Home calculant el seu pla de pensions amb els drets consolidats
Assegura la teva jubilació

Drets consolidats d’un pla de pensions. Què són i per què són importants?

Juliol 19, 2019 4 min 10 vegades compartit

Quan parlem de plans de pensions, moltes vegades apareix un concepte que convé conèixer per estar ben informats. Es tracta dels drets consolidats. Què són i en què afecten el meu pla de pensions? Vegem-ho.

Els drets consolidats són els beneficis econòmics que s’obtenen per les aportacions a un pla de pensions. Quan un decideix aportar a un pla de pensions, adquireix aquests drets perquè el que vol és obtenir la màxima prestació possible en el moment de la jubilació.

La renda que pot oferir un pla de pensions s’estima en funció de:

 • Les aportacions efectuades
 • El període en què s’han dut a terme aquestes aportacions
 • La rendibilitat del pla

D’aquesta manera, podem definir els drets consolidats com aquells drets econòmics que s’obtenen del pla de pensions i que surten de les aportacions realitzades en el temps, juntament amb els rendiments obtinguts i un cop deduïdes les despeses. Dit d’una altra manera, els drets consolidats són la suma de les aportacions econòmiques que s’han dut a terme més la revaloració que aquestes aportacions han experimentat.

Ara bé, tot això no vol dir pas que el partícip tingui garantit el valor del seu pla de pensions. De fet, ateses les fluctuacions del mercat, és possible que les aportacions experimentin pujades o baixades. És a dir, els drets consolidats, en arribar el moment de la jubilació, poden ser més grans, iguals o inferiors a les aportacions que s’han anat efectuant al llarg dels anys. Els drets consolidats passen a anomenar-se drets econòmics un cop es rescata el pla de pensions.

Els drets consolidats tenen les característiques següents:

 • Són inembargables.
 • Són traspassables d’un producte a un altre sense pèrdua d’antiguitat.
 • No es poden fer servir com un aval.

Quan es fan efectius els drets consolidats?

Així mateix, és important saber quan és possible fer efectius els drets consolidats. Hi ha una sèrie de contingències i de supòsits excepcionals que permeten obtenir-los. Les contingències són les següents:

 • Jubilació: En qualsevol cas: total, parcial, flexible…
 • Invalidesa: Cobreix la incapacitat laboral total i permanent per a la feina habitual; la incapacitat laboral absoluta i permanent en qualsevol professió, i la gran invalidesa.
 • Defunció: Els diners els reben els hereus o qui hagi estat designat pel partícip.
 • Dependència severa o gran dependència: Cal acreditar mèdicament el grau de dependència del partícip en funció del barem oficial, que es pot llegir en el Reial decret 504/2007, de 20 d’abril.

Els supòsits excepcionals són:

 • Malaltia greu: es requereix certificat mèdic
 • Atur de llarga durada
 • Desnonament de l’habitatge habitual
 • Antiguitat de 10 anys de les aportacions al pla

Per què són tan importants els drets consolidats?

La importància dels drets consolidats del pla de pensions rau en la informació de valor que proporcionen als partícips en funció de les aportacions i el temps en què s’han dut a terme. Normalment, quan algú decideix obrir un pla de pensions ho fa amb la idea de mantenir el nivell de vida del qual gaudia abans de la jubilació. Amb els drets consolidats és possible saber quina renda li pot quedar a un quan doni per acabada la seva etapa laboral.

A més, els drets consolidats també ofereixen una gran ajuda per prendre decisions relacionades amb les pròximes aportacions o sobre la possibilitat de traspassar els drets a un altre pla que ens ofereixi més o menys rendibilitat. Pel que fa a aquesta qüestió convé saber que els drets consolidats es poden traspassar entre plans de pensions i que conserven sempre l’antiguitat de l’aportació inicial a tots els efectes i de cara a situacions com la de liquiditat de les aportacions amb almenys 10 anys d’antiguitat.

Més informació:

Pla de pensions d’ocupació

Quines aportacions pots realitzar al teu pla de pensions?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.