regimenes seguridad social en españa
Redueix els teus impostos

Els diferents règims de cotització de la Seguretat Social

Març 14, 2023 5 min

A Espanya hi ha diferents règims de cotització a la Seguretat Social en funció de l’activitat laboral que es realitzi. Aquests règims estan regulats per la Llei general de la Seguretat Social i estableixen les obligacions i els drets dels treballadors i empresaris pel que fa a la cotització i l’accés a les prestacions. En aquest article t’expliquem tot el que cal saber sobre aquests règims, continua llegint!

Quins són els règims de cotització de la Seguretat Social? 

Els règims de cotització de la Seguretat Social són un conjunt de normes i lleis que estableixen les condicions i obligacions a les quals s’han d’ajustar les empreses i els treballadors per accedir als serveis i les prestacions de la Seguretat Social. A Espanya tenim diferents règims de cotització, i tots ells s’apliquen en funció de l’activitat econòmica de l’empresa o el treballador.

Cada règim de cotització té les seves pròpies normes i requisits per a l’accés a prestacions i el pagament de cotitzacions. És important que les empreses i els treballadors coneguin el règim de cotització al qual s’han d’ajustar i compleixin les seves obligacions per assegurar l’accés a les prestacions de la Seguretat Social.

Quins són els règims de cotització principals? 

Els règims de cotització principals són quatre:

  • El règim general.
  • El règim especial de treballadors autònoms.
  • El règim especial dels treballadors del mar.
  • El règim especial de la mineria del carbó.

Vegem de manera detallada cadascun dels règims.

El règim general

El règim general de la Seguretat Social és el més ampli i s’aplica a la majoria de les empreses i els treballadors.

Inclou l’accés a prestacions com l’assistència sanitària, la protecció per atur, la jubilació i la prestació per incapacitat temporal. El règim general també inclou el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social per part de les empreses i els treballadors.

Per poder accedir al règim general de la Seguretat Social cal tenir una relació laboral amb una empresa o persona i estar donat d’alta en el règim corresponent. Els empresaris són els encarregats de realitzar l’alta dels seus treballadors a la Seguretat Social i de pagar les quotes corresponents.

El règim especial de treballadors autònoms

El règim especial de treballadors autònoms és un règim de la Seguretat Social que s’aplica a les persones que treballen de manera independent sense tenir una relació laboral amb una empresa. Aquest règim s’encarrega de la protecció social dels treballadors autònoms, incloent-hi la protecció en cas de malaltia, la pensió de jubilació, el subsidi per cessament d’activitat i la protecció per defunció o invalidesa. També ofereix serveis d’assessorament i formació als treballadors autònoms. 

Per poder accedir al règim especial de treballadors autònoms cal complir certs requisits, com ara tenir la condició de treballador autònom, inscriure’s al Registre de Treballadors Autònoms i pagar les quotes corresponents. 

Si estàs interessat a accedir a aquest règim, pots consultar la pàgina web del règim especial de treballadors autònoms.

El règim especial de la mineria del carbó

El règim especial de la mineria del carbó és un règim de la Seguretat Social que s’aplica als treballadors de la mineria del carbó, és a dir, a aquelles persones que treballen en l’extracció i la preparació de carbó mineral. 

Per accedir a aquest règim cal complir alguns requisits, com ara estar registrat com a treballador de la mineria del carbó i no estar afiliat a un altre règim de la Seguretat Social. Un cop inscrits, els treballadors poden accedir a prestacions com ara la protecció per malaltia, la jubilació, el subsidi per cessament d’activitat i la protecció per invalidesa, a més de formació i assessorament. 

Si vols obtenir més informació sobre el règim especial de treballadors de la mineria del carbó, pots visitar la pàgina web de la Seguretat Social

El règim especial dels treballadors del mar

Les persones que treballen en l’activitat maritimopesquera entren dins d’aquest règim especial dels treballadors del mar. Tenen una sèrie de característiques i condicions pròpies que els concedeixen algunes proteccions especials diferents de les d’altres règims. A més, poden ser treballadors per compte d’altri o per compte propi.

El lloc on es desenvolupa l’activitat, les condicions a bord de l’embarcació, l’aïllament del grup familiar, les taxes de mortalitat i sinistralitat, el treball estacional, etc. són algunes de les condicions que fan que aquest règim sigui diferent a la resta. 

Cotització màxima de la Seguretat Social

Com a novetat a partir de l’any 2023, la base de cotització màxima de la Seguretat Social pujarà un 8,6 % i passarà als 4.495 euros mensuals, és a dir, 54.000 euros anuals.

Aquesta base màxima és la retribució salarial límit a la qual s’apliquen els tipus de cotització de la Seguretat Social per al pagament de pensions i baixes mèdiques. D’aquesta manera, s’amplia la recaptació del sistema, ja que els percentatges s’apliquen sobre bases més àmplies. 

En definitiva

A Espanya hi ha quatre règims principals de cotització: el règim general, el règim especial de treballadors autònoms, el règim especial dels treballadors del mar i el règim especial de la mineria del carbó. Cada règim té les seves particularitats de cotització, proteccions i prestacions socials.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.