940×480
Protegeix-te a tu i als teus

Assegurances de vida col·lectives, una font d’avantatges per a empreses i treballadors

juliol 17, 2018 5 min 8 vegades compartit

Una pòlissa per a diversos beneficiaris. Un mateix paraigua. Tots junts. A això es pot reduir la definició d’una assegurança de vida col·lectiva. Però encara podem anar més lluny. Qui la contracta?, a qui afecta?, quins són els principals avantatges?, i les seves limitacions? Aquí aclarirem aquests interrogants.

Assegurança de vida col·lectiva: definició

Aquests productes cobreixen de manera individual un conjunt de beneficiaris, si bé tot es manté agrupat en una mateixa pòlissa. No cal fer una contractació un per un.

Aquest “conjunt de beneficiaris” tenen una cosa en comú: els individus formen part d’una institució pública, un col·legi professional, un sindicat o una empresa (tant pime com gran companyia). Són, en definitiva, productes avantatjosos principalment per a aquests últims.

Llegeix també: Assegurança d’estalvi vs. primes de vida risc: què em convé?

El col·lectiu pot estar especificat a la pòlissa de manera nominal, una modalitat reservada a conjunts més petits. Una altra alternativa és l’assegurança innominada, mitjançant la qual s’inclouen els beneficiaris descrivint simplement la seva professió i/o activitat.

A més de vida, les assegurances col·lectives poden ser també d’accidents personals o de despeses mèdiques, tot i que en aquest cas ens centrarem en les primeres.

Diferències amb les assegurances individuals i principals cobertures

Les assegurances de vida col·lectives són la suma de moltes assegurances individuals. La diferència és que en agrupar-les es poden aconseguir importants estalvis respecte a la seva contractació per separat. El descompte respecte a una assegurança individual pot arribar a ser del 20%, si bé tot depèn de les cobertures, de les característiques dels assegurats i de l’activitat que duen a terme.

Com s’ha pogut veure, una empresa pot contractar per als seus treballadors una assegurança de vida amb la qual es donen diferents cobertures en cas d’accident, malaltia o invalidesa i s’ofereix protecció a la família en cas de defunció.

Aquestes cobertures es desenvolupen en general de la manera següent:

 • Incapacitat permanent i absoluta. A causa d’un accident o per malaltia, l’assegurat pot quedar incapacitat per continuar treballant de manera permanent. En aquest cas, s’avança el pagament del capital contractat al beneficiari.

 • Incapacitat total. En aquest cas l’assegurat, per accident o malaltia, queda en una situació que li impedeix de manera irreversible tornar a treballar. En aquesta situació també s’avança el pagament del capital contractat.

 • Pagaments incrementats. En certs supòsits, com defunció o incapacitat per accident a conseqüència de la circulació o d’alguna acció sobtada i violenta, s’assegura el pagament d’una quantitat superior al capital assegurat.

Avantatges i límits

Els principals límits d’una assegurança de vida col·lectiva, com passa amb les individuals, tenen a veure amb l’edat del beneficiari. D’aquesta manera, es pot impedir la contractació dirigida a persones que superin els 65 o els 70 anys. A més, algunes cobertures com la defunció o incapacitat per infart, insuficiència renal, trasplantament d’òrgans vitals o càncer, tenen un límit que pot estar fixat en els 60 anys.

Llegeix també: El fet de fumar, de patir alguna malaltia crònica o de tenir obesitat encareix l’assegurança de vida?

D’altra banda, les assegurances de vida col·lectives comporten una sèrie d’avantatges tant per als beneficiaris –com els treballadors d’una empresa– com per als contractants. El primer d’aquests avantatges ja s’ha comentat: l’estalvi derivat de la cobertura de diversos individus. Però n’hi ha més:

 • S’eviten els exàmens mèdics. Els riscos es calculen a partir de les respostes que donen els assegurats en un qüestionari. Evidentment, cal ser sincer, ja que si s’ha d’activar alguna cobertura i es descobreix que s’ha amagat informació, es pot entendre que hi ha mala fe i, per tant, s’anul·len els beneficis.

 • No es té en compte l’edat, exceptuant-ne els límits. Normalment, un assegurat del col·lectiu que sigui més gran (sense que hagi superat els límits comentats) pagaria més si contractés una assegurança individual. Això no obstant, el fet que tingui una edat superior a la mitjana no es penalitza en les assegurances col·lectives.

 • Cobertures extres. Les assegurances col·lectives, a diferència de les individuals, poden tenir cobertura de decessos, que inclou despeses de funeral i sepeli.

 • Avantatges fiscals. Les empreses es poden deduir íntegrament la despesa de les assegurances en l’impost de societats.

 • És un reclam per als futurs treballadors. Aquelles empreses que disposen d’aquestes pòlisses ofereixen un incentiu a potencials treballadors, de manera que tenen més possibilitats d’atreure talent. Es tracta d’una forma de salari en espècie que té els seus avantatges.

Llegeix també: Retribució variable: com apujar el sou als empleats sense augmentar el cost per a l’empresa?

L’assegurança de vida col·lectiva és una fórmula guanyadora en molts sentits, com s’ha pogut veure. Suposa un producte que ve com l’anell al dit a les empreses i amb el qual també hi tenen molt a guanyar els seus treballadors.

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
 1. Hola Dispongo de un seguro de vida colectivo que ha gestionado mi empresa la pregunta que les hago es la siguiente: ¿Cuando este jubilado podre disponer del dinero ahorrado en esta poliza de "seguro de vida colectivo" de forma total o parcial? 

  1. Hola Enric,las pólizas colectivas se personalizan para cada empresa, por lo que te animamos a que contactes con tu departamento de Recursos Humanos para que de detallen las condiciones de tu póliza.