parella observant l'oritzó pensant en invertir
La ruta de la teva vida

Què és la inversió responsable?

Octubre 29, 2018 3 min 9 vegades compartit

La sostenibilitat és avui una necessitat a escala global. Els inversors juguen un paper fonamental en l’impuls d’un sistema financer sensible amb el medi ambient, amb les qüestions socials i amb el bon fer de les corporacions. Actualment, la connexió entre la responsabilitat empresarial i el comportament dels mercats financers és una realitat inqüestionable. Per això moltes companyies han decidit intervenir en aquesta qüestió.

VidaCaixa forma part d’aquest compromís global amb la sostenibilitat des de fa més de 15 anys. L’asseguradora líder a Espanya té el 100% de la seva cartera d’inversió, que gestiona recursos per un valor de més de 80.000 milions d’euros, un 7% del PIB espanyol, analitzada sota criteris ASG (Ambiental, Social i de bon Govern corporatiu).

És en aquest marc on es desenvolupa l’anomenada inversió responsable, que té com a objectiu incorporar els esmentats factors ambientals, socials i de bon govern en les decisions d’inversió per gestionar millor els riscos i generar rendiments sostenibles a llarg termini.

  • Medi Ambient: inversió respectuosa amb l’entorn, la gestió de l’aigua, la reducció de la pol·lució, etc.
  • Social: inversió en activitats que desenvolupin societats més igualitàries, respecte als drets laborals o bona gestió del capital humà, entre d’altres.
  • Bon Govern: companyies transparents i justes, màxim respecte a la legalitat i la transparència.

La coherència amb els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social centren l’anàlisi inversora de VidaCaixa. El seu compromís amb la sostenibilitat ha portat la companyia a obtenir la màxima puntuació que atorguen els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI per les seves sigles en anglès) en matèria d’assegurances de vida i plans de pensions individuals i col·lectius, una qualificació que s’alinea amb la resta de col·lectius del Grup CaixaBank en la seva estratègia per la sostenibilitat.

Concretament, VidaCaixa ha aconseguit un A+, la nota més alta que concedeixen els PRI per a una asseguradora i gestora a Espanya. Únicament un 25% dels signants d’aquests principis a nivell mundial aconsegueixen una qualificació tan alta.

Per aconseguir aquest objectiu, VidaCaixa disposa de sistemes de monitoratge en temps real que proporcionen la informació necessària perquè totes les inversions es duguin a terme sota els esmentats criteris ASG. L’objectiu és construir societats més sostenibles a llarg termini, alhora que es manté l’objectiu de rendibilitat.

Els PRI es van llançar el 2006 –la iniciativa en inversió responsable de VidaCaixa ja va començar el 2003– i són un marc per contribuir al desenvolupament d’un sistema financer més estable i sostenible. Avalats per l’ONU, van ser desenvolupats per un grup de professionals de la inversió com un reflex de la importància creixent de les qüestions ambientals, socials i de governança corporativa pel que fa a les pràctiques d’inversió.

El PRI proporciona un marc òptim per estructurar les activitats d’una companyia com VidaCaixa en matèria d’inversió responsable i ofereix una xarxa insubstituïble per poder coordinar els compromisos amb empreses locals i en l’abordatge de temes regulatoris.

Ban Ki-moon, secretari general de Nacions Unides del 2007 al 2016, ha insistit en diverses ocasions que els PRI ajuden a corregir les “deficiències” que encara hi ha avui entre les corporacions globals que “defugen” les conseqüències que la sostenibilitat té per a inversors i mercats financers.

Més informació:

VidaCaixa segueix al capdavant i supera els cinc milions de clients

VidaCaixa, els millors gestionant el teu futur

Temes relacionats