parella de pensionistes gaudint de la seva paga doble
Assegura la teva jubilació

En quins casos i quan cobren paga extraordinària els pensionistes?

Juliol 14, 2023 5 min 9 vegades compartit

El sistema de pensions és un tema de constant actualitat al nostre país. N’hi ha de diferents tipus i amb diverses remuneracions en funció de la cotització o les circumstàncies de la persona durant la seva vida laboral. Però tenen paga extraordinària els pensionistes? La resposta és sí. Moltes d’aquestes pensions, no totes, es divideixen en 14 pagues, de manera que al cap de l’any reben, igual que els funcionaris públics i altres treballadors, dues quotes extres, que es cobren als mesos de juny (abans de l’estiu) i novembre (abans de Nadal).

És normal que sorgeixin certs dubtes sobre aquest tema. Tots els pensionistes cobren paga extra? Quan i quina quantitat es cobra exactament? En aquest apunt resolem aquestes qüestions. Comencem?

La paga extra dels pensionistes a Espanya

La majoria de pensions a Espanya estan dividides en 14 quotes, de manera que el beneficiari té dos pagaments addicionals als mesos de juny, coneguda com la paga extra d’estiu, i novembre, coneguda com la paga extra de Nadal. Aquestes ‘pagues dobles’ dels pensionistes tenen el mateix import que cadascun de la resta de ‘sous’ mensuals, per la qual cosa es calculen de la mateixa manera que la pensió habitual.

Pots calcular la teva pensió amb l’informe de simulació de jubilació de la Seguretat Social. Això sí, hi ha algunes pensions, com les de jubilació per accident de treball o malaltia, que es troben distribuïdes en 12 mensualitats i, per tant, no reben pagues extraordinàries.

Quantes pagues tenen els pensionistes?

Tal com hem esmentat més amunt, els pensionistes a Espanya solen percebre 14 pagues l’any. A més de les 12 pagues mensuals, reben les conegudes pagues extraordinàries per a pensionistes que coincideixen amb l’estiu i Nadal.

Aquestes pagues extres representen un import addicional a la pensió mensual i el principal objectiu és aportar un suport econòmic addicional als pensionistes. D’aquesta manera, es pretén que puguin mantenir el seu nivell de vida durant els mesos en què s’acostuma a tenir més despeses, com les vacances d’estiu i les festes nadalenques. Les quanties de la paga extra en els pensionistes varien segons el tipus de pensió i les circumstàncies de l’individu.

Augment de la paga extraordinària de pensionistes el 2023

Amb la nova revaloració de les pensions d’aquest 2023, s’han incrementat un 8,5% les pensions contributives i un 15% les pensions no contributives de jubilació i invalidesa. Amb aquesta pujada, la pensió mitjana de jubilació augmentarà 1.500 euros l’any. És per això que els pensionistes també podran percebre un augment en la paga extra d’estiu i en la de Nadal.

Els tipus de pensions

A Espanya hi ha dos tipus diferenciats de pensions: les contributives i les pensions no contributives. La retribució anual de cada pensionista es calcula en funció dels anys cotitzats a la Seguretat Social durant la seva vida laboral, el salari dels últims anys previs a la seva jubilació i sempre dins d’uns màxims i mínims marcats a la Llei de pressupostos de cada any.

L’import de la paga extra dels pensionistes depèn del tipus de pensió que rebin, raó per la qual repassarem en què es diferencien:

  • Pensions contributives. Per a la concessió d’una pensió contributiva cal haver cotitzat a la Seguretat Social durant un temps mínim al llarg de la vida laboral, a més d’altres requisits estipulats a la llei. La quantia d’aquestes prestacions, que es cobren de manera indefinida, es calcula en funció del nombre d’anys i la quantitat cotitzada, fins a arribar a la pensió màxima permesa a Espanya. Hi ha tres grans tipus de pensions contributives: per jubilació (ordinària o anticipada per diferents motius), per incapacitat permanent (total, absoluta i gran invalidesa) o per defunció (pensió de viduïtat, orfandat i a favor de familiars).
  • Pensions no contributives. Aquestes prestacions es concedeixen a persones que no acumulen els requisits mínims per aconseguir una pensió contributiva i que, al seu torn, es considera que no tenen els recursos mínims per poder subsistir.

En definitiva

Sens dubte, el fet de rebre dos cops l’any una ‘paga doble’ suposa una oportunitat d’or per estalviar amb seny. Evidentment, pots gastar una mica més que de costum o regalar-te algun caprici, allò que només fas si tens un extra al compte. Ara bé, aquests dos moments de l’any en els quals cobrem per dos són perfectes per fer bossa i contribuir així al nostre estalvi. Per afrontar despeses inesperades que puguin sorgir al llarg de l’any, per dur a terme aquell viatge que fa tant temps que tenim al cap, per efectuar una inversió immobiliària, per anar més tranquils econòmicament durant tot l’any… Els objectius poden ser variats.

En poques paraules, les pagues extres de pensionistes de l’estiu i Nadal serveixen als jubilats per fer front a despeses en dos moments puntuals i aconseguir amb aquestes dues quotes un coixí per a la resta de l’any. Aprofita-les per estalviar!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.