Parella revisant els seus comptes i estalvis
Ser jove i estalviar és possible

L’estalvi mitjançant les inversions amb interès compost

Gener 16, 2024 7 min 9 vegades compartit

Tots busquem una fórmula secreta que faci créixer els nostres estalvis, especialment quan pensem de cara a futures necessitats (com l’adquisició d’un habitatge o perquè els nostres fills puguin anar a la universitat) o per invertir-los, buscant-ne la revaloració probablement a llarg termini, per exemple, per poder gaudir d’una jubilació més còmoda.

Una eina interessant en el món de les finances personals és l’interès compost. Però què és exactament i com et pot ajudar a aconseguir els teus objectius financers? En aquest apunt resolem aquests interrogants. Comencem!

L’estalvi: la base cap a un futur financer digne

Abans de res, parlem de l’estalvi. Es tracta d’una de les parts de l’economia domèstica que no es dedica al consum de béns ni serveis durant el període en què es genera, sinó que es posposa a una època futura en la qual es necessiti. L’estalvi possibilita distribuir la nostra capacitat de consum al llarg de la vida i permet mantenir la nostra economia familiar més estable, disposant d’un suport monetari en aquells moments en què els ingressos poden ser menors, com quan ens jubilem i passem a cobrar una pensió.

En conjunt, els principals determinants de l’estalvi són:

  • La renda disponible.
  • La propensió marginal a l’estalvi (com més renda més consum i, també, increment de l’estalvi induït).
  • La propensió mitjana de l’estalvi (és a dir, la proporció que suposa l’estalvi sobre la renda total d’una persona).
  • La riquesa.
  • El tipus d’interès.

Què és l’interès compost?

L’interès compost és un concepte financer molt útil si el que busques és fer créixer els teus estalvis i inversions. Es tracta d’una estratègia efectiva de guanyar interessos no solament sobre la teva inversió inicial, sinó també sobre els interessos que ja has guanyat. En altres paraules, és la capacitat dels teus diners per generar guanys que, al seu torn, generen més guanys. Saber com posar-ho en pràctica serà molt útil per aprofitar al màxim les teves inversions i augmentar els teus estalvis amb el temps.

Vegem-ho amb un exemple senzill. Si a principis del 2023 disposaves d’una inversió de 1.000 € que et generava un interès anual del 5%, al final d’aquest any vas guanyar 50 € en interessos. Amb l’interès compost, el 2024 no solament estaràs guanyant un interès sobre els 1.000 euros inicials, sinó que també ho faràs sobre els 50 € que vas guanyar en acabar el 2023. Això vol dir que la teva inversió augmentarà a finals del 2024 a 1.100 €. A mesura que passa el temps, aquest efecte es multiplica i els teus guanys aniran creixent exponencialment.

Com cal invertir amb interès compost

Invertir amb interès compost és una estratègia poderosa. Pots començar amb petites inversions periòdiques, com ara aportacions mensuals a un fons d’inversió. Amb el temps, la teva inversió i els guanys generats s’acumularan, la qual cosa et permetrà aconseguir els beneficis de l’interès compost.

On convé invertir amb interès compost

Per aprofitar al màxim l’interès compost, considera inversions a llarg termini, com ara fons d’inversió, comptes d’estalvi d’alt rendiment o inversions en el mercat de valors. Aquestes opcions ofereixen l’oportunitat d’obtenir rendiments sòlids al llarg del temps, cosa que és clau per als teus estalvis.

El tipus d’interès compost

El valor dels diners no es manté estable al llarg del temps sinó que va variant. Per regla general, quan augmenta el tipus d’interès, les famílies tenen més incentius per estalviar, fet que genera un cost d’oportunitat per al consum actual.

Aquí és on entra en joc l’interès compost, que com ja hem explicat abans, és una cosa així com el procés financer mitjançant el qual els interessos generats durant un període se sumen al capital inicial per produir nous interessos. O dit d’una manera una mica més senzilla: l’interès compost significa que aquells guanys que es generen cada any mitjançant una inversió es converteixen també en font de rendibilitat per al futur.

El principal aliat de l’interès compost (la força més gran de l’univers, segons afirmava Albert Einstein) és el pas del temps, ja que si se’ls deixa “treballar”, els nostres diners generaran uns beneficis que, si els reinvertim, podran crear més beneficis i així successivament.

Expressat formalment mitjançant una fórmula, l’interès compost quedaria expressat així:

Kn = K0 x (1+i)n

N és el nombre de períodes, K0 és el capital inicial, Kn és el capital que s’obtindrà al final, i i és la rendibilitat aconseguida en cada període.

Diferències entre l’interès simple i el compost

La principal diferència, per tant, respecte a l’interès simple és que mentre que en aquest només es multipliquen els rendiments pel nombre d’anys, en el compost també es tenen en compte les rendibilitats dels rendiments que s’obtenen, la qual cosa augmenta el resultat final.

Aplicat en el cas d’un producte financer, per exemple, un fons d’inversió, vol dir que no és el mateix dur a terme una única inversió puntual i esperar que els diners “creixin” que anar fent aportacions periòdiques, gràcies tant al capital que anem generant nosaltres com el que ens va atorgant el mateix producte.

A l’extrem oposat hi ha dos elements que solen jugar en contra de l’interès compost:

  • El pagament d’impostos que cal abonar pels interessos financers que es generen, al qual s’ha d’afegir el pes de la inflació i de les comissions que cobren les entitats financeres.
  • L’actual conjuntura de tipus d’interès propers a zero, que ha fet caure en molts casos la rendibilitat d’alguns productes financers. En aquest context, ni tan sols a través de l’interès compost s’aconseguirà compensar la pèrdua de guanys d’una cartera d’inversió mitjana.

El potencial de l’interès compost en l’estalvi

En aquest punt entra en joc una altra fita de gran rellevància: l’hàbit de l’estalvi. És a dir, si qualsevol persona és capaç de reservar una part de la seva renda disponible, per petita que sigui, a l’estalvi, les possibilitats que a llarg termini aquests diners produeixin rendibilitats altes si se’ls posa a “treballar” són molt grans.

Si agafem de nou l’exemple d’un fons d’inversió, destinar cada mes 100 euros per a aportacions periòdiques servirà perquè l’interès compost augmenti en el futur els beneficis que obtinguem pel fet de ser partícips d’aquest producte financer.

Per aconseguir acostumar-nos a aquesta tasca cada 30 dies no hi ha cap més secret que tenir certa disciplina i, sobretot, entendre per a què ho fem, fet que implica tenir prou cultura o educació financera. Cosa que hauríem de comunicar tots, tant des de l’àmbit públic com des de l’esfera privada, perquè cali en la societat, amb independència de l’edat o situació econòmica de cada persona, sobretot pensant a canviar la tendència del que diu el Banc d’Espanya, que assegura que més de la meitat de la població no té coneixements financers bàsics.

Recapitulant

Si estàs buscant una eina per aconseguir els teus objectius financers, l’interès compost és la solució. La clau per aprofitar al màxim aquesta funció és desenvolupar un hàbit d’estalvi. Pots començar amb petites inversions periòdiques i, amb el temps, veuràs com les teves inversions i guanys s’acumulen i generen beneficis significatius.

El potencial de l’interès compost és alt i, amb disciplina i educació financera, qualsevol pot fer servir aquesta eina per millorar la seva situació financera al llarg del temps. Inverteix cap a un futur financer més segur!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.