940×480 6
Assegura la teva jubilació

Pensió SOVI: requisits, quantia i com cal tramitar-la

Octubre 30, 2017 4 min 8 vegades compartit

Què és el SOVI? Es tracta d’un règim de protecció antic, anterior a la Seguretat Social que avui coneixem. Respon a les sigles d’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa. Tot i ser un sistema extingit, encara tenen dret a la seva pensió els qui cotitzaven en aquest sistema abans de l’any 1967.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Característiques de la pensió del SOVI i quantia

El sistema és contributiu, com l’actual de la Seguretat Social. Quan s’esdevenen els supòsits de vellesa, invalidesa o viduïtat en les condicions que explicarem després, es cobra la pensió. Aquesta varia en funció d’una circumstància: si hi ha o no concurrència amb altres pensions.

  • Sense concurrència: 408,10 euros mensuals més dues pagues extres.
  • Amb concurrència: 396,20 euros mensuals més dues pagues extres.

En aquest últim cas, la suma de totes dues no pot superar el doble de la pensió mínima de viduïtat. Cal indicar que aquest punt s’aplica a beneficiaris més grans de 65 anys.

Requisits

Com es comentava més amunt, es té dret a pensió del SOVI en casos de vellesa, invalidesa o viduïtat. En cada supòsit, cal complir una sèrie de requisits. Són els següents:

  • Viduïtat. Hi tenen dret els cònjuges de cotitzadors de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa. Per accedir a aquesta paga, la mort s’ha d’haver produït entre el 1956 i el 1966. A més, el sol·licitant ha de tenir 65 anys complerts i 50 com a mínim en el moment de la mort del cònjuge. En cas d’incapacitat total no hi ha requisits d’edat. En tot cas, cal acreditar 10 anys de matrimoni anteriors a la data del decés. Pel que fa a les defuncions posteriors al 1966, els requisits són els mateixos que per sol·licitar una pensió de viduïtat en el sistema actual.

  • Invalidesa. Per accedir a pensió, la invalidesa ha de ser absoluta i permanent i que no s’hagi produït en accident laboral o per malaltia professional. A més, cal acreditar 1.800 dies de cotització en el SOVI previs al 1967. Finalment, no s’ha de tenir dret a una altra pensió de la Seguretat Social, excepte la de viduïtat. Pel que fa a l’edat, s’han de tenir 50 anys complerts. En cas de pèrdua de mobilitat a les extremitats o total i alienació mental incurable, el requisit d’edat disminueix fins als 30 anys.

  • Vejez. En aquest cas, s’exigeix haver estat afiliat a l’antic Règim del Retir Obrer abans del 1940 o haver cotitzat abans de l’1 de gener de 1967 fins a 1.800 dies en el SOVI. A més, no es pot tenir dret a altres pensions de la Seguretat Social. El requisit d’edat se situa en els 65 anys, o 60 en cas de vellesa per incapacitat permanent i que no es derivi d’un cas d’accident laboral o malaltia professional.

Llegeix també: Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra?

Com es tramita

La pensió es pot tramitar als centres d’atenció i informació de la Seguretat Social. Els treballadors del mar poden fer-ho a les oficines de l’Institut Social de la Marina i a les direccions provincials.

Però abans cal emplenar la sol·licitud, que requereix un formulari segons els supòsits de:

Llegeix també: M’he tornat a casar. Perdré la pensió de viduïtat?

També depenen d’aquests supòsits els terminis per sol·licitar-la i per a l’inici del cobrament:

  • En cas de vellesa es presentarà com a màxim en els 30 dies posteriors a haver complert 65 anys. Comencen a comptar des de l’endemà. Si se supera el termini es descomptaran els dies.

  • En cas d’invalidesa s’iniciarà el pagament al mes següent d’haver fet la sol·licitud.

  • En cas de viduïtat, si la sol·licitud es presenta abans de complir-se l’any de la mort del cotitzador i a més aquest no és pensionista, es merita al mes següent de la mort. Si se supera el termini es reconeixen efectes retroactius d’un any. En el cas que el causant sigui pensionista, s’ha de sol·licitar als tres mesos de la mort i es comença a cobrar a partir del mes següent. En aquest cas, els efectes retroactius són de tres mesos si se supera el termini.

 

 

Temes relacionats