autonomo colaborador
Redueix els teus impostos

Què és un autònom col·laborador i quan cal cotitzar mitjançant aquesta figura?

Setembre 26, 2023 8 min

Si un empresari contracta un fill, un germà o un net (per posar un exemple) per formar part de l’empresa familiar, cal que el doni d’alta com a autònom col·laborador. Aquesta figura es va incorporar a la normativa laboral espanyola amb l’objectiu de facilitar a les petites i mitjanes empreses la contractació de familiars. Com és lògic, aquests són els qui millor coneixen les interioritats del negoci i, a més, suposen un estalvi de salaris per al propietari de l’empresa, ja que els diners es queden justament a la família.

Si tens un negoci i vols contractar un autònom sota aquesta modalitat o si t’han ofert un contracte d’aquest tipus, sàpigues que hi ha diversos requisits que cal seguir. Igualment, quan ets donat d’alta com a autònom col·laborador tens una sèrie de drets i obligacions que cal complir. Continua llegint per descobrir què és un autònom col·laborador, els requisits que han de seguir i els drets que tenen. Comencem!

Què és un autònom col·laborador?

Un autònom col·laborador és conegut per ser una figura del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a la qual et pots acollir si ets familiar directe del propietari de l’empresa per a la qual treballaràs.

S’entén com a familiar directe els de primer o segon grau. És a dir, pares, fills, cònjuge o germans respecte al primer, i avis, nets o cunyats amb relació al segon. A més, pots ser familiar per parentiu directe, per adopció o per afinitat.

Requisits per ser autònom col·laborador

Per acollir-te a aquesta modalitat de contractació laboral cal que compleixis altres condicions com les següents:

  • Si ets autònom col·laborador has de complir la normativa de treballar habitualment en el negoci. És a dir, no t’hi podràs acollir si només ho fas de manera esporàdica.
  • Has de conviure a la mateixa casa o ser dependent del titular de l’empresa.
  • No pots estar donat d’alta com a professional per compte d’altri.
  • La normativa de l’autònom col·laborador diu que has de tenir, almenys, 16 anys. Els menors d’aquesta edat, segons l’Estatut dels Treballadors, no poden dur a terme cap activitat laboral, ni tan sols per als seus familiars.

Com en qualsevol normativa, hi ha excepcions. En aquest context, parlem de dos casos: les parelles de fet i els autònoms societaris:

  • Fins a l’any 2015 es va permetre que fossin autònoms col·laboradors. Això no obstant, aquell any es va promulgar la Llei de Foment del Treball Autònom, que derogava aquesta opció. Per tant, actualment, les parelles de fet no es poden acollir a aquesta figura.
  • Els autònoms societaris que desenvolupen la seva feina a través de la seva societat limitada no poden contractar autònoms col·laboradors, llevat que disposin del 50% de les accions de l’empresa.

Quines són les obligacions dels autònoms col·laboradors?

Si et contracten sota aquesta modalitat, tindràs obligacions fiscals diferents de les d’altres autònoms. Per a l’Agència Tributària, estaràs equiparat als treballadors per compte d’altri. Això vol dir que només hauràs de fer una declaració anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Dit d’una altra manera, no hauràs de presentar declaracions trimestrals d’IRPF ni d’IVA.

En canvi, per a l’Institut Nacional de la Seguretat Social seràs un autònom més i et reconeixerà les mateixes prestacions que a aquests. En aquest sentit, t’interessarà saber que no tindràs dret al subsidi per desocupació que cobra un treballador per compte d’altri. Però sí que podràs cobrar l’anomenat atur d’autònoms quan hagis cotitzat un mínim de 12 mesos.

Obligacions de l’empresari que contracta un autònom col·laborador

D’altra banda, cal que sàpigues que l’empresari que et contracta també té unes obligacions legals respecte a tu. Les més importants són les següents:

  • Pagar les teves cotitzacions a la Seguretat Social. Pel que fa a aquestes, tenen unes bonificacions que t’explicarem més endavant.
  • Fer-te una nòmina mensual pel teu sou d’acord amb el conveni laboral en què estiguis inclòs. Això no obstant, aquest requisit no és imprescindible en el cas que el teu ocupador sigui el teu cònjuge. En aquest cas, no cal que et faci nòmina, ja que els ingressos es poden considerar conjunts.
  • Anotar degudament en la seva comptabilitat les partides destinades al teu sou i cotitzacions. En aquest sentit, com veurem, pot desgravar com a despeses deduïbles aquests imports.

Quins drets té un autònom col·laborador? Tots els avantatges

El principal avantatge per a tu, si et contracten mitjançant aquesta figura, és que treballaràs per a un familiar, amb l’estabilitat que això et permetrà. Com és lògic, si l’empresa va malament, el propietari del negoci acomiadarà abans altres treballadors que a tu, sempre que compleixis les teves obligacions.

Respecte a altres autònoms també tindràs l’avantatge que t’hem esmentat abans: no estaràs obligat a fer declaracions trimestrals d’IRPF ni d’IVA.

Avantatges de l’empresari

Per la seva banda, el titular de l’empresa també té avantatges a l’hora de contractar-te. La principal rau en les cotitzacions que ha de pagar per tu. Concretament, tindrà una bonificació en aquestes del 50% durant els primers 18 mesos que et tingui contractat. I en els sis següents, aquesta bonificació es reduirà al 25%.

Així mateix, la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom estableix un altre avantatge per al propietari de l’empresa. Consisteix en la bonificació del 100% en la teva quota de contingències comunes durant 12 mesos.

Per acollir-s’hi, cal que et contracti indefinidament i et mantingui en plantilla, almenys, sis mesos més del que duri la bonificació. Igualment, l’empresa no pot haver tingut acomiadaments improcedents en els 12 mesos anteriors a la teva contractació.

Cotitzacions dels autònoms col·laboradors el 2023

El nou model de cotització per ingressos reals aprovat aquest any suposa diferències entre un autònom i un autònom col·laborador pel que fa a les cotitzacions que paguen a la Seguretat Social.

A partir de l’any vinent, les persones grans que treballin com a autònoms col·laboradors juntament amb un familiar no podran cotitzar per menys del Salari Mínim Interprofessional. A diferència d’altres professionals per compte propi, que sí que podran pagar menys quota si els seus rendiments anuals els ho permeten.

Això vol dir que les contribucions mensuals dels autònoms col·laboradors seran més altes, prop de 306 euros al mes, amb una base mínima de cotització de 1.000 euros al mes. Aquestes xifres són fixes, però poden variar si hi són aplicables bonificacions específiques. Aquesta mesura s’aplica degut al fet que els familiars col·laboradors no declaren els seus ingressos per compte propi, ja que aquesta responsabilitat correspon a l’autònom principal a càrrec del negoci.

Com et pots donar d’alta en aquesta figura?

Donar-se d’alta com a autònoms col·laboradors és molt senzill, fins i tot més que fer-ho com a autònoms normals. Perquè, a diferència d’aquests, no has de fer tràmits a l’Agència Tributària, n’hi ha prou que els facis a la Seguretat Social.

Respecte a aquesta última, caldrà que presentis el teu Document Nacional d’Identitat, el Llibre de Família i una còpia de l’alta fiscal de l’empresa per a la qual treballaràs. Juntament amb aquesta documentació, hauràs d’omplir l’imprès TA.0521/2.

Aquest imprès és, justament, la sol·licitud d’alta com a autònom familiar col·laborador en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. I també et servirà per tramitar qualsevol variació en el teu estat laboral i fins i tot la baixa.

Jubilació de l’autònom col·laborador

Com a autònom, l’edat de jubilació és la mateixa que la d’un empleat per compte d’altri. El 2023, els treballadors per compte propi que vulguin percebre el 100% de la pensió es poden retirar amb 65 anys, sempre que hagin cotitzat almenys 37 anys i nou mesos.

La pensió de jubilació com a autònom depèn de la base de cotització a la Seguretat Social i dels anys que es tinguin cotitzats.

Recapitulant

La figura de l’autònom col·laborador està pensada per facilitar la contractació de familiars per part de les empreses. Per a aquestes, suposa comptar amb algú de confiança, alhora que redueixen els seus costos laborals i fins i tot obtenen bonificacions. En canvi, si ets tu el contractat, tindràs una nòmina mensual, pagaran les teves cotitzacions i estaràs obligat a presentar menys declaracions a l’Agència Tributària que un autònom titular. I a més, per si tot això no fos prou, és molt senzill donar-se d’alta en aquesta figura laboral.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.