Home signant el seu testament i nomenant beneficiaris
Protegeix-te a tu i als teus

Qui pot ser beneficiari d’una assegurança de vida?

Agost 24, 2023 7 min 9 vegades compartit

Abans de contractar una assegurança de vida, és crucial conèixer i determinar qui seran els escollits per rebre la indemnització en cas de produir-se un sinistre. Els beneficiaris d’una assegurança de vida tenen un paper fonamental en la distribució de la quantia en cas de mort del prenedor de l’assegurança (qui contracta la pòlissa). Des de familiars o hereus legals fins a persones designades, el grau de familiaritat entre el prenedor i l’assegurat no és obligatori, si bé és el més comú.

En aquest apunt intentarem resoldre diverses qüestions relacionades amb les assegurances de vida: quines persones poden ser-ne beneficiàries i com designar-les, com es pot saber si un ho és i si és possible nomenar un beneficiari no hereu. A més, parlarem de què passa si el beneficiari mor, o com es pot canviar el beneficiari d’una assegurança de vida. Comencem!

Qui és el beneficiari d’una assegurança de vida?

Fa poc vam parlar de les diferències entre beneficiari, assegurat i prenedor d’una assegurança, figures que a primera vista es poden entendre com a iguals, però que en realitat compleixen funcions molt diferents. El beneficiari d’una assegurança de vida és la persona que ha estat nomenada pel prenedor perquè, si es produeix un sinistre, tingui dret a la indemnització. Per tant, assegurat i beneficiari són persones diferents.

Si encara tens dubtes sobre qui és el beneficiari d’una assegurança de vida, cal que sàpigues que ho pot ser qualsevol, fins i tot els menors d’edat. Això no obstant, en el cas que encara no s’hagin emancipat o que siguin menors de setze anys, la indemnització serà gestionada pels tutors. En definitiva, els beneficiaris, ja siguin els hereus legals d’una assegurança de vida, familiars o bé persones sense parentiu amb el prenedor de la pòlissa, cal que siguin seleccionats pel prenedor i constin a la documentació justificant de la pòlissa.

Com es pot canviar el beneficiari d’una assegurança de vida

De la mateixa manera que el beneficiari d’aquest tipus d’assegurança es pot designar tant a l’hora de contractar la pòlissa com en una data posterior, també es pot canviar en qualsevol moment. Per dur a terme aquesta modificació, cal que el prenedor de l’assegurança es posi en contacte amb la companyia on la va contractar a través d’un escrit (recorda que aquesta operació la pot fer tantes vegades com vulguis).

D’altra banda, els beneficiaris d’una assegurança de vida es poden canviar mitjançant el testament, però cal indicar-ho a la pòlissa de manera explícita.

Com puc saber si soc beneficiari d’una assegurança de vida?

Quan es perd un familiar sobtadament, aquesta és una pregunta que, a priori, sembla difícil de resoldre. Per això, és important que sàpigues que existeix el Registre de Contractes d’Assegurança de Cobertura de Defunció.

Aquest arxiu documental depèn del Ministeri de Justícia i és públic, per la qual cosa el pots consultar un cop hagin passat 15 dies hàbils des que el membre de la teva família va morir. D’aquesta manera, evitaràs que les indemnitzacions que et pertanyin es quedin sense cobrar.

Com es nomena el beneficiari d’una assegurança de vida?

És al prenedor de l’assegurança a qui correspon nomenar el beneficiari, fins i tot sense el seu consentiment. La manera més habitual és escriure-ho a la pòlissa de l’assegurança quan es contracta. Tot i que també es pot fer mitjançant testament, si bé en aquest cas, tal com t’hem comentat en línies anteriors, cal que ho especifiquis expressament a la pòlissa.

Quan els beneficiaris són designats, és recomanable que se n’escriguin els noms i cognoms complets i no simplement, per exemple, «hereus legals» o de manera genèrica pel parentiu (fills, germans…), ja que això podria comportar reclamacions i problemes judicials per part dels hereus legals de l’assegurança de vida.

Una altra manera de nomenar els beneficiaris és mitjançant el registre públic de què ja t’hem parlat, el qual depèn del Ministeri de Justícia. D’aquesta manera, els beneficiaris ho podran comprovar ells mateixos amb les seves dades personals.

Es pot nomenar en una assegurança de vida un beneficiari no hereu?

La resposta és que sí que pots designar un beneficiari que no sigui un hereu legítim. De fet, el receptor de la teva assegurança pot ser qui vulguis, sigui familiar o no. Només cal que ho indiquis molt bé d’alguna de les tres maneres que ja t’hem indicat.

Recorda que pots nomenar el beneficiari d’una assegurança de vida de les maneres següents:

  • Mitjançant el testament.
  • En el moment de la contractació de la pòlissa. Cal destacar que s’admeten canvis posteriors.
  • Al registre públic dependent del Ministeri de Justícia perquè el beneficiari ho pugui comprovar pel seu compte i no en quedi cap dubte.

És fonamental que evitis posar com a beneficiaris els «hereus legals de l’assegurança de vida» sense especificar qui són perquè, tal com t’hem explicat, aquesta fórmula sol comportar molts inconvenients.

Què passa si no s’ha designat beneficiari?

En el cas que l’assegurat mori sense haver nomenat un beneficiari a la pòlissa de l’assegurança ni al testament, seran els hereus legals els qui cobraran la indemnització de manera equitativa. Pel que fa als fills beneficiaris, cal especificar que seran tots els fills del prenedor de l’assegurança als quals correspongui l’herència, sense que n’hi hagi cap excepció. És a dir, independentment que aquests fills siguin d’una parella actual o d’una anterior, tots són hereus sense distinció.

Pel que fa al cònjuge, serà beneficiari si té aquesta condició quan es produeixi la mort, però no en el moment que es cobri l’assegurança de vida. Si designes únicament el teu cònjuge sense indicar-ne el nom i et tornes a casar, el beneficiari canvia de manera automàtica.

Què passa si el beneficiari d’una assegurança de vida mor?

Davant la mort del beneficiari d’una assegurança de vida es poden donar diverses situacions. Les més comunes són les següents:

  • En el cas que el beneficiari d’una assegurança de vida mori abans que l’assegurat, el prenedor haurà de designar un nou beneficiari.
  • Per contra, si el beneficiari mor al mateix temps o després que l’assegurat, però abans d’haver reclamat el capital de la pòlissa, caldrà que la companyia asseguradora aboni la indemnització als hereus legals de l’assegurança de vida.

Resumint

En definitiva, el beneficiari d’una assegurança de vida pot ser qui vulguis, ja sigui un hereu legal o no i encara que no sigui família. El que et recomanem és que ho indiquis de manera detallada per garantir la seguretat financera dels qui en depenen.

La contractació d’una assegurança és senzilla i farà que els teus familiars es trobin sempre coberts encara que a tu et passi alguna cosa, de manera que podràs viure amb més tranquil·litat. Què esperes per beneficiar-te de tots aquests avantatges?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.