Jove bomber somrient a càmera
Assegura la teva jubilació

Jubilació anticipada segons la professió

Setembre 16, 2020 4 min 12 vegades compartit

Arran de la reforma de pensions que es va dur a terme el 2013, es va establir un sistema progressiu que determina la jubilació en funció de l’edat i el temps cotitzat. Així, l’edat de jubilació anirà augmentant fins a arribar als 67 anys el 2027.

Encara que existeixi la norma general, també hi ha excepcions. En certes professions, considerades perilloses o especials, els límits d’edat i els anys cotitzats poden variar i donar lloc a una jubilació anticipada, si es compleixen certs requisits. En alguns casos, es fixa directament una rebaixa en l’edat de jubilació, i en d’altres, s’apliquen coeficients reductors per avançar la pensió.

Així doncs, a més de preguntar-te quant cobraràs de pensió o si estaràs preparat des d’un punt de vista financer per a la jubilació, caldrà que tinguis en compte si pertanys a algun dels següents gremis, que permeten una jubilació anticipada, sempre complint uns requisits específics per a cadascuna de les següents professions.

Edat de jubilació en professions perilloses

Segons la mateixa Seguretat Social, “l’edat ordinària de jubilació es pot rebaixar o anticipar en aquells grups o activitats professionals, la feina dels quals sigui excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i que registri unes taxes elevades de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin el mínim d’activitat que s’estableix en la seva respectiva professió o treball, es trobin en situació d’alta o assimilada a la de l’alta i compleixin la resta de requisits generals exigits”. Així, les malalties que es preveuen per a aquesta reducció són vuit:

  • Miners: Els treballadors del sector miner es poden jubilar de manera anticipada si estan inclosos dins l’Estatut del Miner. L’edat ordinària exigida en cada moment es rebaixarà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el temps efectivament treballat en cada categoria o especialitat professional dins de la mineria del carbó. A aquests professionals se’ls aplica un coeficient reductor que oscil·la entre el 0,05 i el 0,50 en funció de la perillositat i toxicitat.
  • Policies locals: S’aplica un coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres de la policia local. Es pot reduir 5 anys l’edat de jubilació, i fins a 6 anys, si s’acrediten 37 anys d’activitat laboral efectiva i cotitzada.
  • Bombers: L’edat de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient reductor de 0,20 als anys complets treballats de manera efectiva com a bomber. No es permet, en cap cas, accedir a la jubilació amb menys de 60 anys, o 59 si s’acrediten 35 anys d’activitat laboral efectiva i cotitzada.
  • Cos de l’Ertzaintza: De la mateixa manera que passa amb els bombers, s’aplicarà el coeficient reductor del 0,20 i no es permetrà accedir a la jubilació amb menys de 60 anys, o 59 en el cas que s’acreditin 35 anys o més d’anys treballats i cotitzats.
  • Treballadors aeris: El coeficient reductor serà de 0,40 en el cas de pilots i segons pilots, i de 0,30 per a mecànics, operadors i fotògrafs aeris. És a dir, la reducció d’edat per accedir a la jubilació anticipada serà per als professionals aeris inclosos a l’Ordenança Laboral per al personal de les companyies de treballs aeris.
  • Treballadors ferroviaris: L’edat de jubilació es pot reduir per a aquells professionals pertanyents o que hagin pertangut a feines de naturalesa perillosa. El coeficient de reducció serà de 0,15 per a caps de màquina, maquinistes, ajudants de maquinista de locomotora de vapor i oficials calderers en dipòsit. Es redueix a 0,10 per a la resta de càrrecs.
  • Artistes: Cantants, trapezistes i ballarins es poden jubilar als 60 anys sense aplicar coeficients reductors, sempre que hagin treballat un mínim de 8 anys durant els 21 anteriors a la jubilació. Els altres artistes es poden jubilar als 60 anys, amb una reducció del 8% en la totalitat de la pensió per cada any que falti per complir l’edat exigida de jubilació d’aquell moment.
  • Treballadors taurins: Matadors de toros, rellonejadors i novellers es podran jubilar als 55 anys, sempre que estiguin registrats com a professionals i hagin actuat en un determinat nombre d’espectacles taurins. En aquest cas, 150 espectacles taurins. D’altra banda, banderillers, picadors i toreros còmics es podran jubilar a la mateixa edat, però havent actuat en un mínim de 200 espectacles. Pel que fa als rematadors, l’edat és de 60 anys, havent actuat en 250 espectacles.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.