valor catastral vivenda
Rendibilitza els teus estalvis

Què és el valor cadastral d’un habitatge?

Desembre 11, 2020 6 min 10 vegades compartit

Es podria dir que la referència cadastral d’un immoble equival al DNI d’una persona. El Registre del Cadastre assigna un codi que et permet la identificació de l’habitatge.

Per tant, el valor cadastral d’un habitatge és un valor administratiu amb el qual coneixes quin és el valor d’un immoble, sense tenir en compte les variables del mercat, segons el moment. A través d’aquest identificador pots calcular l’Impost de Béns Immobles (IBI) que has de pagar anualment. Això no obstant, aquest concepte també influeix en l’Impost de Societats i l’Impost de Transmissió Patrimonial, entre altres taxes lligades a l’habitatge.

Què és el valor cadastral?

El valor cadastral d’un immoble és un valor administratiu que s’adjudica a cada immoble a partir d’unes dades referencials que valora el cadastre immobiliari. En aquest sentit, i segons l’article 22 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, pren en consideració el valor del sòl i de les construccions.

Com pots saber el valor cadastral d’un habitatge? Els criteris de valoració depenen dels ajuntaments del municipi corresponent. Aquesta institució és l’encarregada de regular els criteris, de manera que tindrà en compte el parc immobiliari en una localitat. El valor d’un actiu immobiliari variarà en funció de l’any en què s’hagi actualitzat la ponència de valors.

Si ets propietari d’un habitatge, no deixis d’estar atent a la data en què es farà la revisió dels valors immobiliaris. Un cop s’efectua la notificació que el valor cadastral experimentarà variacions, es recomana que facis la reclamació si hi ha diferències en l’estimació o errors.

Com es calcula el valor cadastral d’un habitatge?

La valoració cadastral és un procediment mitjançant el qual s’actualitzen de manera simultània tots els valors dels immobles d’un municipi. L’objectiu principal és obtenir dades significatives en funció dels valors del mercat.

Com es procedeix a efectuar aquest càlcul? Es tenen en compte el valor del sòl i també el de la construcció, prenent en consideració el mòdul bàsic del sòl i el mòdul bàsic de la construcció. Aquest argument es pren en funció de la divisió territorial del municipi segons les seves àrees i el catàleg de tipologia de les construccions establertes.

També es valora un conjunt de coeficients que corregiran les diferències entre els diferents immobles. El valor del sòl s’obté després de tenir en compte la longitud i el nombre de façanes, si el fons de la parcel·la es caracteritza per ser una superfície diferent de l’exigida al planejament urbanístic i la impossibilitat d’edificar de manera temporal per antiguitat, perquè el terreny està destinat a construir-hi habitatges de protecció oficial.

Pel que fa a la valoració de la construcció es tindran en compte l’antiguitat, l’ús, el nivell de reforma i l’estat de conservació.

Així mateix, hi ha un altre tipus de coeficients que afecten l’edificació i el terreny i que estan relacionats amb la depreciació funcional o inadequació i les càrregues.

Com es pot consultar el valor cadastral d’un habitatge?

Per consultar el valor cadastral d’un habitatge es té en compte si n’ets el propietari. D’aquesta manera, tindràs diverses opcions que et permetran conèixer la dada de manera automàtica o presencialment. Com puc procedir a calcular el valor cadastral del meu habitatge?

referencia catastral

Adreçar-se a l’oficina del Cadastre

Pots anar personalment a l’oficina del Cadastre perquè t’informin del valor actual.

Seu Electrònica del Cadastre

La manera més còmoda i fiable és conèixer el valor a través del servei online, o el que és el mateix, consultar el valor cadastral per referència. Aquesta dada s’introdueix al caseller especificat a aquest efecte.

A través del rebut de l’IBI

Si ets propietari d’un immoble estàs obligat a pagar anualment l’impost corresponent. Al mateix rebut hi figura aquesta informació.

Trucar per telèfon

En primer lloc, cal que disposis de la referència cadastral perquè el servei d’atenció telefònica et faciliti el valor de l’habitatge.

La referència cadastral

La referència cadastral és un identificador obligatori que t’ajuda a conèixer la localització d’un bé immoble. És una manera de saber amb total exactitud de quin bé immoble es tracta, de manera que atorga o confereix més seguretat jurídica a les persones que duen a terme contractes amb relació a aquest actiu immobiliari. Aquest indicador és una de les eines més eficaces en la lluita contra el frau immobiliari.

S’assigna un codi alfanumèric que té vint caràcters, els quals es relacionen amb els següents conceptes en un entorn urbà.

  • Els set primers caràcters serveixen per identificar la finca o la parcel·la.
  • Els set posteriors indiquen el full del plànol on està situat l’immoble.
  • Els quatre que el segueixen identifiquen l’immoble dins la finca.
  • Els dos últims són caràcters de control per saber si els 18 anteriors són correctes.

Com podem inscriure un habitatge al cadastre?

En aquest apartat cal diferenciar que no és el mateix el Cadastre que el Registre de la Propietat. El primer és un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el qual apareixen els diferents immobles segons la seva naturalesa. Mentre que el segon és un servei públic que té per objecte la inscripció o anotació dels actes i resolucions que afectin la propietat.

El Cadastre Immobiliari es diferencia del Registre de la Propietat en el fet que la inscripció és obligatòria i gratuïta. Els tràmits es poden efectuar de manera telemàtica a la seu electrònica, on es pot accedir al model de declaració corresponent.

La documentació es pot lliurar a les unitats locals del Cadastre, les delegacions d’Economia i Hisenda o a l’ajuntament al terme municipal del qual es troba ubicat l’immoble.

En definitiva, la referència cadastral és un identificador obligatori per calcular el valor d’un immoble i conèixer-ne la localització exacta. Òbviament, aquesta informació és molt útil i es té en compte a l’hora d’establir el pagament de certs impostos.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.