¿Se puede revertir la jubilación?
Assegura la teva jubilació

Es pot revertir la jubilació?

Febrer 28, 2024 5 min

La vida són canvis constants i diferents etapes. I una d’elles és el moment de finalitzar la nostra activitat laboral. Però què passa si decidim renunciar a la jubilació o a part d’aquesta per poder treballar? Quines conseqüències pot tenir més endavant?

Actualment hi ha moltes opcions per compatibilitzar la jubilació amb la feina, o fins i tot per endarrerir-la. En aquest article et volem explicar totes les possibilitats per endarrerir el retir, així com els detalls per a aquelles persones jubilades que estan considerant tornar al món laboral. Comencem!

És possible tornar a treballar estant jubilat?

Sí, un pensionista pot tornar a treballar després de jubilar-se, però cal que compleixi certs requisits. En primer lloc, ha de comunicar a la Seguretat Social la seva voluntat de reprendre l’activitat laboral, la qual determinarà si és compatible o no i farà els ajustaments necessaris en les quantitats que es cobraran mensualment a partir d’aquell moment.

Aquest pas és el més important ja que, en cas contrari, se li podria reclamar el cobrament indegut de la pensió que s’ha rebut mentre treballava durant el seu retir.

En la majoria dels casos, els pensionistes no poden continuar gaudint de la totalitat de la seva pensió de jubilació mentre treballen, ja sigui per compte propi o d’altri. Això no obstant, hi ha casos en què sí que poden o tan sols han de renunciar a una part de la pensió.

Aquests són els casos en què es pot revertir la jubilació i treballar sense renunciar a la pensió o a part d’aquesta. Vegem-ho amb més detall!

Jubilació flexible: compatibilitzar la pensió de jubilació amb el treball a temps parcial

La jubilació flexible s’entén com la possibilitat que el pensionista pugui treballar després de la seva jubilació, però no a temps complet. En comptes de reprendre les hores habituals de la feina, opta per un contracte a temps parcial. La jornada laboral que es durà a terme comporta una reducció del 25% del temps del que suposaria estar contractat a temps complet.

L’import de la pensió que es rep es redueix d’acord amb la proporció en què s’ha reduït la seva jornada laboral, en comparació amb la d’un treballador a temps complet en una posició semblant.

Amb aquesta modalitat, es continua cotitzant fins que es tornin a jubilar de manera definitiva, moment en què recuperaran la quantitat íntegra de la seva pensió de jubilació.

Jubilació parcial

La Seguretat Social descriu la jubilació parcial com aquella iniciada després del compliment dels 60 anys de manera simultània amb un contracte de treball a temps parcial i vinculada o no a un contracte de relleu subscrit amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat un contracte de durada determinada amb l’empresa.

En aquest cas, la reducció de la jornada que es durà a terme, en comparació d’una jornada a temps complet, pot variar entre el 25% i el 85%, en funció del tipus de jubilació parcial que es triï. Les jornades de treball que es facin fora d’aquests percentatges suposen la paralització de la pensió de jubilació.

Jubilació activa: compatibilitzar la pensió de jubilació amb un envelliment actiu

La jubilació activa permet compatibilitzar l’exercici de qualsevol feina i jornada, sempre que s’hagi arribat a l’edat ordinària de jubilació i es tingui dret al 100% de la pensió de jubilació. Per accedir a aquesta modalitat s’han de seguir certs requisits.

Cal accedir a la pensió almenys un any després de l’edat ordinària de jubilació, sense bonificacions o anticipacions. Mentre es treballa, la pensió de jubilació es veurà reduïda un 50% fins que es finalitzi la relació laboral, moment en què es restablirà la quantia de manera íntegra.

Treballadors per compte propi que treballen per menys de l’SMI

D’altra banda, tenim la jubilació demorada, que ofereix la possibilitat de percebre la pensió de jubilació amb la realització de feines per compte propi, sempre que els ingressos anuals totals no superin el Salari Mínim Interprofessional (SMI). El 2024, l’SMI es veurà augmentat un 5%, de manera que se situarà en els 1.134 euros mensuals, dividits en 14 pagues.

L’únic tràmit que s’exigeix quan decideixes tornar a la jubilació, després d’haver allargat voluntàriament la vida laboral, és emplenar l’apartat dedicat a la jubilació demorada al formulari de sol·licitud de la teva pensió.

Recapitulem: planifica el teu futur per aconseguir una jubilació a mida

Avui dia disposem de diferents modalitats per revertir la jubilació sense perdre la quantia íntegra de la teva pensió. Això no obstant, és essencial dur a terme una planificació anticipada del teu retir i aconseguir tota la informació necessària per administrar la teva jubilació de manera que s’adapti a la teva situació personal. Comença avui el teu pla de jubilació i agafa les regnes del teu futur professional i personal.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.