Trabajadores mar
Assegura la teva jubilació

Les particularitats del Règim Especial de Treballadors del Mar

Gener 18, 2024 6 min 4 vegades compartit

Els treballadors del mar tenen un sistema propi a la Seguretat Social: el Règim Especial de Treballadors del Mar. La raó? Els professionals treballadors del sector maritimopesquer tenen algunes condicions diferents de cotització i d’accés a la jubilació.

En aquest apunt, veurem qui entra dins d’aquest grup de treballadors del mar, quins són els requisits per accedir al seu retir i com poden calcular la seva pensió de jubilació. Així doncs, continua llegint!

Qui són els treballadors del mar a ulls de la Seguretat Social?

El més curiós d’aquest règim és que els qui hi estan inclosos poden ser treballadors per compte d’altri –com els que cotitzen en el Règim General– o per compte propi, és a dir, autònoms.

Bàsicament, i després de les últimes modificacions legals, els treballadors per compte d’altri inclosos en el Règim Especial de Treballadors del Mar són els que duen a terme la seva activitat maritimopesquera a bord d’embarcacions, vaixells o plataformes de:

  • La Marina Mercant.
  • Qualsevol modalitat de pesca al mar.
  • Trànsit interior de ports, esportives i d’esbarjo i plataformes fixes.

També s’hi inclouen els treballadors que extreuen productes del mar, investigadors, personal de seguretat, bussejadors, aqüicultors a la zona marítima, teixidors de xarxes, estibadors, pràctics de port o administratius.

Cotitzen com a autònoms dins d’aquest Règim Especial els qui duen a terme activitats maritimopesqueres com a tècnics o tripulants a les mateixes plataformes que en el cas dels treballadors per compte propi. També hi entren agricultors que desenvolupin l’activitat en zona marítima, mariscadors, percebeiros, bussejadors, teixidors de xarxes o pràctics de port.

Tant pel que fa als treballadors per compte d’altri com als treballadors per compte propi, convé consultar les excepcions i el detall de la llista que publica el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Aquesta relació conté novetats importants, introduïdes fa poc amb la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector maritimopesquer. La norma va ampliar la possibilitat a diversos col·lectius de treballadors del mar de prestar els seus serveis com a autònoms. Això implica, per exemple, que un patró pugui exercir el seu ofici com a autònom durant unes hores en una embarcació sense l’obligació, com passava abans, de tenir un contracte per compte d’altri.

La llei també amplia la llista de professionals del Règim Especial de Treballadors del Mar a bussejadors professionals (sempre que duguin a terme la seva feina per a una empresa maritimopesquera i no recreativa) o administratius d’aquestes empreses.

Jubilació Règim del Mar

Què té de particular aquest règim de la Seguretat Social a l’hora de jubilar-se? En general, les condicions són les mateixes que per al Règim General, però el més destacable és que els treballadors del mar es poden retirar abans del que està previst gràcies a una sèrie de coeficients reductors segons el tipus d’embarcació o feina exercida i amb un límit de 10 anys, que es resten a l’edat ordinària de jubilació. Són els següents:

  • Feines a bord de vaixells de Marina Mercant: 0,40 a 0,20%.
  • Feines a bord d’embarcacions de pesca: 0,40 a 0,15%.
  • Estibadors portuaris: 0,30%.
  • Mariscadors, percebeiros i recollidors d’algues: 0,10%.

Com es calcula el coeficient reductor en els treballadors del mar?

Primer de tot, vegem com s’apliquen els coeficients reductors i com això pot afectar la prestació econòmica que reben els treballadors del mar un cop es jubilen.

Els coeficients expressen percentatges. Una persona que pertany al Règim Especial de Treballadors del Mar pot veure reduïda la seva edat de jubilació entre un 10% i un 40% respecte al seu període de cotització. Suposem que els següents treballadors tenen 30 anys cotitzats. Quan es podrien jubilar?

  • Estibador portuari: 9 anys abans (30 anys de cotització x 0,3% de coeficient).
  • Mariscador: 3 anys abans (30 anys de cotització x 0,1% de coeficient).
  • Treballador a bord de vaixell de Marina Mercant amb coeficient màxim: 12 anys abans (30 anys de cotització x 0,4% de coeficient).

Això no obstant, en l’últim cas falla alguna cosa: el treballador a bord d’un vaixell de la Marina Mercant amb el coeficient màxim topa amb el límit. Les matemàtiques diuen que es pot jubilar 12 anys abans de l’edat ordinària, però la llei ho limita a 10, de manera que la reducció es quedaria en aquesta xifra.

També cal tenir en compte que es resta respecte a l’edat legal de retir de l’any en què el treballador es jubili. Si ho fa el 2023, quan l’edat de jubilació és de 66 anys i quatre mesos, es podrà retirar amb 56 anys i quatre mesos. Si és el 2027, en què augmentarà fins als 67, podrà fer-ho amb 57 anys.

El càlcul de la pensió de jubilació

A l’hora de calcular la pensió de jubilació del règim del mar, s’apliquen les reduccions de quantia de la mateixa manera que es fa en el Règim General.

De fet, en aplicar aquests coeficients que acabem de veure, no es redueix la quantia de la pensió, excepte si s’és mutualista. Tanmateix, hi ha una excepció a l’excepció. Aquells mutualistes del Mont de Pietat Marítim Nacional, la Mutualitat Nacional de Previsió dels Pescadors de Litoral i la Caixa de Previsió dels Estibadors Portuaris, que ho eren quan va entrar en vigor el Règim Especial de Treballadors del Mar (l’agost del 1970) o abans, i tinguin reconegut el dret a tenir pensió de jubilació als 55 anys, o 60 en el cas dels estibadors portuaris, poden igualment accedir a la pensió sense reduccions.

La base reguladora es calcula igual que en el Règim General. Per als qui tinguin dret a jubilar-se abans de l’edat ordinària, se’ls computarà com a cotitzat el període de rebaixa “a l’efecte d’incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització”, segons indica la Seguretat Social.

En definitiva

Els avantatges de cotitzar en el Règim de Treballadors del Mar venen donats en les seves normes de cotització i jubilació. Com hem vist, el sistema reconeix la penositat o llunyania de les feines efectuades per aplicar una reducció de l’edat de jubilació. Això sí, en aquests casos convé fer números i plantejar-se la possibilitat de complementar la pensió pública amb eines d’estalvi a llarg termini.

Per exemple, el que uneix els Plans de Pensions i les Unit Linked són els seus avantatges fiscals. Sens dubte, es tracta d’una excel·lent manera d’estalviar per al futur i alhora beneficiar-se d’una rebaixa fiscal.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.