increment pensió jubilació per fills
Assegura la teva jubilació

Increment de la pensió de jubilació per fills

Novembre 3, 2020 6 min 18 vegades compartit

Des del 2016, les dones que accedeixen a una pensió per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent veuen incrementada la seva quantia segons el nombre de fills que han tingut. Ho sabies? Per això, tot seguit t’explicarem quants anys donen per cada fill per a la jubilació i moltes altres dades pel que fa al cas. Volem que ho sàpigues tot sobre la jubilació! Comencem?

L’increment de la pensió de jubilació per fills

No es tracta d’un mite ni d’una llegenda urbana. És un premi o reconeixement que, com a dona, rebràs per haver contribuït al creixement demogràfic del país. Si has estat mare, descobriràs aquest increment en la teva pensió de jubilació per fills. Això sí, cal que n’hagis tingut almenys dos i que sol·licitis aquest complement específicament.

Com a punt de partida, tingues present que cada fill afegeix 9 mesos de cotització a la teva jubilació. Què et sembla? En termes quantitatius, aquesta possibilitat es tradueix en aquestes ràtios concretes.

• Si tens 2 fills, percebràs un augment en la pensió del 5%.

• Si tens 3 fills, l’increment arribarà al 10%.

• Si tens 4 fills o més, la pujada se situarà en el 15%.

Ara bé, aquesta bonificació per fills per a la jubilació es pot veure afectada per algunes restriccions, i cal que les tinguis en compte. Per exemple, si et jubiles anticipadament, ja sigui per voluntat pròpia o per malaltia, o t’adscrius a una jubilació parcial, aquestes addendes econòmiques no s’aplicaran immediatament. Començaràs a cobrar-les quan compleixis la teva edat legal de retir, aquella en la qual t’hauries jubilat en condicions normals.

numero fills

És cert que els fills compten per a la jubilació, però…

Seguim amb les limitacions, ja que poden afectar altres aspectes significatius. Vegem-les una per una.

• Si, per la teva situació, et correspon cobrar una pensió màxima, aquest ingrés extra es veurà reduït al 50%. Passa el mateix si, en afegir-hi el complement, superes la quantia d’aquesta pensió màxima.

• Si estàs assumint una jubilació activa, mentre t’hi mantinguis també es reduirà al 50% la prestació addicional. Això deixarà de ser així quan la teva jubilació sigui completa.

• En cas de jubilació flexible, el complement de dies de cotització per fills s’aplicarà en funció del percentatge real de reducció de la teva jornada laboral. Treballes la meitat de temps que abans? Cobraràs un 50%. I així successivament.

• Si la teva pensió no arriba al mínim legalment establert, s’hi afegiran els complements fixats per compensar-ho. Després, s’hi afegirà el derivat de la teva maternitat.

Anys de cotització per fill per a la jubilació

Hi ha més bones notícies relacionades amb la jubilació de dones amb fills. I corresponen a la manera en què es calcula la pensió de jubilació d’una mare com tu.

Abans de res, has de saber que aquest increment s’aplicarà sempre, de manera exclusiva, sobre la pensió que et sigui més beneficiosa. Si tens dret a cobrar-ne més d’una, és clar. Imagina’t que, a més de la pensió de jubilació per la teva trajectòria professional, reps una prestació per viduïtat. El complement en matèria d’anys de jubilació per fill derivat de la teva maternitat s’aplicarà habitualment a la primera, ja que serà la més quantiosa.

El segon aspecte de vital importància és que els teus fills també sumen dies a la teva cotització. Concretament, rebràs una bonificació de cotització de 112 dies per fill que hagis tingut. Es tracta d’una compensació que, d’aquesta manera, comptabilitza els necessaris períodes de baixa per maternitat. Aquests intervals de temps en què vas estar inactiva van ser, en realitat, períodes dedicats a la maternitat.

Alguns matisos pel que fa al cas

Actualment, cap mesura està lliure de peròs, objeccions i algunes ombres. Evidentment, tot és millorable. I, a més, escollir és renunciar. Per això, establir uns requisits mínims per beneficiar-se d’aquest increment de la pensió de jubilació per fills comporta excloure’n algunes mares. I això sempre genera enrenou.

Ja coneixes el requisit principal: haver tingut més d’un fill. En aquest sentit, es comptabilitzen com a tals tots els que van sobreviure més de 24 hores, per la qual cosa van ser inscrits al Registre Civil; es comptabilitzen tots els registrats, encara que no hagin sobreviscut més temps. No importa, en aquest aspecte, si el petit en qüestió va néixer o no en territori espanyol.

D’altra banda, els fills adoptius es consideren amb idèntics drets que els naturals. En conseqüència, influeixen de la mateixa manera que aquests en l’increment de la pensió de jubilació per fills.

Els aspectes més controvertits

Vols saber quins han estat, possiblement, els factors més qüestionats després de l’adopció d’aquesta mesura? El primer, que només les mares pensionistes a partir del 2016 se n’han pogut beneficiar. Més enllà dels criteris tècnics, econòmics o polítics que han determinat aquesta decisió, hi ha qui ho considera contrari a l’esperit de la mesura. Els crítics a aquest requisit defensen que el premi a les mares hauria d’haver estat total, a totes elles. Per això s’ha demanat el caràcter retroactiu d’aquesta bonificació. A més, el fet d’excloure’n les mares amb un sol fill ha estat objecte de polèmica i debat.

D’altra banda, es busca equiparar els drets i les obligacions d’homes i dones. L’aparició de baixes paternals respon a aquesta realitat social, i és un avanç important. Això no obstant, aquesta llei no té en compte aquest gènere en la seva concepció. Potser ho haurà de fer en el futur? En aquest sentit, el Tribunal de Justícia Europeu ja ha donat suport a algunes demandes de pares: la mesura podria ser discriminatòria per als homes.

Balanç final d’aquesta prestació per fills

Ja saps quants anys donen per cada fill per a la jubilació i quin increment de la pensió pots obtenir. Si compleixes els requisits, cal que sol·licitis i tinguis en compte aquests ingressos extres a l’hora de fer les teves previsions sobre la pensió que cobraràs quan et retiris. Així mateix, tingue’ls ben presents si t’estàs plantejant una jubilació anticipada voluntària. El teu paper de mare estarà reconegut legalment quan et jubilis. Gaudeix d’aquesta merescuda bonificació!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.