que son los criterios esg
Protegeix-te a tu i als teus

Criteris ESG: què són i què impliquen en una inversió

Agost 25, 2022 7 min

La necessitat d’actuar amb responsabilitat social i mediambiental en l’àrea empresarial i financera és cada vegada més forta. A partir dels anys 60 es va començar a sentir la paraula ‘sostenibilitat’ i es van començar a promoure les bones pràctiques sota criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) o criteris ESG, per les sigles en anglès.

El propòsit era aconseguir que les empreses invertissin en projectes de millora del medi ambient i de l’àmbit social. Però com es mesura la sostenibilitat d’una inversió? En aquest apunt t’expliquem en què consisteixen exactament els criteris ESG, la seva utilitat i com els pots aplicar a la teva empresa i en les teves inversions.

Què són els criteris ESG?

Els criteris ESG tenen en compte els factors ambientals, socials i de bon govern a l’hora de gestionar una empresa. A més, juguen un paper molt important per als inversors, de manera que les empreses no se’ls poden prendre a la lleugera.

D’altra banda, tenim la ISR, les sigles per a Inversió Sostenible i Responsable, que, si bé es pot confondre amb els criteris ESG, no és exactament el mateix. La ISR és un estil d’inversió que no solament té en compte la rendibilitat i els riscos a l’hora d’invertir, sinó que també valora els seus efectes mediambientals, socials i de governança.

Tot seguit veurem en què consisteix això dels ESG.

Criteris ambientals

Concretament, ens referim a les activitats de les empreses i el seu impacte directe o indirecte en el medi ambient. La contaminació, l’emissió de gasos, la desforestació o la generació de residus són alguns dels exemples d’impacte negatiu que les empreses han de reduir. D’altra banda, també són importants les accions per compensar-los, com per exemple la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes, la plantació d’arbres, la instal·lació de panells solars…

En resum, la responsabilitat en l’àmbit mediambiental té molts avantatges, tant per al medi com per a la mateixa empresa i la seva imatge, alguns dels quals poden ser:

 • Millor administració dels recursos naturals.
 • Disminució de la contaminació i les emissions que alteren el medi ambient.
 • Reducció dels costos.
 • Exemple per a altres empreses i fins i tot altres sectors.

Criteris socials

De la mateixa manera, les activitats empresarials tenen repercussions en la societat, tant dins de la mateixa empresa com de cara a l’exterior, especialment en aspectes com la diversitat, els drets humans, la igualtat de sexes o la inclusió social. L’objectiu consisteix a crear un espai de treball igualitari i digne per als empleats, que els protegeixi i serveixi de model per a altres empreses i per a la societat en general, a més de tenir en compte l’impacte social en les comunitats locals, en la gestió de proveïdors i la cadena de subministrament…

A grans trets, la responsabilitat en l’àmbit social vol dir:

 • Promoure la dignitat i la seguretat dels empleats.
 • Protegir els drets humans.
 • Ser un exemple d’igualtat per a la resta de la societat.
 • Defensar la cultura i els valors ètics.

A més de la repercussió positiva de totes aquestes accions per a les persones i la societat com a conjunt dins i fora de l’empresa, crear un ambient de treball saludable i promoure les bones relacions té molt més impacte en la productivitat del que pugui semblar.

Criteris de bon govern

Aquest criteri implica la gestió i administració de la mateixa empresa: els seus valors corporatius, la seva ètica, la seva estratègia, la seva transparència. Té en compte l’impacte dels accionistes i la gestió de l’empresa en els consells d’administració i els drets dels treballadors i els accionistes.

Els criteris de bon govern suposen que l’empresa assumeixi responsabilitats pel que fa a:

 • Diversitat i responsabilitat.
 • Protecció dels drets legals dels accionistes.
 • Transparència: comunicar les activitats i despeses de l’empresa de manera clara.
 • Assegurar els interessos comuns dels accionistes i l’administració.

Els criteris ESG per a les empreses

Per a l’empresa, els criteris ESG ajuden a construir una base de bones pràctiques, de respecte i responsabilitat cap a totes les persones implicades en la seva activitat, cap a la societat i cap al medi ambient. Això no solament beneficia l’entorn, sinó que també permet a l’empresa mostrar una imatge positiva, fàcil de reconèixer per als possibles inversors.

Una bona estratègia d’ESG millora la reputació de l’empresa, la qual cosa augmenta les inversions i, per tant, la fortalesa i l’estabilitat del negoci. Sens dubte, és una situació profitosa des de qualsevol punt de vista.

Què impliquen els criteris ESG en una inversió?

Com hem vist, seguir els criteris ESG té una repercussió molt positiva en la imatge de les empreses, la qual cosa genera confiança en els clients, de manera que cada vegada es tenen més en compte.

Els inversors valoren cada cop més que les seves inversions siguin sostenibles. En general, solen descartar invertir en sectors i empreses que tinguin repercussions negatives en el medi ambient i/o la societat. Prioritzen activitats justes i sostenibles, que respectin els drets dels treballadors, que destinin fons a accions socials o ambientals. En definitiva, valors que sumen i aporten valor al negoci a llarg termini.

Les empreses que basen la seva activitat en els criteris ESG generen menys risc i tenen més bon rendiment, per la qual cosa acostumen a ser una aposta segura per als inversors. I és que, en efecte, ja s’ha demostrat que l’aposta per la sostenibilitat està directament relacionada amb la rendibilitat.

La normativa ESG a Espanya

La normativa ESG ja s’ha instal·lat a la Unió Europea i, per tant, a Espanya. La tendència cap a la sostenibilitat i la millora de les condicions de treball ja és una realitat que les institucions promouen, per la qual cosa moltes empreses han hagut d’ajustar-se als criteris ESG i fins i tot divulgar-los.

La normativa ESG a Espanya pretén que les companyies i els productes financers siguin totalment transparents i que tinguin en compte la sostenibilitat i les bones pràctiques. Gràcies a això, el món de les inversions i les finances s’està orientant cada vegada més cap a la transparència, la bona administració i la gestió dels recursos, la millora en les condicions laborals i la reducció de residus i emissions. Els criteris ESG a Espanya són cada cop més fonamentals i una tendència en constant evolució i creixement.

La normativa ESG entra dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que busquen alinear el creixement econòmic amb el desenvolupament social i la sostenibilitat mediambiental.

Més específicament dins d’aquests ODS, amb el Green Deal (el Pacte Verd Europeu), la Unió Europea ha establert les bases d’un creixement econòmic més responsable amb el medi ambient i sostenible en el temps. Entre els objectius plantejats, un dels més ambiciosos és eliminar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de cara al 2025, i en això les empreses hi tenen molt a veure.

Criteris ESG: essencials per a la inversió i l’empresa

Tot i això, ja hem vist que aplicar els criteris ESG a l’empresa ja és una necessitat per assegurar el seu progrés i creixement. Els factors ambientals, socials i de bon govern guien les decisions i les accions de les empreses, i també les inversions i els finançaments.

Les repercussions en el medi ambient, la dignitat dels treballadors i la protecció dels accionistes són factors que tant els inversors com els consumidors tenen molt en compte a l’hora d’interessar-se per una empresa. En definitiva, les empreses que segueixen els criteris ESG tenen més possibilitats de créixer d’una manera sostenible i, per tant, de ser més rendibles i tenir millor rendiment. ESG, unes sigles que cada vegada sentim més i que ja són una base per a l’economia actual.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.