Impostos per venda de vivenda
Redueix els teus impostos

Quins impostos haig de pagar si venc un habitatge heretat?

Juliol 13, 2020 5 min 16 vegades compartit

Si penses vendre un habitatge, cal que tinguis en compte els impostos per venda d’habitatge que hauràs de pagar a les diferents administracions. Ja sigui perquè l’has rebut en herència o, simplement, perquè vols fer un negoci que et reporti beneficis, abans de finalitzar tots els tràmits i poder fer un balanç de resultats hauràs d’incloure en els teus càlculs una sèrie de tributs. Aquests inclouen, per exemple, la plusvàlua municipal i alguns més en els casos d’habitatges heretats.

Malgrat tots els vaivens de l’economia i les legislacions en matèria immobiliària i tributària, el mercat de l’habitatge ha estat, al llarg dels anys, un valor recurrent.

Requisits per vendre un immoble heretat

Si vols vendre un habitatge que has rebut en herència, el primer requisit és figurar com a propietari registral. Això vol dir que has d’estar inscrit en el Registre de la Propietat com la persona a qui pertany l’immoble. Quins passos són necessaris per fer-ho? En primer lloc, cal que obtinguis el certificat de defunció de l’antic propietari, així com el seu certificat d’últimes voluntats.

Posteriorment hauràs de posar-te en contacte amb un notari per tal de procedir a la signatura del testament pel qual queda adjudicada l’herència. En aquest moment hauràs de presentar l’escriptura de l’habitatge que has heretat. Un cop realitzat aquest tràmit, l’immoble ja serà de la teva propietat. Per això, pel fet de ser patrimoni teu a tots els efectes, l‘Agència Tributària voldrà que saldis el deute que has contret amb ella en funció dels impostos a l’hora d’heretar un habitatge que se t’apliquin. Però aquests no seran els únics que hauràs d’abonar. Vegem-ho detingudament.

Impostos i procediments a l’hora d’heretar

Comença llavors la segona fase d’aquest procés, la de posar-te al corrent dels pagaments en matèria tributària. Durant el procés de compravenda hauràs de fer front a tot un seguit de tributs, incloent-hi finalment els impostos per venda d’un habitatge heretat.

Impost de successions i donacions

La quantia que cal pagar per aquest tribut és diferent i depèn de diverses variables, entre les quals és fonamental la comunitat autònoma en què resideixis. Això és així perquè aquesta és una part de la política fiscal que està controlada pels governs autonòmics, de manera que si resideixes a Madrid podries haver d’abonar una quantitat molt diferent de la que pagaries si visquessis a Segòvia, per exemple. El termini per fer front a aquest pagament és de sis mesos des del canvi de titularitat; tanmateix, aquest es pot ampliar després que ho sol·liciti el tributant.

La plusvàlua municipal

L’impost de plusvàlua, també conegut simplement com plusvàlua o com impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, és un altre dels que hauràs d’abonar i aquest pagament es justifica pel fet d’entendre que hi ha un augment constant del valor dels immobles. Aquest tribut és de naturalesa progressiva, la qual cosa vol dir que com més valor té el pis, casa unifamiliar o terreny, més gran serà el percentatge d’aquesta plusvàlua que caldrà pagar.

En aquest cas són els ajuntaments els qui regulen el tribut i els seus terminis. Un cop determinada la plusvàlua o valor afegit de la propietat al llarg dels anys, caldrà estimar l’impost que s’ha de pagar: aquest és el resultant de fer uns càlculs estipulats pel govern municipal en cada cas.

En cap cas superaran el 30 %, tal com marca la legislació. Per exemple, si el valor de l’immoble ha augmentat 6.000 euros, tu només hauràs de pagar un percentatge d’aquesta quantitat, mai superior a 1.800 euros.

Inscripció en el Registre de la Propietat

Ara que has passat comptes amb totes les administracions, hauràs d’inscriure el bé immobiliari al teu nom o al de totes les persones que constin com a hereves en el Registre de la Propietat. A partir d’aquest moment, estaràs en disposició de procedir a vendre’l.

Impostos per herència d'un habitatge

Els impostos que cal pagar per la venda de l’habitatge

Arriba el moment de tancar l’operació de compravenda i calcules que, per exemple, t’embutxacaràs un guany de 100.000 euros. Doncs bé, a l’hora de dur a terme els càlculs, pensa que no tots aquests diners seran beneficis: novament, hauràs de retre comptes davant Hisenda. Així doncs, cal que tinguis calculats els impostos que s’han de pagar per la venda d’un habitatge que s’apliquin en el teu cas.

La quantia a la qual pugui aquesta tributació serà proporcional als diners que hagis guanyat, i ha de quedar reflectida en la declaración de l’IRPF de l’any en què efectuïs l’operació immobiliària. D’això, de la quantitat resultant de restar el que t’han pagat per l’habitatge i els diners que et va costar a tu, és a dir, els declarats en l’impost de successions si parlem de la venda d’un habitatge heretat, se’n diu guany patrimonial.

Els comptes són senzills: si vens una casa per 200.000 euros i te’n va costar 80.000, el guany patrimonial és de 120.000 euros. Amb aquesta dada damunt la taula, et veuràs sotmès a algun dels tres trams que s’apliquen en matèria impositiva a aquestes transaccions:

  • Si guanyes entre 0 i 6.000 €, el percentatge que cal pagar serà del 19%.
  • Si guanyes entre 6.000 i 50.000 €, es tractarà del 21%.
  • Si guanyes 50.000 € o més, hauràs d’abonar un 23%.

Com pots veure, la venda d’un pis o una casa rebuda en herència pot ser una oportunitat per guanyar diners, però no està exempta d’algunes qüestions complexes, com el pagament dels impostos. Recorda sempre que has de tenir en compte els múltiples tributs existents si no vols cometre algun tipus d’infracció.

Temes relacionats