Com es pot sol·licitar la pensió de viduïtat?
Assegura la teva jubilació

Sol·licitud de la pensió de viduïtat: documents i formulari pas a pas

Juliol 13, 2023 7 min 16 vegades compartit

Una de les ajudes econòmiques que concedeix la Seguretat Social en situacions de vulnerabilitat és la pensió de viduïtat. Per sol·licitar-la, primer de tot hem de comprovar que complim els requisits necessaris, i després fer la sol·licitud de la pensió de viduïtat.

En aquest apunt t’expliquem tots els passos que cal seguir per fer la sol·licitud de la pensió de viduïtat, tant en línia com de manera presencial, i també els documents que cal presentar. T’interessa? Comencem.

Què és la pensió de viduïtat?

La pensió de viduïtat és una prestació econòmica vitalícia que l’Estat concedeix a les persones que han tingut un vincle matrimonial o han estat parella de fet d’una persona difunta.

Per poder sol·licitar la pensió de viduïtat cal complir una sèrie de requisits que veurem més endavant. Els tràmits que cal dur a terme són els següents:

 • Emplenar el model de sol·licitud de Prestacions de Supervivència.
 • Omplir la documentació personal i l’específica que s’indica en el model de sol·licitud.

On i quan es pot sol·licitar la pensió de viduïtat?

Per tramitar la pensió de viduïtat podeu adreçar-vos als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social sol·licitant cita prèvia o bé a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social per correu ordinari. L’Institut Nacional de la Seguretat Social serà qui finalment atorgui o no la pensió al sol·licitant.

El termini per sol·licitar la pensió de viduïtat comença just després de la defunció. Cal tenir en compte que si la sol·licitud es presenta més de tres mesos després de la mort del cònjuge, només cobrirà els tres últims mesos anteriors al moment d’efectuar-la.

Sol·licitud de la pensió de viduïtat

És possible presentar la sol·licitud de la pensió de viduïtat de manera presencial, a la seu de la Direcció Provincial de la Seguretat Social, o telemàticament. T’expliquem els passos que cal seguir.

Sol·licitud presencial

Trobaràs el formulari per sol·licitar la pensió de viduïtat al web de la Seguretat Social després de clicar a l’opció “Sol·licitud de viduïtat, orfandat i a favor de familiars”. Pots descarregar-la, omplir-la a l’ordinador i imprimir-la per lliurar-la en una de les Delegacions Provincials de l’INSS. També pots aconseguir el formulari directament en una Delegació.

Sol·licitud de la pensió de viduïtat en línia

Podràs efectuar la sol·licitud de la pensió de viduïtat en línia si disposes de certificat electrònic o Cl@ve. Trobaràs aquesta opció a la Seu Electrònica de la Seguretat Social a l’apartat “Mort i supervivència nacional”.

Sol·licitud de la pensió de viduïtat en línia sense certificat digital

Com hem comentat abans, la Seguretat Social disposa d’una plataforma per sol·licitar la pensió de viduïtat en línia i dur a terme altres tràmits relacionats amb pensions i prestacions gestionades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Es pot sol·licitar la pensió de viduïtat en línia sense certificat digital o Cl@ve permanent des de qualsevol lloc i a qualsevol hora a través del web i la Seu Electrònica de la Seguretat Social. Per al procés de sol·licitud només cal que et facis una selfie amb el teu mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic mostrant el teu document d’identitat pel costat de la fotografia, juntament amb la teva cara.

Un cop tramitada, quan comença el pagament?

Sempre que la sol·licitud de la pensió de viduïtat es presenti durant els tres mesos següents a la data de la defunció, la quantia s’abonarà de la manera següent:

 • Si el difunt es trobava en situació d’alta, assimilada a la de l’alta o en situació de baixa de la Seguretat Social, des de l’endemà del fet causant.
 • Si el difunt era pensionista, des del primer dia del mes següent al fet causant.

Per què es pot deixar de cobrar la pensió de viduïtat?

 • Si es constitueix un nou matrimoni o parella de fet (tret d’algunes excepcions).
 • Per declaració, en sentència, de culpabilitat en la mort del causant.
 • Per defunció del pensionista.
 • Si es descobreix que realment el familiar desaparegut no és mort.

Documents per tramitar la pensió de viduïtat

A més del formulari per sol·licitar la pensió de viduïtat, et caldrà presentar una sèrie de documents, en funció de les teves circumstàncies:

 • Per a espanyols: Document Nacional d’Identitat (DNI).
 • Per a estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d’identitat vigent al seu país i NIE (Número d’Identificació d’Estranger).
 • Acreditació de representació legal o emancipació del sol·licitant menor d’edat.
 • Certificat de l’Acta de Defunció del difunt.

Si estava casat/da amb el causant difunt cal presentar:

 • Llibre de família, acta del Registre Civil o document estranger equivalent degudament legalitzat o segellat i, si escau, traduït, que acrediti el matrimoni amb el causant difunt i l’estat civil actual del sol·licitant.

Si estava separat/da o divorciat/da del causant difunt o si el matrimoni va ser declarat nul:

 • Sentència judicial que acrediti aquesta situació.
 • Acreditació segons la qual el sol·licitant no ha contret matrimoni ni s’ha constituït en parella de fet amb una altra persona després del cessament de la seva relació amb el difunt.
 • Declaració responsable que afirmi que es compleixen els requisits necessaris per percebre la pensió compensatòria.

Si era parella de fet del causant difunt:

 • Certificat de constitució de la parella al registre corresponent.
 • Actes del Registre Civil que acreditin que el sol·licitant i el causant no estaven casats o separats d’una altra persona.
 • Certificat d’empadronament de l’Ajuntament/s que acrediti la convivència amb el causant durant, almenys, els 5 anys immediatament anteriors a la defunció.
 • Acreditació d’ingressos del sol·licitant i del causant durant l’any natural anterior al de la defunció, i del sol·licitant en el mateix any de la defunció, mitjançant declaració de l’IRPF o, si no n’hi ha, nòmines salarials, documents d’entitats bancàries, etc.

Recapitulant

Pots sol·licitar una pensió de viduïtat, si compleixes els requisits, presentant el formulari i els documents acreditatius de manera presencial o en línia, descarregant-los a través del web de la Seguretat Social o adreçant-te a una Delegació Provincial.

Podràs presentar la sol·licitud immediatament després de la defunció, però tingues en compte que si la presentes amb més de tres mesos de retard, només rebràs la prestació a partir dels tres últims mesos anteriors al moment d’efectuar-la. Descobreix en els següents articles com es calcula la pensió de viduïtat, si és compatible la pensió de viduïtat amb l’ajuda dels 55 anys o la compatibilitat de la pensió de viduïtat amb la de jubilació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.