Economía de la felicidad
La ruta de la teva vida

Economia de la felicitat, en què consisteix exactament?

Juny 21, 2024 5 min

Mesurar la felicitat és una cosa molt subjectiva, definida com l’estat de gran satisfacció tant espiritual com física. En el passat, quan es relacionava amb l’economia, es pensava que els ingressos eren la principal i única raó de ser plenament feliços. Tanmateix, més endavant veurem que això no és estrictament així. El creixement exponencial en la recerca sobre economia i felicitat ha donat origen a un camp nou dins la disciplina econòmica, anomenat l’economia de la felicitat.

Es tracta de la ciència que estudia l’equilibri que hi ha entre la felicitat i la realitat econòmica. Aquesta idea s’associa més a factors que milloren la qualitat de vida de les persones i no solament al creixement econòmic o a indicadors monetaris. T’ho expliquem!

Factors determinants en l’economia de la felicitat

L’economia de la felicitat considera que hi ha altres factors emocionals, psicològics i socials, més enllà dels econòmics, que influeixen en el nostre benestar, tant en un context global com si parlem individualment. Entre aquests factors podem destacar:

Si bé és cert que com més ingressos, més gran és la tranquil·litat o la felicitat a la qual podem accedir, no tot es basa en els diners. En el context d’un país, això suggereix que un augment en el producte interior brut (PIB) pot contribuir a una societat més feliç, mentre que en l’àmbit personal, qualsevol augment en el salari pot generar una sensació temporal de més felicitat.

De la mateixa manera que disposar d’una estabilitat financera ens aporta una gran sensació de benestar, ja que el flux constant d’ingressos ens garanteix poder dur a terme els nostres plans, a escala nacional podem dir que l’economia de la felicitat s’aconsegueix quan, en períodes de crisi econòmica, es pot mantenir un cert nivell de benestar per a tots els ciutadans.

La salut, sens dubte, és un altre dels punts que determinen una felicitat més gran. En l’àmbit personal, ens permet mantenir-nos actius i poder assolir tots els nostres objectius amb èxit.

Des de la perspectiva d’un país, això implica disposar de serveis de salut de qualitat en benefici de tota la societat.

La qualitat laboral, que pot incloure aspectes com ara contractes estables, oportunitats de desenvolupament professional i un ambient laboral positiu que contribueix al rendiment del treballador, és un altre factor important.

Finalment, però no menys important, les relacions socials, tant en l’àmbit laboral com en el personal i familiar, també influeixen i molt en el benestar emocional de les persones. Així mateix, la llibertat personal i el temps de lleure són fonamentals per gaudir del temps lliure.

Com es pot millorar l’economia de la felicitat a través de les finances

Tenint en compte aquests elements, una manera eficaç d’invertir en la teva economia de la felicitat i en la de la teva família pot ser gestionant les teves finances. T’expliquem algunes de les millors recomanacions:

  1. Protegeix-te a tu mateix i els teus davant possibles contratemps. Mitigar les despeses d’una malaltia inesperada, un accident que causi una discapacitat greu o, en el pitjor dels casos, la mort, és una manera de ser previsor que pot mantenir la nostra economia de la felicitat. Actualment, hi ha una àmplia gamma d’assegurances que cobreixen diferents aspectes de la vida quotidiana, com la salut, la vida, l’automòbil o la llar. Fins i tot n’hi ha algunes que ofereixen oportunitats d’inversió a llarg termini, com les assegurances d’estalvi i vida.
  1. Crea un coixí per al futur. Estalviar és una manera proactiva d’assegurar la nostra felicitat del futur. Per exemple, planificar financerament la nostra jubilació i saber que disposem d’un fons per a quan deixem de treballar ens proporciona tranquil·litat. Destinar una part dels nostres ingressos a fer aportacions a un pla de pensions pot ser una bona opció. A més, ens beneficiarem de grans avantatges fiscals a l’hora de pagar els nostres impostos a Hisenda.
  1. Gastar amb prudència. Portar un registre de quines són les nostres despeses i planificar la nostra economia financera és essencial per garantir que les despeses mensuals no superin els ingressos. Malgrat els canvis que experimentem al llarg de la vida i que afecten la nostra situació financera, una planificació adequada ens permet estalviar i estar preparats econòmicament per al que ens presenti el futur.

Recapitulem

L’economia de la felicitat ens recorda que la riquesa va molt més enllà d’uns ingressos alts i molts zeros al compte bancari. Tracta de qüestionar els aspectes emocionals, socials i físics que aporten benestar de manera subjectiva a les persones. Si bé els diners són importants, aquest no és l’únic factor. L’estabilitat financera, la salut, la qualitat laboral i les relacions socials i personals també hi influeixen significativament.

Millorar la nostra economia de la felicitat implica no només administrar sàviament les nostres finances, sinó també invertir en el nostre benestar a llarg termini. És el moment de cercar un equilibri entre el creixement econòmic i la qualitat de vida de les persones.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.