traspás pensions altra persona
Redueix els teus impostos

És possible traspassar un pla de pensions a una altra persona?

Juliol 27, 2020 4 min 9 vegades compartit

Un pla de pensions és un producte d’estalvi a llarg termini que té com a principal objectiu generar un estalvi del qual es pugui disposar en la jubilació en forma de capital o de rendes. Es basa en aportacions periòdiques o puntuals realitzades pel partícip que són invertides pels gestors del pla, a partir d’uns criteris de rendibilitat i risc establerts en la política d’inversió del pla. A l’hora de rescatar el pla, el titular obté els diners dipositats al llarg dels anys i la rendibilitat que hagi pogut generar.

Els Plans de Pensions es poden traspassar, en part o en la seva totalitat, de manera totalment gratuïta, i les vegades que es vulgui, sense que això tingui cap mena de conseqüència o de penalització fiscal. Les opcions de traspàs existents són d’un pla de pensions a un altre pla, o d’un pla de pensions a un pla de previsió assegurat (PPA) o viceversa.

De la mateixa manera, els diners d’un pla de pensions es poden reemborsar quan es doni una de les contingències recollides en un dels supòsits excepcionals de liquiditat, com la jubilació, la incapacitat permanent per a la professió habitual, absoluta o gran invalidesa, la mort del partícip o beneficiari, o una dependència severa. A més, es preveuen uns supòsits excepcionals de liquiditat derivats de malaltia greu, atur de llarga durada o les aportacions que compleixin 10 anys d’antiguitat.

Drets consolidats

Teòricament, no hi ha la possibilitat de traspassar un pla de pensions a una altra persona, perquè el client que contracta el pla no pot canviar la titularitat del producte d’inversió a favor d’un altre. Ara bé, sí que hi ha l’opció de canviar el beneficiari del pla, o, el que és el mateix, si volem que els nostres estalvis i els beneficis obtinguts per la inversió els cobri una altra persona, és possible posar-lo com a beneficiari per tal que rebi la renda resultant.

En aquest cas, els drets consolidats, que inclouen els diners que hi ha acumulats en un pla de pensions, d’acord amb la llei, no es considera que hagin tributat en l’IRPF, ja que l’any en què aquests diners es van aportar al pla de pensions van reduir la base de tributació de l’IRPF del partícip del pla de pensions, per la qual cosa mentre aquests diners no siguin reemborsats ens pertanyeran a nosaltres mateixos com a partícips del pla de pensions.

traspàs pla pensions a un altra persona

Quines opcions hi ha

La llei, per tant, permet que es pugui canviar el beneficiari d’un pla de pensions, la qual cosa pot ser molt útil, per exemple, en el cas de la mort del titular. Una contingència que es resol passant els drets econòmics acumulats als beneficiaris que han estat expressament designats o, si no n’hi ha, a aquells que es determini segons les especificacions del pla.

A partir d’aquest moment, els beneficiaris poden triar entre dur a terme el rescat del pla en aquest instant o diferir-ne el reembors per a més endavant, d’acord amb la seva situació particular econòmica o fiscal, si bé, llavors, no podran fer-hi aportacions pel fet de no ser-ne estrictament partícips.

D’acord amb la legislació espanyola, els drets econòmics dels beneficis dels plans de pensions poden ser mobilitzats a d’altres a petició del beneficiari, sempre que això estigui previst en les especificacions del producte i les condicions de garantia i assegurament de la prestació així ho permetin.

Això no obstant, i amb caràcter general, no es pot mantenir la condició de partícip i de beneficiari per la mateixa contingència en un pla de pensions o per raó de la pertinença a diversos plans de pensions.

A una consulta específica efectuada a la DGAFP (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions), aquesta considera que la llei no impedeix que el beneficiari d’un pla de pensions per mort del titular traspassi els drets derivats d’aquesta contingència al seu propi pla de pensions i, a més, segueixi fent-hi aportacions per a altres contingències que es puguin produir en el futur, com la de la seva pròpia jubilació, entre d’altres.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.