Cobrar un seguro de vida antes de morir
Protegeix-te a tu i als teus

Es pot cobrar una assegurança de vida abans de morir?

Agost 28, 2023 6 min

Quan pensem en una assegurança de vida, ens ve al cap únicament la defunció d’un ésser estimat o de nosaltres mateixos. Tot i així, malgrat la creença popular, aquestes pòlisses tenen més funcions que només la indemnització econòmica en els casos que el prenedor mor. Si contractem una assegurança de vida, ho fem pensant en el futur benefici i protecció dels nostres éssers estimats, ja que els podrà ser de gran ajuda en els anys posteriors. 

Sovint, ens pot sorgir el dubte de si es pot cobrar una assegurança de vida abans de morir. En aquest article, abordarem aquesta qüestió i et donarem la informació que et cal saber sobre aquesta possibilitat. 

La gran pregunta: es pot cobrar una assegurança de vida en vida?

A l’hora de triar assegurances, tenim una oferta molt diversa amb diferents cobertures, preus i altres factors. A més, moltes de les clàusules es poden ajustar a les nostres condicions i necessitats, així que es podria dir que existeixen tantes assegurances de vida com persones assegurades. Això fa que puguem afegir cobertures que cobreixin la incapacitat i la invalidesa, una possibilitat que ens porta a qüestionar-nos si es pot cobrar una assegurança de vida abans de morir. 

La resposta és que depèn del cas. Si parlem d’una assegurança de vida clàssica, la contestació seria que no. No obstant això, sí que és possible en altres ocasions gràcies a les assegurances amb beneficis en vida, també coneguts com a “valor en efectiu” o “compte d’estalvi”. Aquestes assegurances ofereixen una característica addicional que permet als assegurats accedir a part dels diners acumulats a la pòlissa mentre estan vius. També, en els casos esmentats per a situacions d’invalidesa es pot cobrar l’assegurança de vida en vida, si així està especificat en el contracte. 

Així doncs, podríem dir que es pot cobrar una assegurança de vida abans de morir en els supòsits següents:

  • Invalidesa o incapacitat permanent absoluta
  • Malaltia
  • Rescat o cancel·lació de pòlissa

Primer cas: Incapacitat permanent absoluta o invalidesa

Què s’entén per invalidesa o incapacitat permanent absoluta?

Aquest és un dels supòsits en què es pot cobrar l’assegurança de vida abans de morir. La incapacitat permanent absoluta significa que una persona ha patit un accident o una malaltia tan greu que ja no pot treballar en cap mena de feina. En aquests casos, l’assegurança de vida esdevé important, ja que proporciona a aquesta persona una nova font d’ingressos que l’ajuda econòmicament ara que no pot treballar.

Diferència entre incapacitat permanent absoluta i total

Hi ha un altre tipus d’incapacitat bastant similar a la que ja hem esmentat: la incapacitat permanent total. Encara que puguin semblar el mateix, les assegurances de vida s’encarreguen de marcar la diferència en les pòlisses. La permanent absoluta significa que és impossible dur a terme qualsevol mena d’activitat laboral. En canvi, es considera que la incapacitat total impedeix dur a terme l’activitat laboral habitual, però sí que es poden fer altres feines, de manera que es podria continuar tenint ingressos. 

Cobrament de l’assegurança de vida en els casos d’invalidesa

Perquè l’assegurança de vida aprovi que la incapacitat o invalidesa és certa i es pugui procedir al pagament de la indemnització caldrà que l’hagi validat l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Una vegada es tingui la resolució per part de l’organisme públic, caldrà informar-ne la companyia asseguradora. Algunes empreses d’assegurances poden demanar proves mèdiques privades per certificar per compte propi la situació d’invalidesa.

Documentació necessària per sol·licitar i cobrar la indemnització

Com passa amb qualsevol tràmit relacionat amb les asseguradores, caldrà aportar certa informació perquè efectuïn el pagament:

  • La pòlissa contractada i les condicions particulars de l’assegurança de vida contractada
  • Resolució de l’INSS
  • El reconeixement oficial de l’estat d’incapacitat permanent i absoluta
  • Totes les proves mèdiques rellevants
  • Informes mèdics

Normalment, una vegada que s’ha lliurat la sol·licitud i l’asseguradora l’ha aprovat, aquesta té un termini màxim de 40 dies per fer efectiu el pagament de la indemnització. 

Segon cas: Malalties greus

Algunes assegurances de vida també preveuen el cobrament anticipat si a l’assegurat se li diagnostica una malaltia greu o terminal que li resta esperança de vida. Aquestes malalties solen estar especificades en el contracte i cal complir certs requisits per sol·licitar l’avançament.

Així mateix, igual que en el cas de la cobertura per incapacitat, l’assegurat ha de poder demostrar la presència d’aquesta malaltia amb els informes mèdics corresponents.

Tercer cas: Rescat o cancel·lació de pòlissa

En altres articles hem vist els tipus d’assegurança de vida que hi ha, entre els quals destaquen les assegurances d’estalvi. En funció del tipus que hàgim contractat, tindrem unes condicions o unes altres, amb alguns d’aquests fins i tot es pot cobrar l’assegurança de vida en vida. 

Les assegurances de vida es poden diferenciar entre: assegurances de vida estalvi i assegurances de vida risc. Dins del primer cas podem trobar el Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES), una de les categories d’estalvi. Aquest pla es contracta amb la intenció d’estalviar durant un temps determinat i, una vegada passat aquest període, rescatar aquests diners com si es tractés d’una renda vitalícia. 

Algunes pòlisses d’assegurança de vida ofereixen l’opció de cancel·lar o rescatar la pòlissa abans del venciment, fet que permetria obtenir una part del capital assegurat. Tanmateix, això implica que l’assegurança deixarà d’estar vigent i els beneficiaris ja no rebran la suma total en cas de defunció posterior de l’assegurat.

Conclusió

A Espanya, es pot cobrar una assegurança de vida abans de morir en certs casos particulars, com per exemple, en situacions d’incapacitat permanent, invalidesa o diagnòstic de malalties greus. De tota manera, aquestes opcions han d’estar estipulades a la pòlissa d’assegurança i complir amb els requisits específics establerts.

És essencial llegir detingudament els termes i condicions de la pòlissa abans de contractar una assegurança de vida i, en cas de dubtes, consultar amb un assessor financer o representant de la companyia d’assegurances. L’assegurança de vida pot brindar tranquil·litat i protecció als nostres éssers estimats, i comprendre’n les particularitats ens ajudarà a prendre decisions informades sobre la nostra protecció financera.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.