simulador del ingreso minimo vital
Redueix els teus impostos

Tot sobre el simulador de l’ingrés mínim vital

Juliol 25, 2023 5 min

Des de mitjan 2020, arran de la situació de crisi social i econòmica derivada de la pandèmia, el Govern va posar en marxa una eina de suport econòmic perquè qualsevol ciutadà que resideixi a Espanya en situació de vulnerabilitat econòmica pugui percebre de l’Estat un ajut econòmic mensual. Aquest ajut es coneix com a ingrés mínim vital (IMV).

L’IMV és gestionat per la Seguretat Social i es concedeix de manera mensual. La seva quantitat varia en funció de diferents factors, com ara el nombre de membres a la llar, els ingressos i el patrimoni de la unitat familiar. L’objectiu és proporcionar a les persones un suport econòmic que els permeti cobrir les seves necessitats bàsiques, com ara habitatge, alimentació i altres despeses essencials.

Si t’interessa sol·licitar-lo, però no estàs segur si reuneixes tots els requisits o simplement et vols assegurar que tens dret a rebre’l, tens disponible un simulador de l’ingrés mínim vital que t’ajudarà i et facilitarà al màxim la tasca. En aquest post t’expliquem com funciona aquest simulador, que també et dirà l’import aproximat que et correspondria en cas que el rebessis. Som-hi!

Claus del simulador de l’ingrés mínim vital

També anomenada renda mínima, aquesta ajuda és un dret similar a les pensions no contributives, i oscil·la entre els 565,37 i els 1.243,83 € al mes, en funció de la teva situació econòmica o familiar. 

L’ingrés mínim vital és compatible amb altres prestacions, fins i tot amb nòmines, pensions o ajuts addicionals, sempre que els beneficiaris no sobrepassin determinats límits d’ingressos. Aquests límits marquen precisament la renda mínima mensual per percebre, tot i que aquesta també depèn de cada situació del demandant.

Determinar la quantia no és una tasca fàcil. La quantitat d’opcions possibles, o els tràmits per obtenir aquest ingrés mínim vital, fan necessari preveure una gran varietat d’escenaris. El simulador de l’IMV preveu no només els ingressos mensuals o la seva variació en el temps, sinó també els de la unitat familiar (els ingressos sumats del o la demandant de l’ingrés mínim vital i el seu cònjuge), o els fills que hi convisquin i la seva situació. 

Per ajudar a entendre les possibles situacions en què es poden trobar les persones que requereixin l’accés a aquesta renda mínima, el Govern posa a disposició dels ciutadans el simulador de l’ingrés mínim vital. Aquesta eina funciona a través d’una sèrie de preguntes que permeten conèixer si es té dret a la prestació i quina quantitat es rebria. 

Tot seguit us exposem algunes de les preguntes que empra el simulador de l’IMV per dur a terme l’estimació de l’ajuda:

  • Residència legal al país des de fa més d’un any
  • Unitat de convivència: nombre de persones o si s’ha abandonat el domicili familiar per algun motiu dels que s’exposen
  • Si es viu de manera permanent en una residència social o sanitària
  • Cal complir certs requisits exposats
  • Preguntes per concretar el tipus d’unitat de convivència

L’ús del simulador és prou senzill, ja que són, majoritàriament, preguntes de sí o no que, segons la resposta, et duran a uns altres interrogants més concrets per definir la quantitat que hauries de rebre. 

Quanties de l’ingrés mínim vital segons el simulador

A partir d’aquest simulador de la renda mínima vital, hem creat les taules següents de perfils de ciutadans que tenen dret a rebre-la i la quantia a la qual tindrien dret. Vegem-ho.

Unitat de convivència no monoparentalQuantia al mes (euros)
Un adult565,37
Un adult i un menor734,99
Dos adults
Un adult i dos menors 904,60
Dos adults i un menor
Tres adults
Un adult i tres menors1.074,21
Dos adults i dos menors
Tres adults i un menor
Quatre adults
Un adult i quatre o més menors1.243,83
Dos adults i tres o més menors
Tres adults i dos o més menors
Quatre adults i un menor
Unitat de convivència monoparentalQuantia al mes (euros)
Un adult i un menor859,37
Un adult i dos menors1.028,98
Un adult i tres menors1.198,60
Un adult i quatre o més menors1.368,21

En les unitats de convivència en què un dels adults tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa, és a dir, més del 65 % de discapacitat reconeguda, s’afegirà un complement d’un 22 % sobre la quantia mensual que li correspon segons el tipus d’unitat familiar. 

Unitat de convivència en què un dels adults tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesaQuantia al mes (euros)
Dos adults i un menor1.103,61
Dos adults i dos menors1.310,54
Dos adults i tres o més menors1.517,27

A més, a les assignacions esmentades s’hi pot afegir un complement mensual anomenat ajuda per a la infantesa, que serà un ajut addicional i que es pot indicar al simulador com a ingrés mínim vital per fill a càrrec. Aquests complements depenen de l’edat dels fills i es divideixen així: 

  • Si és menor de 3 anys: 115 €
  • Més de 3 anys, però menys de 6 anys: 80,50 €
  • Entre 6 anys, però menys de 18 anys: 57,50 €

Recapitulem

Hi ha moltes circumstàncies i cada cas té les seves particularitat, per això és possible que tinguis dubtes sobre si podries tenir accés a certes prestacions i la seva quantitat. Si creus que pots tenir dret a l’ingrés mínim vital però no ho tens clar, pots emprar una eina molt útil: el simulador de l’ingrés mínim vital.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.