qué es l'inversio socialment responsable o isr
La ruta de la teva vida

Què és la inversió socialment responsable (ISR)?

Maig 8, 2023 4 min 9 vegades compartit

La sostenibilitat és avui una necessitat a escala global. Els inversors juguen un paper fonamental en l’impuls d’un sistema financer sensible amb el medi ambient, amb les qüestions socials i amb el bon fer de les corporacions.

https://www.youtube.com/watch?v=MMFMhYLOL7Q

Inversió socialment responsable: definició i principis

La inversió socialment responsable és una estratègia d’inversió que es centra a invertir en empreses que promouen pràctiques empresarials sostenibles, ètiques i socialment responsables. La ISR es basa en tres pilars principals: criteris ambientals, criteris socials i criteris de govern corporatiu.

  • Els criteris ambientals es centren en invertir en empreses que tenen una gestió ambiental responsable, minimitzant el seu impacte mediambiental i promovent la sostenibilitat a llarg termini. Per exemple, una empresa que fabrica productes amb materials reciclats i utilitza energia renovable tindria una gestió ambiental responsable i seria una bona candidata per a la inversió socialment responsable.
  • Els criteris socials es centren a invertir en empreses que tenen pràctiques ètiques i responsables en les seves relacions laborals, drets humans, diversitat i inclusió, entre altres. Per exemple, una empresa que promou la igualtat de gènere, té polítiques antidiscriminatòries i tracta els seus empleats amb respecte i dignitat tindria una bona qualificació en criteris socials.
  • Per últim, els criteris de govern corporatiu es centren en invertir en empreses que tenen una estructura de govern transparent i responsable, amb alts estàndards d’ètica i compliment normatiu. Una empresa que té una junta directiva independent, una estructura de remuneració justa i una política d’anticorrupció clara seria una bona opció per a la ISR.

En definitiva, la inversió socialment responsable implica invertir en empreses que compleixen amb alts estàndards socials, ambientals i de govern corporatiu, la qual cosa permet als inversors alinear les seves inversions amb els seus valors i principis ètics.

https://www.youtube.com/watch?v=ct1hQjQVN4o

Com beneficia la inversió socialment responsable a la societat i al medi ambient?

La inversió socialment responsable té molts beneficis per a la societat i el medi ambient. Al invertir en empreses responsables, els inversors estan contribuint a la construcció d’una economia sostenible, justa i equitativa.

La ISR també pot tenir un impacte positiu en la societat en donar suport a empreses que promouen pràctiques laborals justes i respectuoses amb els drets humans. Les empreses responsables també poden contribuir a la creació d’ocupació i al desenvolupament econòmic en les comunitats on operen.

A més, la inversió socialment responsable pot tenir un impacte positiu en el medi ambient al donar suport a empreses que tenen una gestió ambiental responsable i promouen pràctiques sostenibles. Les empreses que utilitzen energia renovable redueixen la seva petjada de carboni i promouen el reciclatge i la reducció de residus, i per tant, els inversors poden contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la protecció del medi ambient.

Finalment, la inversió socialment responsable també pot oferir un rendiment financer atractiu a llarg termini. Al invertir en empreses responsables, els inversors estan invertint en empreses amb una bona reputació i una gestió sòlida, el que pot conduir a un rendiment financer superior a llarg termini.

VidaCaixa i l’estalvi sostenible

En l’actualitat, la connexió entre la responsabilitat empresarial i el comportament dels mercats financers és una realitat inqüestionable. D’aquí que moltes companyies hagin decidit prendre part en el tema.

VidaCaixa forma part d’aquest compromís global amb la sostenibilitat des de fa més de 15 anys. El 100% dels actius gestionats per VidaCaixa integren els aspectes ambientals socials i de governança en les decisions d’inversió. La coherència amb els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social és el focus central de l’anàlisi inversor de VidaCaixa. 

El seu compromís amb la sostenibilitat l’ha portat a obtenir la màxima puntuació atorgada pels Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI), una qualificació que s’alinia amb la resta de col·lectius del Grup CaixaBank en la seva estratègia per la sostenibilitat. La estratègia d’inversió i propietat activa de VidaCaixa ha aconseguit les cinc estrelles, la nova màxima puntuació possible, per part dels Principis d’Inversió Responsable. Aquesta valoració només és atorgada a un grup molt reduït d’inversors a nivell global.

Per aconseguir aquest objectiu, VidaCaixa compta amb sistemes de monitorització en temps real que proporcionen la informació necessària perquè totes les inversions es realitzin sota els mencionats criteris ASG (ambientals, socials i de governança corporativa). L’objectiu final és construir societats més sostenibles a llarg termini, mantenint al mateix temps l’objectiu de rendibilitat de la inversió socialment responsable.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.