Pensión viudedad
Assegura la teva jubilació

M’he tornat a casar. Perdré la pensió de viduïtat?

Desembre 12, 2016 4 min 12 vegades compartit

Si una persona que cobra una pensió de viduïtat torna a contraure matrimoni, pot continuar percebent aquesta prestació sempre que compleixi una sèrie de requisits, com veurem a continuació.

 El fet de tornar a casar-se no impedeix cobrar una pensió de viduïtat. Això sí, segons la regulació vigent, cal que es donin les condicions següents:

D’una banda, la persona que rep la pensió ha de ser més gran de 61 anys o, en el cas de ser menor d’aquesta edat, cal que tingui reconeguda la incapacitat permanent absoluta o una discapacitat superior al 65%.

  • També cal acreditar que la principal o única font d’ingressos del pensionista és la pensió de viduïtat. Els ingressos anuals per aquesta partida han de representar almenys el 75% del total del que ingressa el beneficiari anualment.
  • Els ingressos del nou matrimoni no poden superar dues vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en l’any en curs.
  • Si es genera una nova pensió de viduïtat s’haurà d’optar per una.

 D’altra banda, cal tenir en compte quins són els requisits necessaris per poder rebre una pensió de viduïtat. Vegem-ho:

 La persona morta havia d’estar afiliada a la Seguretat Social i acreditar que ha cotitzat.

  • En cas d’haver mort per malaltia, cal acreditar 500 dies cotitzats durant els cinc anys anteriors a la defunció.
  • En el cas que el decés es produeixi per accident no serà necessari un període de cotització.
  • En el cas que el difunt no estigués en situació d’alta o assimilada a la Seguretat Social, caldrà acreditar almenys 15 anys cotitzats.

 D’altra banda, qui opti a cobrar una pensió de viduïtat ha de complir un seguit de condicions. Són les següents:

  •  Hi ha d’haver fills comuns.
  •  Que la mort es produeixi amb almenys dos anys de diferència respecte al matrimoni o que es puguin acreditar més de dos anys de convivència.

 I què passa amb els separats o divorciats?

Els separats o divorciats també poden cobrar una pensió de viduïtat. En aquest cas, però, es recomana que en l’acord del divorci es pacti una pensió compensatòria per tal que el cònjuge que sobreviu pugui beneficiar-se de la prestació, sempre que compleixi els requisits esmentats anteriorment.

La major part dels ciutadans es preocupen pel seu futur i es plantegen com afrontar-lo des del present per poder viure amb garanties a la tercera edat. A més de la pensió de viduïtat, un altre dels aspectes que més maldecaps genera en la població és quant es cobrarà de pensió de jubilació i quines són les opcions per poder complementar aquesta prestació i assegurar-se mantenir el nivell de vida que un desitja.

2016-05-15 Pensions

El simulador de jubilació és una eina que s’ha posat en funcionament recentment i que pot ajudar a solucionar molts dels dubtes que es plantegen quan es pensa en els anys de vida després de la retirada professional. El simulador permet conèixer quina és la diferència entre el que un espera que cobrarà durant els anys en què estigui jubilat i el que realment cobrarà.

És possible que el resultat d’aquest exercici proporcioni les claus necessàries per repensar l’estratègia d’estalvi que s’està seguint per al final de l’etapa laboral. Actualment hi ha diferents productes d’estalvi privat que ofereixen interessants avantatges fiscals i que es convertiran en el complement necessari a la pensió pública de jubilació.

Quines són aquestes eines d’estalvi privat? D’una banda tenim els plans de pensions. En un pla de pensions podem aportar fins a 1500 euros anuals i tots són deduïbles en la declaració de la renda. Quan és convenient començar a pensar en un pla de pensions? Segons explica José Antonio Iglesias, Sotsdirector General d’Oferta i Clients de VidaCaixa, en l’apunt Les cinc claus per entendre què és un pla de pensions, “com més aviat millor”. Per què? “Perquè així l’estalvi que tindràs serà el més alt possible. Si ho endarrereixes, l’esforç d’estalvi serà més gran”, assenyala Iglesias.

D’altra banda tenim el PIES. Què és? És un pla individual d’estalvi sistemàtic. En aquest producte no es pot aportar anualment més de 8.000 euros, com en el pla de pensions, i la quantitat màxima que es pot acumular en tota la vida del producte és de 240.000 euros. El principal avantatge és que no es paguen impostos si es rescata en forma de renda vitalícia.

Llegeix també: On es cobra la pensió mitjana per jubilació més alta i més baixa d’Espanya?

I l’AIELT? Amb aquesta eina d’estalvi a llarg termini no es tributa pels seus rendiments, sempre que es mantingui la inversió almenys cinc anys i no se superin els 5.000 euros per persona i any.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.