Pensionistes d'Espanya i la declaració de la renda
Assegura la teva jubilació

El ‘pessic’ d’Hisenda a la pensió pública de jubilació

Maig 28, 2018 4 min 7 vegades compartit

La pensió pública de jubilació compta a efectes fiscals com un rendiment del treball. És a dir, tributa en l’IRPF i, per tant, un percentatge d’aquesta prestació abonada per la Seguretat Social torna quan es fa la declaració de la renda a les arques de l’Estat.

El 7,7% és el tipus de retenció mitjà de l’IRPF que paguen els pensionistes a Espanya. Aquest tipus de retenció no ha parat d’augmentar en els últims anys. En total, els pensionistes espanyols el 2017 van contribuir en més de 10.000 milions amb el pagament de l’IRPF, una xifra que sembla que augmentarà en els propers exercicis. Per què? Perquè l’IRPF és un impost progressiu i, a mesura que vagin augmentant les pensions, també creixeran les aportacions. 

Les quanties de les pensions de jubilació el 2018 són les següents:

 • Pensió de jubilació d’un titular amb 65 anys o més

Amb cònjuge a càrrec, 788,90 euros.
Sense cònjuge, 639,30 euros.
Amb cònjuge no a càrrec, 606,6 euros.

 • Pensió de jubilació d’un titular menor de 65 anys

Amb cònjuge a càrrec, 739,40 euros.
Sense cònjuge, 598 euros.
Amb cònjuge no a càrrec, 565,2 euros.

 • Pensió de jubilació amb 65 anys procedent de gran invalidesa

Amb cònjuge a càrrec, 1.183,40 euros.
Sense cònjuge, 959 euros.
Amb cònjuge no a càrrec, 910 euros.

 • Pensió màxima mensual

2.580,13 euros

 • Pensió mitjana

1.077,52 euros

Actualment, les pensions representen el 24% del total de les rendes que tributen com a rendiment del treball en l’IRPF. Cal tenir en compte que pensionistes i assalariats tenen els mateixos trams i tarifes. Això no obstant, els més grans de 65 anys disposen d’un mínim familiar exempt de tributació de 6.700 euros, que s’amplia als 8.100 euros per als més grans de 75 anys.

A partir de quant la pensió ha de tributar per l’IRPF? A partir dels 12.600 euros anuals sense fills ni discapacitats. El cas és que més de la meitat –55,5%– es troba per sota d’aquesta xifra i està exempt de retre comptes amb el fisc. La resta, el 45,5%, cobra almenys 900 euros al mes en 14 pagues, 12.600 euros bruts l’any, i per tant han de tributar en l’IRPF.

Quant hi ha de retenció en la pensió mitjana a Espanya (1.077,22 euros el 2018)? Un 7%. I en la màxima (2.580,13 euros el 2018)? Un 19,23%, amb la qual cosa l’import net queda en 2.084 euros. Segons les últimes dades de la Seguretat Social, el 12,37% dels pensionistes poden rebre una pensió superior als 2.000 euros bruts. Si es disposa d’un pla de pensions és possible aplicar rebaixes en la factura fiscal de la declaració anual. 

Com es pot rescatar un pla de pensions? Hi ha tres maneres de fer-ho:

 • Rescat total en forma de capital. Fiscalment és el menys avantatjós. Els diners del pla de pensions es lliuren d’una sola vegada i tributen l’any següent com a renda del treball. Depenent de la quantitat, l’Agència Tributària se’n pot quedar gairebé la meitat. És important saber en aquest punt que les aportacions efectuades abans de l’1 de gener de 2007 tenen una reducció del 40% un cop les hàgim cobrat. La resta serà imputada com a renda del treball sense cap tipus d’avantatge.

 • Rescat parcial en forma de renda. Si la necessitat ho permet, es tracta d’una modalitat que fiscalment és millor per al contractant. A més, es pot acordar amb l’entitat que gestiona el pla de pensions com es vol rebre la renda: mensualment, en quantitat fixa, variable…

 • Combinació de tots dos. És una altra de les opcions. Una part es rescata en forma de capital i l’altra es va rebent en forma de renda. Fiscalment pot ser millor que la primera i pitjor que la segona. Hem de tenir en compte la reducció del 40% en el rescat total en forma de capital. Potser ens convé una part d’una manera i l’altra part de l’altra per no pagar tants impostos. En aquest sentit, cal destacar que els qui es van jubilar el 2010 o abans tenen fins al 2018 per beneficiar-se d’aquest avantatge fiscal. Si la jubilació es va produir entre el 2011 i el 2014, els beneficiaris disposen dels vuit exercicis següents a la jubilació per poder aplicar aquesta mesura; i per als qui accedeixin a la jubilació a partir del 2015, tindran fins als dos exercicis següents. En tots dos casos, la reducció del 40% únicament es podrà aplicar si es rescata el pla de pensions d’una sola vegada.

  Més informació:

  Els futurs pensionistes viuran pitjor que els actuals. Com podem evitar-ho?

  Vivim més anys i hem d’estalviar més per a la pensió (tot i que a Espanya som els més mal preparats per a la jubilació)

   

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.