Jubilació parcial funcionaris
Assegura la teva jubilació

És possible la jubilació parcial per als funcionaris?

Juliol 25, 2020 5 min 13 vegades compartit

Amb la jubilació arriba el moment tan esperat després de tota una vida treballant, i hi ha algunes opcions per jubilar-se de manera anticipada si es compleixen uns requisits. Una d’elles és la jubilació parcial, a la qual, per norma general, qualsevol treballador a Espanya pot accedir quan assoleix l’edat ordinària de retir o de manera anticipada si existeix un acord amb l’empresa que el té contractat per celebrar un contracte de relleu.

Tanmateix, la jubilació parcial per a funcionaris és una mica diferent, tant a l’Administració local i als ajuntaments com a les comunitats autònomes. Per poder accedir a aquesta modalitat de jubilació ha d’existir un conveni o un acord sindical que ho reflecteixi. En aquest post t’expliquem els requisits, les especificacions i tot el que et cal saber per accedir a la jubilació parcial si ets funcionari. Som-hi!

Què és la jubilació parcial?

Es considera jubilació parcial la que s’inicia després de fer els 60 anys simultàniament amb un contracte laboral a temps parcial i vinculada o no a un contracte de relleu. Si es compleixen els requisits necessaris, es pot començar a cobrar la pensió per jubilació i compaginar-la amb una feina a temps parcial.

Els funcionaris de l’Administració local poden accedir a la jubilació parcial?

L’accés a la jubilació parcial a Espanya està regulat per la Llei general de la Seguretat Social i altres acords o convenis específics per a cada sector. Per tant, és important consultar la normativa vigent i els acords específics aplicables als funcionaris de l’Administració local per obtenir informació precisa sobre les condicions i els requisits per accedir a la jubilació parcial en aquest àmbit. 

Hi ha dues modalitats diferents per les quals els funcionaris poden accedir a la jubilació anticipada: la jubilació anticipada voluntària i la jubilació anticipada forçosa. La primera fa referència a aquella que es produeix de manera voluntària i només s’hi pot accedir dos anys abans de l’edat legal de jubilació. Per la seva banda, la jubilació parcial anticipada per a funcionaris de manera forçosa es produeix en cas d’acomiadament o altres factors. Això es pot efectuar fins a quatre anys abans de l’edat ordinària de jubilació.

Requisits per a la jubilació parcial en els funcionaris

A l’hora d’accedir a la jubilació per a funcionaris, hi ha dos règims, i cada un d’ells compta amb les seves especificitats: el règim de classes passives i el règim general de la Seguridad Social. Els funcionaris del règim general accedeixen de la mateixa manera que la resta de treballadors a la jubilació parcial. 

Per tant, la jubilació parcial anticipada per a funcionaris de l’Administració local, els ajuntaments i les comunitats autònomes és possible sempre que hi hagi un acord o conveni.

Els funcionaris que vulguin accedir a aquesta modalitat de jubilació han de reunir les condicions següents:

  • Ser personal laboral fix a jornada completa.
  • Haver complert l’edat mínima necessària.
  • Acreditar una antiguitat mínima de sis anys a l’Administració.
  • Acreditar un període mínim de 33 anys cotitzats o de 25 anys en cas de discapacitat igual o superior al 33 %. 
  • A més, han de reduir la jornada de treball entre un mínim d’un 25 i un màxim d’un 50 %, sense necessitat que se celebri simultàniament un contracte de relleu. La reducció de salari serà proporcional a la de jornada.

L’edat mínima necessària per accedir a la jubilació parcial per al personal laboral depèn del període cotitzat i la pots veure detallada a la taula següent:

Taula de jubilación parcial


Font: Ministeri de Treball i Economia Social

Especificacions per a la jubilació parcial dels funcionaris públics

Tanmateix, cal tenir en compte que hi ha una sèrie d’especificacions segons el cas. Són les següents:

  1. L’escala d’edats no té cap efecte per als treballadors amb condició de mutualista en data 1 de gener de 1967. Se’ls exigeix que hagin fet els 60 anys, sense tenir en compte bonificacions o anticipacions a l’edat de jubilació.
  2. Els treballadors han d’acreditar una antiguitat mínima de sis anys immediatament anteriors a la data de jubilació, així com un període de cotització superior a 33 anys. La reducció de jornada és d’entre un 25 i un 50 %, o bé del 75 % si se celebra simultàniament a un contracte de relleu indefinit i a temps complet.
  3. La cotització del treballador rellevista no ha de ser inferior al 65 % de la del jubilat parcial. Durant el període que duri la jubilació parcial, l’empresa i el treballador han de cotitzar per la base de cotització que li correspondria si seguís treballant a jornada completa.

Recapitulem

La jubilació parcial per a funcionaris de l’Administració local és possible si existeix un conveni o un acord sindical que ho fixi d’aquesta manera. Això sí, per accedir a la jubilació parcial els funcionaris han de reunir una sèrie de condicions. Han de ser personal laboral fix a jornada completa, haver complert l’edat mínima necessària, acreditar una antiguitat mínima de sis anys a l’Administració i un període mínim de 33 anys cotitzats o de 25 anys en cas de discapacitat igual o superior al 33 %. 

En accedir a la jubilació parcial, han de reduir la jornada de treball entre un 25 i un 50 %, i es pot vincular, o no, a un contracte de relleu. La reducció de salari serà proporcional a la de jornada.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.