gastos y tramites para comprar casa
Ser jove i estalviar és possible

Si em compro una casa, quins tràmits hauré de fer?

Agost 26, 2022 6 min 1 vegades compartit

Ja tens casa reservada i t’han concedit la hipoteca. I ara, quins són els següents passos? Encara et queden uns quants tràmits després de comprar la casa per poder gaudir-ne sense preocupacions i evitar futures sorpreses.

Sabem que tants tràmits i despeses a l’hora de comprar un habitatge poden fer que tot plegat se’ns faci una mica costerut; per això hem preparat aquest apunt amb tot el que necessites per formalitzar la teva compra i convertir-te en propietari legal de la teva nova casa. Continua llegint i no t’oblidis de prendre nota de tots els tràmits per comprar un habitatge!

El procés de comprar una casa

Un cop adquirit el teu habitatge, el moment que marca un abans i un després és la signatura de l’escriptura pública davant de notari, quan et converteixes en propietari legal de l’habitatge. En aquest document es plasma la voluntat del venedor de vendre i del comprador de comprar, l’estat físic i legal de l’habitatge, el seu valor cadastral, les obligacions legals i fiscals i la forma de pagament.

En el moment de la signatura del contracte de compravenda, cal que tant el venedor com el comprador presentin una sèrie de documents.

En el cas d’una vivenda d’obra nova, el venedor ha d’aportar:

 • Document d’identitat
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge
 • Llibre de l’edifici
 • Plànols de la vivenda

En el cas d’una vivenda de segona mà, el venedor ha d’aportar:

 • Document d’identitat
 • Escriptures de l’habitatge
 • Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge
 • Document que certifiqui que està al corrent de tots els pagaments de la comunitat
 • Últim rebut de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles)

El comprador ha d’aportar, en ambdós casos (obra nova y segona mà):

 • Document d’identitat
 • Justificant del pagament de l’habitatge
 • Contracte, precontracte o contracte d’arres
 • Segons la comunitat autònoma, també es demana la llicència de primera ocupació, si es dona el cas, la cèdula d’habitabilitat o el certificat de la inspecció ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).

Aquest és el primer tràmit després de comprar una casa, quan es formalitza l’adquisició i la hipoteca, però encara et queden uns quants passos per estrenar finalment el teu nou pis.

Entre els quals, pagar els impostos que corresponguin, que varien en funció de si la casa és de nova construcció o de segona mà i de la comunitat autònoma; donar d’alta els subministraments; inscriure l’habitatge al Registre de la Propietat; actualitzar el rebut de les despeses de comunitat; canviar el teu domicili fiscal, si és necessari…

Tot seguit veurem tots aquests tràmits més detalladament.

Pagament d’impostos en comprar una casa

Les despeses de comprar un habitatge van més enllà del preu de compra. Pagar els impostos corresponents a l’hora de comprar una casa és un dels tràmits més importants que no has de descuidar. Tens un termini de 30 dies hàbils des del dia de la signatura davant de notari per pagar-los. En el moment de fer el pagament, cal que portis una còpia de les escriptures de la casa.

Pel que fa al pagament d’impostos en comprar una casa, hi ha dos supòsits. Que la casa sigui de nova construcció, és a dir, que l’estrenem, o que sigui de segona mà. El pagament varia d’un cas a l’altre:

 • Casa d’obra nova

Si has comprat una casa de nova construcció, cal que paguis l’IVA, que és del 10% de la compra total, i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, també conegut com a impost de les hipoteques, que varia d’una comunitat autònoma a una altra.

 • Casa de segona mà

Si has comprat un habitatge de segona mà, hauràs de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials, entre un 8% i un 10% del preu de compra, i també varia segons la comunitat autònoma. A més, inscriure l’habitatge al Registre de la Propietat té un cost, un percentatge mínim del valor de la compra.

Inscripció de l’habitatge al Registre de la Propietat

El següent tràmit després de la compra d’una casa és inscriure-la al teu nom al Registre de la Propietat en un termini de 60 dies. És un tràmit que es pot fer des de la notaria en el moment de la signatura.

Per fer la inscripció de l’habitatge al teu nom, cal que aportis una còpia de l’escriptura pública de l’habitatge, el justificant del pagament dels impostos i l’últim rebut de l’IBI.

Després del registre i el lliurament de tots els documents, es faran les comprovacions corresponents en un termini de tres setmanes i ja podràs recollir el document final.

Alta dels subministraments

Últim tràmit, però no per això menys important, a l’hora de comprar una casa: donar d’alta els subministraments de llum, aigua, gas, telèfon i Internet i canviar-los al teu nom. Si la casa és de nova construcció, cal que tinguis els butlletins corresponents per contractar la llum, l’aigua i el gas.

Un altre import que hauràs d’abonar mes a mes és la despesa a la comunitat. Per fer-ho, necessitaràs parlar amb l’administrador de la finca i actualitzar els rebuts amb les teves dades.

Així són els tràmits per comprar una casa

Acabem de veure que la compra d’un habitatge no s’acaba amb el pagament o la signatura de la hipoteca, sinó que encara et cal fer una sèrie de tràmits per convertir-te en propietari legal de la teva nova casa. Són pocs i bastant senzills, però fonamentals, de manera que no en descuidis cap, ja que en algun hi ha terminis màxims de lliurament.

Signar l’escriptura davant d’un notari amb tota la documentació necessària, pagar els impostos corresponents a la compra d’un immoble, inscriure el nou habitatge al teu nom al Registre de la Propietat i, finalment, donar d’alta els subministraments essencials amb les companyies i tarifes que hagis triat. I és que, com més aviat formalitzis tots aquests tràmits, més aviat podràs gaudir de casa teva amb tota la tranquil·litat i sense preocupacions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.