Jubilacion anticipada para mujeres con dos hijos
Assegura la teva jubilació

Jubilació anticipada de dones amb 2 fills

Agost 31, 2023 6 min

A Espanya, segons les dades ofertes per l’Institut Nacional d’Estadística, hi ha més de 4 milions i mig de dones treballadores que tenen fills, sobre el total de 7 milions i mig de dones en situació d’ocupació. Això vol dir que més de la meitat de les dones que treballen a Espanya són mares. A més, d’aquests més de 4 milions i mig, superen el milió les dones que tenen més de 50 anys i s’acosten a l’edat de jubilació.

Ser mare, en moltes ocasions, pot suposar una feina extra més enllà de les hores laborals pròpies, motiu pel qual segur que milers d’aquestes dones s’han replantejat en algun moment de la seva vida la jubilació anticipada. 

La jubilació és una etapa important en la vida de qualsevol treballador, un període en què podran descansar després dels llargs anys de treball i dedicar-se a una vida més relaxada, centrada en el descans personal. El 2016, el Govern va implementar la Llei general de la Seguretat Social, en què s’afegia un complement a la pensió per jubilació de les dones amb fills. El 2021, la legislació va canviar i es va adoptar un complement per reduir la bretxa de gènere en les pensions, independentment de si es tracta d’una jubilació anticipada o no. En aquest article, us explicarem tots els detalls sobre la jubilació anticipada de dones amb dos fills, els beneficis i algunes consideracions importants.

Per què existeix un complement per a dones amb fills?

Malgrat que cada vegada sigui menys freqüent a causa de l’ampliació dels permisos de paternitat, per norma general les mares han estat les que han vist afectada la seva vida laboral amb l’arribada dels fills. Moltes decideixen deixar de treballar durant els primers anys de vida dels fills per dedicar-se a la criança, altres passen a treballar a temps parcial en lloc de jornada completa, etc. Això fa que es produeixi una bretxa entre els anys treballats pels pares i els anys treballats per les mares, que veuen la reduïda la pensió arran d’aquest període. 

La societat està avançant en aquest aspecte, però encara queda molt camí per recórrer i aquesta mesura pretén suavitzar la diferència entre les dues pensions. Això no significa que els pares no la puguin demanar, aquest complement és tant per a homes com per a dones, però especialment per a dones perquè són el grup majoritari en aquest cas. 

Requisits per sol·licitar el complement

La jubilació per a les dones amb fills pot ser una de les opcions per dedicar més temps a la família o per dur una vida més descansada després d’anys d’ardu treball. De tota manera, com passa amb tots els ajuts, cal complir certs requisits: 

  • Estar adscrit al sistema de la Seguretat Social, independentment del règim.
  • Sol·licitar una pensió contributiva, ja sigui de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat. El complement se suma a la pensió sol·licitada.
  • Tenir un o més fills inscrits al Registre Civil.

En els casos que sigui el pare qui vulgui sol·licitar el complement, ha de complir aquests requisits extra:

  • Tenir dret a rebre una pensió de viduïtat a causa de la defunció de l’altre progenitor, sempre que algun dels fills en comú tingui dret a percebre una pensió d’orfandat.
  • Tenir una pensió contributiva per jubilació o incapacitat permanent i haver hagut d’interrompre o haver-se vist afectada la carrera professional a causa del naixement o adopció de fills.

Import del complement per fills

El Govern estableix una quantitat fixa de 425,60 euros a l’any per fill, i fixa el màxim en 4 fills, és a dir, un extra de 30,40 euros per mes i fill en la pensió. Això vol dir que si es té dos fills, la xifra que es percep és de 60,80 euros al mes. Així doncs, el màxim que es pot cobrar són 121,60 euros mensuals afegits a la quantitat de la pensió, que al cap de l’any són 1.702,40 euros més. L’import total del complement s’abona en 14 pagues. 

Els complements que es puguin rebre en qualsevol règim de Seguretat Social no es poden acumular. Si algú ha cotitzat en diferents règims de Seguretat Social i té dret a rebre un complement per cadascun, només rebrà el complement del règim en què hagi treballat més temps. No es poden acumular els complements de diversos règims.

Incompatibilitats o situacions excepcionals

Poden donar-se certes circumstàncies en què no sigui compatible rebre aquest complement:

  • No es pot percebre si algun dels progenitors ja té aplicat aquest complement pels mateixos fills i filles.
  • Si els dos progenitors són dones, el complement el percep la que tingui una quantia de les pensions més baixa. Passa exactament igual si els dos progenitors són homes. 
  • Si els progenitors són una dona i un home que compleixi amb els requisits assenyalats anteriorment, serà ell qui pugui percebre el complement si la suma de les seves pensions és inferior a la suma de les pensions de la dona.

Com tramitar la sol·licitud del complement

Quan arribi el moment de sol·licitar la teva pensió, ja sigui una jubilació anticipada, involuntària o de la manera que sigui, el complement es tramitarà juntament amb la sol·licitud de pensió a l’INSS. 

Qui s’encarrega de dur a terme totes les formalitats és l’INSS, exceptuant els casos en què se’ls apliqui el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, als quals els correspon l’Institut Social de la Marina. 

De manera molt breu

En conclusió, la jubilació anticipada per a dones amb dos fills a Espanya representa un reconeixement significatiu a la tasca que exerceixen com a mares i cuidadores, i els permet accedir a una jubilació primerenca i gaudir d’una merescuda etapa de descans després d’haver criat els fills. Aquesta mesura busca equilibrar les responsabilitats familiars i laborals, i fomentar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de les pensions.

El complement per a les pensions, destinat a reduir la bretxa de gènere, és una altra mesura important que busca reconèixer el temps i esforç dedicats a cura de la família. Així i tot, és fonamental continuar avançant cap a la igualtat de gènere en tots els aspectes de la vida social i econòmica, per garantir que les dones puguin accedir a feines dignes, salaris equitatius i oportunitats de desenvolupament professional.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.