940×480 2
Assegura la teva jubilació

Per què funcionen tan bé les AIELT i els PIES?

Desembre 11, 2017 5 min 10 vegades compartit

El pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) i l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (AIELT) són dues eines que tenim a la nostra disposició per preparar adequadament el nostre futur.

Un dels principals atractius del PIES consisteix en el fet que té un interès garantit a llarg termini. A més, en cas que sigui necessari, sempre es pot disposar dels diners quan es vulgui, si bé llavors no ens beneficiarem dels avantatges fiscals del producte. Per al rescat dels diners han de passar cinc anys, té una limitació anual de 8.000 euros i l’aportació màxima total és de 240.000 euros.

Ara bé, si en alguna cosa destaca aquesta eina d’estalvi a llarg termini és en el seu tractament fiscal. Principalment, aquest producte obre la via a obtenir una renda vitalícia, que vindria a ser un ingrés mensual per a tota la vida. De fet, aquesta eina d’estalvi –la renda vitalícia– serveix per cobrir en un moment donat una caiguda d’ingressos, com pot passar en el moment de la jubilació. Si s’opta per aquest producte, només cal saber que es tracta de dur a terme una aportació inicial i després anar cobrant en forma de renda mensual aquest capital, alhora que s’obté una rendibilitat molt interessant i queda exempt d’impostos en els interessos. La renda vitalícia, a més, permet efectuar aportacions úniques des d’únicament els 601,01 euros.

Segons les dades recopilades pel servei d’estadístiques i estudis del sector assegurances a Espanya, recollides per la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa), més de 9.200 persones més grans de 65 anys transformen el seu patrimoni (un segon habitatge, fons d’inversió, accions, etc.) en rendes vitalícies, les quals es beneficien d’uns notables avantatges fiscals després de l’última reforma de l’IRPF. De fet, aquest producte queda exempt de tributar en un percentatge elevat, que en alguns casos pot arribar al 92%. No en va, les rendes vitalícies i temporals constitueixen el producte més rellevant en termes d’estalvi gestionat, segons Unespa.

D’altra banda, tenim les AIELT. Es tracta d’una assegurança d’estalvi semblant a un dipòsit bancari, amb l’avantatge que els interessos que aquesta eina genera de la nostra capacitat d’estalvi també capitalitzen, és a dir, els interessos també generen interessos. Aquesta eina d’estalvi per al futur presenta també un important atractiu fiscal en matèria de tributació. Un altre dels avantatges és que els rendiments generats en l’AIELT estan exempts de tributació si es manté l’estalvi vigent durant un mínim de cinc anys.

Bàsicament queden exempts de retre comptes amb Hisenda els interessos del producte si:

  1. Es manté la inversió un mínim de cinc anys.
  2. No se superen els 5.000 euros anuals per persona.

En aquest sentit, segons les dades de què disposa la patronal de l’assegurança espanyola, actualment destaca l’empenta de les AIELT. Aquestes pòlisses, popularment conegudes com a Plans d’Estalvi 5, movien al tancament del primer semestre 2.586 milions d’euros i creixen un 69% amb caràcter interanual.

D’altra banda, pel que fa al PIES, les dades de què disposa Unespa assenyalen que arriben al tancament de juny als 11.349 milions d’euros i registren un creixement del 22,68% en els últims 12 mesos. Mentrestant, els capitals diferits repunten un 3,77% i sumen 48.348 milions d’euros.

Sens dubte, una de les inquietuds més freqüents entre els estalviadors quan es plantegen el seu futur de cara a la jubilació és si podran disposar dels diners aportats en qualsevol moment. En els casos del PIES i l’AIELT, com sabem, és possible, i amb una renda vitalícia els avantatges són més grans.

És important prendre les decisions estratègiques adequades quan planegem el nostre futur. El sistema públic de pensions a Espanya mostra signes preocupants que conviden a pensar que la pensió que proporcionarà l’Estat no serà suficient per a la vida a la qual un presumiblement aspira i, per aquesta raó, es fa necessari saber quants diners cobrarà un quan es jubili. Actualment hi ha una eina que, en funció d’una sèrie de senzilles respostes, proporciona una estimació del que serà el nostre futur en matèria econòmica un cop ens hàgim jubilat. 

A través dels ingressos previstos un cop jubilats i els ingressos actuals, el simulador de jubilació determina quina és la diferència entre els uns i els altres, tenint en compte les nostres aspiracions vitals. En quatre senzills passos podrem conèixer quin serà el nostre nivell d’ingressos quan ens jubilem i si seran necessaris més o menys estalvis per complementar la pensió pública de jubilació. O, dit d’una altra manera, si ens faltaran o no diners per mantenir el nivell de vida al qual aspirem quan ens retirem.

Més informació: 

Què implica designar beneficiaris d’un pla de pensions, un PIES o una AIELT? 

Com estalviar per a la jubilació i tenir liquiditat?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.