En qué consisten las prejubilaciones
Assegura la teva jubilació

En què consisteixen les prejubilacions

Agost 21, 2023 6 min 2 vegades compartit

Quan pensem a jubilar-nos abans d’hora, tendim a creure que la jubilació anticipada és l’única opció, o bé considerem que aquesta i la prejubilació són el mateix. I és que aquests termes poden semblar sinònims, però, si hi entrem a fons, veurem que la seva explicació va molt més enllà.

En el panorama laboral actual, les prejubilacions han emergit com una opció a tenir en compte per a aquells treballadors que busquen una transició més suau cap a la jubilació. Aquests programes, que permeten als empleats retirar-se abans de l’edat legal de jubilació, han guanyat popularitat a causa dels seus beneficis tant per als treballadors com per a les empreses. En aquest article, explorarem detalladament què són les prejubilacions, com funcionen o les seves implicacions en la Seguretat Social, entre altres aspectes.

Prejubilacions: què són i en què es diferencien de la jubilació anticipada

Per entendre com funcionen, cal saber què són les prejubilacions i quina és la diferència principal amb la jubilació anticipada. La prejubilació és un tipus d’acord entre l’empresa i el treballador en el qual finalitza la relació laboral existent sota la condició que es permeti al treballador arribar a l’edat de jubilació mantenint unes garanties econòmiques semblants a les que tenia mentre treballava.

Per exemple, si un treballador es troba a prop de l’edat de jubilació però encara no compleix les condicions per retirar-se de manera anticipada, podria sol·licitar a l’empresa la prejubilació. O bé també es pot donar la situació que una empresa hagi de fer un acomiadament múltiple o un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) o Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), i compensin l’acomiadament amb una indemnització que ajudi fins a arribar a l’edat de jubilació corresponent.

Què té de diferent respecte a la jubilació anticipada?

La principal diferència amb la jubilació anticipada és que la jubilació anticipada s’emmarca dins dels tipus de retir que ofereix la Seguretat Social; concretament, és un tipus de pensió contributiva. A més, és aquest organisme públic qui paga la pensió, no la mateixa empresa.

El propòsit del retir anticipat és permetre que les persones que han deixat de treballar puguin jubilar-se dos anys abans de l’edat legal de jubilació estàndard, és a dir, la jubilació als 63 anys, fins i tot si ja s’havien prejubilat anteriorment. Això no obstant, és essencial tenir 35 anys de cotitzacions i que almenys dos d’aquests es trobin dins dels últims 15 anys. Un cop s’opta per la jubilació anticipada, l’acord de prejubilació amb l’empresa finalitza i s’integra en el sistema públic de pensions.

Un altre punt que diferencia la prejubilació de la jubilació anticipada és que aquesta última no és compatible amb el subsidi per atur ni la sol·licitud del subsidi d’atur. D’altra banda, és possible combinar-la amb plans de pensions privats.

Finalment, és important recordar que la prejubilació no és una decisió individual de l’empleat, sinó que sempre requereix el consentiment de l’empresa, la qual no està obligada a acceptar-la. En canvi, la Seguretat Social no pot rebutjar una sol·licitud de jubilació anticipada si el sol·licitant compleix els requisits establerts per obtenir-la.

Legalitat de la prejubilació

Com a norma general, la prejubilació no està reconeguda com una de les categories de jubilació dins la Seguretat Social. Tanmateix, s’esmenta a l’article 161 bis de la Llei general de la Seguretat Social, introduïda per la Llei 40/2007, on es distingeix de la jubilació anticipada.

La normativa indica que el temps que duri la prejubilació no pot excedir els 2 anys, però a l’hora de la veritat trobem cada vegada més casos en què persones més joves s’acullen a la prejubilació, fins i tot aquells a qui els falta més d’una dècada per poder jubilar-se.

En resum, la prejubilació no està definida dins del marc jurídic espanyol, és a dir, no hi ha una regulació legal al respecte.

Requisits per prejubilar-se

Com hem vist, les prejubilacions i la Seguretat Social no van de bracet, de manera que tampoc hi ha unes condicions legals i necessàries per poder prejubilar-se. Això no obstant, les empreses solen oferir aquesta opció a les persones que:

  • Superin els 55 anys d’edat.
  • Encara no compleixen els requisits mínims per sol·licitar la jubilació anticipada.
  • Tot i que tenen els anys cotitzats suficients per jubilar-se, no compleixen l’edat requerida.
  • Certa antiguitat dins l’empresa i que calgui “fer lloc” a les noves incorporacions.
  • La companyia pot optar per establir un Conveni Especial en col·laboració amb la Seguretat Social, a través del qual assumeix la responsabilitat de pagar les contribucions de la persona que es va prejubilar a partir del moment que finalitzen les prestacions per atur. Aquesta cobertura roman vigent fins que el treballador reuneixi els requisits per accedir a la jubilació anticipada.

Parlem de les prejubilacions parcials

Les prejubilacions parcials són una variant dins del món de la prejubilació. Aquests programes permeten als empleats reduir la seva càrrega laboral i temps de treball abans de jubilar-se completament. En comptes de deixar de treballar del tot, els empleats poden optar per treballar a temps parcial mentre es beneficien d’una part de les seves prestacions de jubilació.

Aquest enfocament gradual cap a la jubilació pot ser atractiu per als qui desitgen conservar un nivell d’activitat laboral, mantenir la connexió amb el seu lloc de treball i assegurar-se que els seus ingressos no es redueixin dràsticament. Les prejubilacions parcials també poden ser beneficioses per a les empreses, ja que els permeten retenir l’experiència i els coneixements d’empleats valuosos durant un període de temps prolongat.

A tall de conclusió

En resum, les prejubilacions es presenten com una opció atractiva per a aquells treballadors que busquen una transició més suau cap a la jubilació i per a les empreses que pretenen adaptar-se a un canvi en el mercat laboral. Malgrat que les prejubilacions ofereixen beneficis clars, és important considerar amb molta cura com afectaran els ingressos i les prestacions de la Seguretat Social a llarg termini.

Les prejubilacions en general, així com les parcials, afegeixen un enfocament flexible a l’equació, ja que permeten als empleats reduir gradualment la seva càrrega de treball mentre es beneficien de prestacions de jubilació. Com sempre, és fonamental investigar i consultar experts financers abans de prendre decisions importants en relació amb la jubilació i les prejubilacions. Al capdavall, les prejubilacions poden proporcionar un camí cap a una jubilació més primerenca i un canvi en el ritme de vida, però és essencial planificar-ho acuradament per assegurar-se que es prendran decisions financerament informades i sostenibles.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.