rendes exemptes de l’IRPF
Redueix els teus impostos

Les rendes exemptes de l’IRPF

Març 16, 2023 5 min 1 vegades compartit

Cada any, en fer la declaració de la renda, hi hem d’incloure totes les rendes que rebem al llarg d’aquests mesos. No només el salari, també els rendiments del capital mobiliari i immobiliari i de tota activitat econòmica, els guanys i les pèrdues…

Això sí, com ja hauràs pogut endevinar pel títol del post, existeixen algunes rendes que no és obligatori declarar: és el cas de les rendes exemptes de l’IRPF. Saps què suposen? I quines són? Si t’interessa, continua llegint, t’ho expliquem tot en aquest post!

Què són les rendes exemptes de l’IRPF?

Les rendes exemptes d’IRPF són els ingressos que no cal incloure en la declaració de la renda i que, per tant, no tributen en l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquestes rendes s’estableixen a la normativa de l’IRPF o en altres lleis.

Aquestes rendes poden ser prestacions, beques, ajuts econòmics… I poden variar cada any en funció del que s’estableixi als pressupostos generals de l’Estat (PGE), i és que es poden canviar, afegir o eliminar certs supòsits. Potser t’interessi conèixer quines són aquestes exempcions de l’IRPF per estalviar en impostos o perquè potser ni tan sols cal que facis la declaració de la renda.

Exempcions en l’IRPF, quines són?

Com ja hem comentat, cada any poden canviar aquestes exempcions, per la qual cosa és important informar-se’n als pressupostos generals. Vegem quines són les rendes exemptes de l’IRPF el 2022.

Rendes mínimes

Existeix, al marge de les rendes específiques que veurem a continuació, una quantitat mínima de renda que no és obligatori declarar. A partir d’aquest mínim, és obligatori declarar. També entra en aquest apartat l’ingrés mínim vital.

A l’hora de calcular l’IRPF, a més dels ingressos mínims, s’han de tenir en compte les circumstàncies familiars i personals, com les persones al càrrec dependents, situació de discapacitat, edat… Per exemple, la quantitat mínima és superior per als majors de 65 anys o per a les persones a càrrec de menors de 25 anys.

Indemnitzacions

Les indemnitzacions per acomiadament, en general, estan exemptes de tributar l’IRPF a no ser que superin els 180.000 €.

Les indemnitzacions per assegurances d’accident també són rendes exemptes de l’IRPF, tret d’alguns casos.

Prestacions

  • Prestacions de la Llei de dependència

Les prestacions per dependència no tributen en l’IRPF, això sí, cal tenir una persona que t’assisteixi en les tasques diàries per beneficiar-te d’aquesta exempció.

  • Prestacions per desocupació

Com que són rendes que cobreixen una situació temporal, no tributen, independentment de la quantitat de la prestació.

  • Prestacions per acollida

Les prestacions per acollida temporal d’un menor, de persones amb discapacitat o de majors de 65 anys tampoc no tributen a l’IRPF.

Rendes d’inserció

Algunes comunitats autònomes apliquen rendes d’inserció per a persones en risc d’exclusió social. Acostumen a ser rendes mínimes d’entre 300 i 500 € al mes i estan exemptes de tributar a l’IRPF.

Feines a l’estranger

Les feines efectuades fora d’Espanya també estan exemptes de tributar a l’IRPF, sempre que la quantitat es mantingui per sota dels 60.100 € anuals.

Premis

Els premis literaris o artístics amb rendes exemptes de l’IRPF. També ho són els premis de Loteries de l’Estat, la Creu Roja i l’ONCE inferiors als 40.000 €.

Ajuts per l’erupció volcànica a La Palma

No tributen a l’IRPF els ajuts destinats a reparar elements patrimonials destruïts ni els ajuts personals.

Altres rendes exemptes de l’IRPF

  • Prestacions per a víctimes del terrorisme
  • Permisos de paternitat, maternitat o adopció
  • Beques d’estudis
  • Pensions per incapacitat permanent o gran invalidesa
  • Ajuts als afectats pel VIH
  • Pensions reconegudes a persones que van patir lesions durant la Guerra Civil
  • Pensions alimentàries

Recapitulant, què passa amb aquestes rendes exemptes?

Aquestes rendes exemptes de l’IRPF són les prestacions o ajuts que rebem sobre els quals no s’apliquen impostos, per la qual cosa no cal tributar per elles a la declaració anual de la renda. En alguns casos, aquestes rendes no se sumen a l’hora de calcular la quantia mínima per fer la declaració i, en d’altres, directament no cal incloure-les. Això sí, sempre que se sobrepassin les quantitats màximes legals d’aquestes rendes, s’han d’incloure en la declaració de la renda tot indicant degudament d’on procedeixen.

Les exempcions de l’IRPF poden ser de diferent naturalesa: pensions i prestacions, ajuts econòmics per la nostra situació personal, beques… I és important tenir en compte que, encara que no necessàriament, aquests supòsits poden variar o eliminar-se any rere any. Així s’especifica als pressupostos generals de l’Estat anualment.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.