940×480 1
Assegura la teva jubilació

Si m’he acollit a la jubilació parcial, a la flexible o a l’anticipada, puc rescatar el meu pla de pensions?

Octubre 9, 2017 5 min 7 vegades compartit

Excepte en el cas de jubilació diferida, si la persona interessada s’ha acollit a la jubilació flexible, a la jubilació parcial diferida o a l’anticipada podrà rescatar el seu pla de pensions privat. Vegem-ho.

Els diners aportats al pla de pensions, per regla general, se solen recuperar un cop un ha decidit jubilar-se. No està escrit enlloc que tots els diners que s’han aportat al pla s’hagin de rescatar en el precís moment en què un es retira de la vida laboral. De fet, hi ha la possibilitat de mantenir les aportacions al pla al mateix temps que es gaudeix de la pensió pública de jubilació, exceptuant, això sí, que s’hagi començat a cobrar del pla de pensions privat, ja que la llei impedeix que un sigui partícip i beneficiari de manera simultània.

És important recordar que un cop un ha començat a cobrar de la prestació pública de jubilació, únicament podrà continuar aportant per cobrir contingències per mort o dependència, mantenint, això sí, tots els avantatges fiscals que proporciona un pla de pensions.

Ara bé, com que l’esperança de vida augmenta gradualment i les persones que es jubilen avui a Espanya gaudeixen de més bona salut que fa mig segle, recentment s’ha legislat amb l’objectiu que aquells que ho desitgin puguin allargar la seva activitat laboral un cop han arribat a l’edat de jubilació prevista per la llei; mesures encaminades a millorar la sostenibilitat del sistema públic de pensions i a impulsar l’activitat laboral dels treballadors de més edat que es vulguin mantenir en actiu.

Quins són els supòsits en què es pot continuar l’activitat un cop jubilat?

a) Jubilació diferida: En aquest cas, el treballador continua en actiu un cop ha arribat a l’edat de jubilació prevista per la llei. Es jubilarà més tard i no rep prestació pública de jubilació.

b) Envelliment actiu: El treballador que, un cop ha arribat a l’edat de jubilació establerta, compatibilitza el cobrament de la pensió pública de jubilació amb una feina per compte d’altri o per compte propi que pot ser a temps parcial o complet.

c) Jubilació parcial diferida: El treballador que, un cop assolida l’edat legal de jubilació, segueix treballant amb reduccions de jornada d’entre el 25% i el 50%. Cal que subscrigui un contracte de feina a temps parcial amb una empresa. Ha de tenir tots els requisits per obtenir una pensió de jubilació contributiva, és a dir, acreditar un període mínim de cotització: 15 anys, dels quals 2 hauran d’estar inclosos dins dels 15 anys anteriors al fet causant.

d) Jubilació flexible: S’aplica a aquells pensionistes que s’han jubilat totalment i que volen tornar a la vida activa. Això suposa tornar de ple al mercat laboral, una situació que en retirar-se anteriorment s’havia abandonat. El contracte de feina en aquesta modalitat és nou i podrà ser a temps complet o parcial. Un altre punt important: qui dona feina a la persona que s’acull a la jubilació flexible no pot ser el mateix ocupador previ a la jubilació de la persona que ho sol·licita.

La majoria de les persones que opten per alguna d’aquestes quatre opcions es pregunten com poden compatibilitzar el fet de mantenir una activitat laboral prolongada més enllà de l’edat legal de jubilació amb el cobrament de la pensió o el rescat del pla de pensions privat.

El primer que cal tenir en compte és que, excepte en el cas de la jubilació diferida, on un no s’ha jubilat efectivament, en la resta és possible cobrar la prestació per jubilació del pla de pensions. Dit d’una altra manera, el rescat de les aportacions al pla privat d’estalvi per a la jubilació és possible en les modalitats de jubilació flexible, activa o parcial. En el cas de la jubilació parcial diferida cal que hi hagi una previsió expressa en aquest sentit. En la resta no fa falta: es podrà cobrar la prestació encara que el pla de pensions no ho reculli de manera expressa.

Sigui quina sigui l’opció que un vulgui sol·licitar, el cert és que la pregunta que molts es fan quan toca planejar el futur de cara a la jubilació és quant cobraré de pensió de jubilació. Per aquesta raó, recentment s’ha posat en marxa un simulador de jubilació, una eina que permet aportar llum sobre aquests dubtes habituals. Què és el que fa? Molt senzill: en funció de diferents variables es calcula la diferència entre el que un espera cobrar quan es jubili segons les seves aspiracions vitals i el que presumiblement cobrarà en realitat. El resultat, per regla general, obre els ulls a més d’un i permet enfocar d’una altra manera l’estratègia d’estalvi de cara al futur.

Més informació:

Com accedir a la jubilació parcial si ets autònom

Què és la jubilació parcial i qui hi pot accedir?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.