Impostos per venda de vivenda
Redueix els teus impostos

Quins impostos haig de pagar si venc un habitatge heretat?

Setembre 20, 2023 6 min 16 vegades compartit

Si penses vendre un habitatge, has de tenir en compte els impostos per venda d’habitatge que hauràs de pagar a les diferents administracions. Ja sigui perquè l’has rebut en herència o, simplement, perquè vols fer un negoci que et reporti beneficis, abans d’acabar tots els tràmits i poder fer un balanç de resultats hauràs d’incloure als teus càlculs una sèrie de tributs. Entre ells trobem, per exemple, la plusvàlua municipal i alguns més en els casos d’habitatges heretats.

Tot i tots els vaivens de l’economia i les legislacions en matèria immobiliària i tributària, el mercat de l’habitatge ha estat, al llarg dels anys, un valor recurrent. Vegem detalladament quins són els impostos que cal pagar per vendre un habitatge heretat. Som-hi!

Requisits per vendre un immoble heretat

Si vols vendre un habitatge que has rebut en herència, el primer requisit és figurar com a propietari registral. Això significa que has d’estar inscrit al Registre de la Propietat com la persona a qui pertany l’immoble. Quins passos calen per fer-ho? En primer lloc, has d’obtenir el certificat de defunció de l’antic propietari, així com el seu certificat d’últimes voluntats.

Després, hauràs de contactar amb un notari per procedir a la signatura del testament pel qual queda adjudicada l’herència. En aquell moment hauràs de presentar l’escriptura de l’habitatge que has heretat. Un cop fet aquest tràmit, l’immoble ja serà de la teva propietat. Per això, com que és patrimoni teu a tots els efectes, l’Agència Tributària voldrà que saldis el deute que hi has contret en funció dels impostos que se t’apliquin en heretar un habitatge. Però aquests impostos no seran els únics que hauràs d’abonar. Vegem-ho detingudament.

Impostos i procediments en heretar

Comença llavors la segona fase d’aquest procés, la de posar-te al corrent dels pagaments en matèria tributària. Durant el procés de compravenda hauràs de fer front a tot un seguit de tributs, incloent-hi finalment els impostos per venda d’un habitatge heretat. Així, doncs, si venc una casa heretada, quant he de pagar a hisenda? Vegem detalladament tots els impostos que cal tenir en compte:

Impost de successions i donacions

La quantia que s’ha de pagar per l’impost de successions i donacions és diferent i depèn de diverses variables, i és fonamental la comunitat autònoma on resideixis. Això és així perquè aquesta és una part de la política fiscal que controlen els governs autonòmics, de manera que si ets a Madrid podries haver d’abonar una quantitat molt diferent de la que pagaries si resideixes a Segòvia, per exemple. El termini per fer front a aquest pagament és de sis mesos des del canvi de titularitat; no obstant això, es pot ampliar amb la sol·licitud prèvia del tributant.

La plusvàlua municipal

L’impost de plusvàlua municipal, també conegut simplement com plusvàlua o com impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, és un altre dels que hauràs d’abonar i aquest pagament es justifica per entendre que hi ha un augment constant del valor dels immobles. Aquest tribut és de naturalesa progressiva, la qual cosa que vol dir que com més valor tingui el pis, casa unifamiliar o terreny, més gran serà el percentatge d’aquesta plusvàlua que caldrà pagar.

En aquest cas, són els ajuntaments els que regulen el tribut i els terminis. Determinada la plusvàlua o valor afegit de la propietat al llarg dels anys, s’haurà d’estimar l’impost per pagar: aquest és el resultant de fer uns càlculs estipulats pel govern municipal en cada cas.

En cap cas no superaran el 30%, tal com marca la legislació. Per exemple, si el valor de l’immoble ha augmentat en 6.000 euros, només hauràs de pagar un percentatge d’aquesta quantitat, mai superior a 1.800 euros.

Inscripció al Registre de la Propietat

Ara que els comptes estan ajustats amb totes les administracions, hauràs d’inscriure el bé immobiliari al teu nom o al de totes les persones que constin com a hereves al Registre de la Propietat. A partir d’aquest moment, estaràs en disposició de procedir a la venda.

Quant he de pagar a Hisenda si venc casa meva heretada?

Arriba el moment de tancar l’operació de compravenda. Doncs bé, a l’hora de fer els càlculs, pensa que no tots aquests diners seran beneficis: un cop més, hauràs de rendir comptes davant d’Hisenda. Així que has de tenir calculats els impostos per la venda d’un habitatge que s’apliquin en el teu cas.

La quantia a què ascendeixi aquesta tributació serà proporcional als diners que hagis guanyat, i ha de quedar reflectida a la declaració de l’IRPF de l’any en què facis l’operació immobiliària. D’això, de la quantitat resultant de restar el que t’han pagat per l’habitatge i els diners que et va costar a tu, és a dir, el que s’ha declarat a l’impost de successions si parlem de la venda d’un habitatge heretat, se’n diu guany patrimonial.

Els comptes són senzills: si vens una casa per 200.000 euros i en el seu moment en va costar 80.000, el guany patrimonial és de 120.000 euros. Amb aquesta dada sobre la taula, et veuràs sotmès a algun dels tres trams que s’apliquen en matèria impositiva a aquestes transaccions. Els trams de l’IRPF el 2023 per a la venda d’habitatges heretats són els següents:

  • Si guanyes entre 0 i 6.000 €, el percentatge a pagar serà del 19%.
  • Si guanyes entre 6.000 i 50.000 €, serà del 21%.
  • Si guanyes 50.000 € fins a 200.000 €, hauràs d’abonar un 23%.
  • Si guanyes entre 200.000 € i 300.000 €, parlem del 27%.
  • Si els teus guanys són superiors a 300.000 €, el percentatge a pagar serà del 28%.

Recapitulem

Com veus, la venda d’un pis o casa rebuda en herència pot ser una oportunitat de guanyar diners, però no està exempta d’algunes qüestions complexes, com el pagament dels impostos. Recorda que sempre has de tenir en compte els múltiples tributs existents si no vols cometre cap tipus d’infracció.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.