Autònom gaudint de la seua jubilació demorada
Assegura la teva jubilació

A quina edat es pot jubilar un autònom? La jubilació demorada i la pensió màxima per a autònoms

Març 22, 2024 5 min

Els treballadors autònoms són gairebé sempre un dels col·lectius més vulnerables pel que fa a condicions laborals. Tot i així, segons dades del Ministeri de Treball, són més de tres milions de persones a Espanya i la majoria, un 85%, cotitzen per la base mínima. Els treballadors per compte propi arriben a l’edat de jubilació amb una pensió molt baixa, perquè acostumen a triar la quota de cotització que més els convé i que en la majoria dels casos és la mínima. De fet, la pensió màxima per a autònoms i les condicions per accedir-hi són diferents de les de la resta de treballadors.

No és gens estrany que els autònoms, per les seves condicions de treball, cotització i pensió, decideixin endarrerir la seva edat de jubilació, ja que la jubilació demorada per a autònoms pot ser una solució per millorar la seva situació. Cada vegada són més els que trien endarrerir la seva retirada del mercat laboral per poder incrementar l’import de la seva pensió, si bé això no vol dir pas que cobraran la jubilació màxima. Si encara no saps què és la jubilació demorada per a autònoms i vols conèixer a quina edat es pot jubilar un treballador per compte propi o quina és la jubilació màxima per a un autònom, en aquest apunt t’ho expliquem.

Què és la jubilació demorada per a autònoms? 

La jubilació demorada és una opció que tenen els treballadors autònoms per endarrerir la seva edat de jubilació més enllà dels 65 anys, amb la qual cosa poden continuar treballant i cotitzant per generar ingressos mentre gaudeixen d’un descompte en la quota que han de pagar a la Seguretat Social.

La jubilació demorada es va establir a Espanya l’any 2011 en la Reforma del Sistema de Pensions com una mesura per fomentar l’activitat laboral i per fer front a l’envelliment de la població. Endarrerir la sortida del mercat laboral i evitar l’augment de persones dependents és una de les mesures per alleujar la pressió de la guardiola de les pensions.

Aquest tipus de jubilació permet als treballadors per compte propi continuar treballant i cotitzant a la Seguretat Social després d’arribar a l’edat de jubilació. A canvi, poden accedir a aquests avantatges, com l’augment de la pensió. Entre altres beneficis hi ha els següents:

  • Permet continuar treballant i generant ingressos mentre es gaudeix d’una edat de jubilació més avançada. Això és especialment útil per a aquells autònoms que no han pogut estalviar prou diners per a la jubilació.
  • La jubilació demorada permet a l’autònom continuar cotitzant a la Seguretat Social i, per tant, continuar tenint dret a prestacions com l’assistència sanitària o la prestació per desocupació.

Requisits per a la jubilació demorada dels autònoms

Per poder accedir a la jubilació demorada per als autònoms cal complir alguns requisits, entre els quals hi ha els següents:

  • Tenir l’edat mínima de jubilació, que va augmentant progressivament fins que el 2027 serà de 67 anys. Avui és de 65 si s’han cotitzat 37 anys i nou mesos o 66 anys i quatre mesos si s’ha cotitzat menys.
  • Estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
  • Tenir un mínim de 15 anys cotitzats a la Seguretat Social.
  • No estar donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social com a treballador per compte d’altri.

Si es compleixen els requisits, el treballador autònom pot accedir a la jubilació demorada mitjançant una sol·licitud a la Seguretat Social. Si s’accepta, haurà de continuar cotitzant, però es podrà beneficiar de bonificacions en les quotes de pagament i generarà un plus per cada any que endarrereixi el seu retir, si bé tot dependrà de l’edat del treballador i de la base de cotització triada.

Quina és la pensió màxima que pot cobrar un autònom?

La pensió màxima és la quantia que es fixa cada any als Pressupostos Generals de l’Estat i que en cap cas poden sobrepassar els pensionistes, ni tampoc les pensions d’incapacitat o viduïtat, orfandat o a favor de familiars.

En el cas dels autònoms, es pot percebre quan s’ha cotitzat durant molts anys, per sobre dels 37 anys i mig, i a més durant tots aquests anys s’ha cotitzat la base màxima o propera a aquesta. Una de les principals particularitats d’aquest col·lectiu de treballadors és que poden triar i canviar fins a sis vegades l’any les bases per les quals volen cotitzar, si bé estan condicionats pels ingressos reals que tinguin en cada exercici econòmic. Tot i que, com hem esmentat abans, més del 85% cotitzen per la base mínima. Una tònica general que es reflecteix en els que ja estan jubilats amb pensions mitjanes per sota de les del règim general.

El sistema actual de cotitzacions dels autònoms fixa que la base mínima és de 735 euros al mes el 2024. I amb la revaloració del 3,8% de l’IPC, la pensió màxima es tornarà a situar per sobre dels 3.000 euros.

Recapitulem

En resum, la jubilació demorada per a autònoms ofereix la possibilitat de continuar treballant i generant ingressos a canvi de posposar l’edat de jubilació. Això pot ser especialment beneficiós per a aquells autònoms que han cotitzat per bases molt baixes i que en arribar a l’edat de jubilació els queda una pensió molt reduïda. Però la jubilació demorada no implica que l’autònom pugui cobrar la pensió màxima, ja que això depèn de la base de cotització que hagi triat, i tan sols si s’apropa a la màxima durant la majoria d’anys cotitzats es pot assolir.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.