940×480
Protegeix-te a tu i als teus

Els avantatges de les assegurances col·lectives: protegeix el teu equip i la teva empresa

Juliol 13, 2023 7 min 8 vegades compartit

És una necessitat per a qualsevol empresa amb cara i ulls i pot marcar la diferència entre tenir un equip feliç o assalariats sense motivació. Avui dia, la productivitat d’una plantilla depèn molt de com se la cuidi i, per això, disposar d’una assegurança de vida col·lectiva per protegir la teva empresa és una tria intel·ligent que et portarà avantatges per a la teva organització que segurament no havies previst.

Les assegurances col·lectives són una solució eficient que garanteix la seguretat, la protecció i el benestar de l’equip davant qualsevol accident o situació inesperada. Suposen una tranquil·litat que, a més, pot beneficiar la teva empresa. És senzill: una única pòlissa, molts beneficiaris, un mateix paraigua i diversos avantatges. Vols saber més sobre les assegurances col·lectives i com pots protegir els teus empleats o la teva empresa? Continua llegint!

Què són les assegurances col·lectives?

Les assegurances col·lectives són pòlisses que contracta una empresa per cobrir un grup de persones, és a dir, el team. Aquests productes cobreixen amb un mateix contracte un conjunt de beneficiaris, tot es manté agrupat en una mateixa pòlissa i no cal fer una contractació un per un.

Aquestes assegurances inclouen una cobertura àmplia i s’adapten a les necessitats de cada empresa o equip. Així, aquest “conjunt de beneficiaris”, que poden ser des d’un col·legi professional, empleats d’una institució pública, membres d’un sindicat o una empresa, són, en definitiva, els qui se’n beneficien. Es tracta, per tant, de productes avantatjosos per a les empreses i tenen cobertures en cas d’accidents personals o despeses mèdiques imprevistes.

Avantatges i límits d’una assegurança de vida col·lectiva

Si t’estàs preguntant on és el truc, no n’hi ha; senzillament, una assegurança de vida col·lectiva té els seus avantatges, però també té límits. Te n’explicarem més coses perquè et puguis fer una idea de què volem dir amb això.

L’edat és un límit en aquest cas. Tot i que s’acostuma a dir que l’edat és només un nombre, en el cas de les assegurances col·lectives, i tal com passa amb les individuals, l’edat del beneficiari suposa un límit. D’aquesta manera, es pot impedir la contractació dirigida a persones que superin els 65 o els 70 anys. Però, a més, algunes cobertures com la defunció o incapacitat per infart, insuficiència renal, trasplantament d’òrgans vitals o càncer, tenen un límit que pot estar fixat en els 60 anys.

Les assegurances col·lectives són un estalvi per a l’empresa

Si ens centrem en els avantatges, les assegurances de vida col·lectives en tenen tant per als beneficiaris com per als contractants. La primera és el cost compartit o estalvi: permeten distribuir el cost de la prima entre l’empresa i els empleats, de manera que les primes són més accessibles per a tots. A més, com que es contracten a gran escala, és possible aconseguir tarifes més competitives i millors condicions de cobertura.

Simplifiquen la gestió administrativa

Però n’hi ha més. Les assegurances col·lectives permeten optimitzar la gestió administrativa de l’organització ja que, pel fet de disposar d’una única pòlissa per al grup, es redueixen els tràmits i el temps invertit en la gestió d’assegurances individuals. Això possibilita que els recursos i l’esforç s’enfoquin en altres àrees importants de l’empresa.

Els avantatges fiscals de les assegurances col·lectives

A més, gaudeixen d’avantatges fiscals. Les empreses es poden deduir íntegrament la despesa de les assegurances en l’impost de societats. I, per descomptat, suposen un reclam per als futurs treballadors. Aquelles empreses que disposen d’aquestes pòlisses ofereixen un incentiu a potencials treballadors, de manera que tenen més possibilitats d’atreure talent. Es tracta d’una forma de salari en espècie que té els seus avantatges.

Avantatges extres de les assegurances col·lectives

Les assegurances col·lectives, a diferència de les individuals, poden tenir cobertura d’assegurança de vida i decessos, que inclou les despeses relacionades amb el funeral i el sepeli. Això aporta molta tranquil·litat als assegurats i la seva família, ja que garanteix els costos associats en cas de mort. Un altre dels avantatges significatius de les assegurances col·lectives és que s’eviten els exàmens mèdics, a diferència de les assegurances individuals, on normalment es requereixen proves mèdiques per determinar l’estat de salut de l’assegurat. Aquesta part afavoreix que el procés de contractació es dugui a terme més ràpidament, sense necessitat de sotmetre’s a exàmens o proves mèdiques. Els riscos es calculen a partir de les respostes que donen els assegurats en un qüestionari. Evidentment, cal ser sincer, ja que si s’ha d’activar alguna cobertura i es descobreix que s’ha amagat informació, es pot entendre que hi ha mala fe i, per tant, s’anul·len els beneficis.

Diferències amb les assegurances individuals i principals cobertures

Les assegurances de vida col·lectives són la suma de moltes assegurances individuals. La diferència és que, en agrupar-les, es poden aconseguir importants estalvis respecte a la seva contractació per separat. El descompte respecte a una assegurança individual pot arribar a ser del 20%, si bé tot depèn de les cobertures, de les característiques dels assegurats i de l’activitat que duen a terme.

Com hem vist, una empresa pot contractar per als seus treballadors una assegurança de vida amb la qual es donen diferents cobertures en cas d’accident, malaltia o invalidesa i s’ofereix protecció a la família en cas de defunció.

Les cobertures de les assegurances de vida es desenvolupen en general de la manera següent:

  • Incapacitat permanent i absoluta. A causa d’un accident o per malaltia, l’assegurat pot quedar incapacitat per continuar treballant de manera permanent. En aquest cas, s’avança el pagament del capital contractat al beneficiari.
  • Incapacitat total. En aquest cas l’assegurat, per accident o malaltia, queda en una situació que li impedeix de manera irreversible tornar a treballar. En aquesta situació també s’avança el pagament del capital contractat.
  • Pagaments incrementats. En certs supòsits, com defunció o incapacitat per accident a conseqüència de la circulació o d’alguna acció sobtada i violenta, s’assegura el pagament d’una quantitat superior al capital assegurat.

En conclusió…

En resum, les assegurances col·lectives ofereixen una solució integral de protecció per als empleats de la teva empresa, per al teu equip, i amb les quals pots fidelitzar els teus empleats, amb cobertures adaptades i costos compartits, alhora que proporcionen seguretat financera en situacions difícils i simplifiquen l’administració per a l’empresa.

Si busques garantir el benestar del teu equip i demostrar el teu compromís amb la seva seguretat, contractar una assegurança col·lectiva és una decisió intel·ligent. Recorda que cada empresa i equip tenen necessitats específiques, per la qual cosa és important analitzar les opcions d’assegurances col·lectives disponibles en el mercat i triar aquelles que s’adaptin millor a la teva situació. No deixis de protegir el teu equip i assegurar un futur tranquil per a tots!

Temes relacionats