Diferencia entre finiquito e indemnización
La ruta de la teva vida

Quina és la diferència entre quitança, liquidació i indemnització?

Gener 3, 2024 7 min

Poc s’explica sobre la relació laboral entre un treballador i un empleat, sobretot per als que acaben d’estrenar una primera feina i amb prou feines coneixen els drets que tenen com a treballadors. És habitual caure en la confusió entre certs termes, com ara la diferència entre quitança, liquidació i indemnització. Fins que no et veus en aquesta situació o una de similar, no t’endinses en els matisos i exactituds de moltes d’aquestes qüestions que apareixen en signar un contracte de treball. 

En aquest article t’expliquem quina és la diferència entre quitança, liquidació i indemnització. La liquidació es cobra quan s’acaba un contracte laboral. El document que es firma per rebre la liquidació és la quitança. I la indemnització és l’import a càrrec de l’empresa quan acomiada un empleat. Espòiler: la diferència principal és que la liquidació es cobra sempre, sigui quin sigui el motiu de la finalització del contracte. Continua llegint per saber més sobre el que et correspon com a empleat quan t’acomiaden o quan marxes d’una empresa. 

Què és la liquidació per acomiadament?

Quitança, liquidació i indemnització són conceptes legals relacionats amb la terminació d’una relació laboral, però tenen significats i propòsits diferents. 

La quitança és un document legal que s’utilitza per formalitzar la fi d’un contracte de treball i l’import és la liquidació. En general, et paguen la liquidació quan deixes de treballar en una empresa, ja sigui de manera voluntària, és a dir, que renuncies a la feina, o involuntària, quan hi ha un acomiadament pel mig. Són conceptes que de vegades es confonen, però que, en realitat, no tenen res a veure. 

Per simplificar-ho: es tracta dels comptes pendents de l’empresa amb l’empleat, que marxa sigui pel motiu que sigui. Què s’inclou en la quitança? El salari dels dies que has treballat durant aquest mes, les hores extra i les vacances que no has gaudit o dies pendents que tens. Però també pot incloure bonificacions pendents i altres beneficis que no hagis aprofitat. 

La quitança és un acord entre l’ocupador i l’empleat que estableix que les dues parts estan satisfetes amb els termes de la finalització de la relació laboral. El treballador signa la quitança com a evidència que ha rebut tots els pagaments i beneficis deguts, mentre que l’empleat l’utilitza com a protecció legal en cas de desacords en el futur. 

Com es calcula la liquidació?

El càlcul de la liquidació és fàcil, hauràs de tenir en compte el salari del mes en curs, en funció dels dies treballats, així es dividirà el salari brut del treballador entre 30 dies per obtenir l’import del sou diari, i es multiplica pel nombre de dies treballats aquest mes. 

D’altra banda, cal sumar les vacances no gaudides, és a dir, el nombre de dies de vacances que corresponen al treballador segons el contracte o el conveni i, per tant, calcular quants dies li corresponen fins llavors, així com els dies pendents. 

Pel que fa a les pagues extra, el càlcul es farà com les vacances no gaudides, i es prendrà com a referència el temps transcorregut des que es va cobrar l’última paga extra. 

Quin és el termini per rebre la liquidació?

L’empresa està obligada a pagar la liquidació l’últim dia de treball de l’empleat i, a més, el treballador ha de rebre un document en què es reflecteixen alguns conceptes clau per resoldre aquesta operació. És una liquidació que cal revisar bé perquè siguin correctes totes les quantitats a cobrar i, per això, cal tenir en compte com a empleat que has de conservar una còpia de la quitança. És a dir, abans de signar res, el treballador ha de reclamar una còpia del que està signant, segellada per l’empresa. A més, indicar una data que serà en la qual es rebrà aquest document, molt important per reflectir l’últim dia de treball. 

En cas que l’empleat tingui dubtes sobre el càlcul de la liquidació, es pot assenyalar en aquest mateix document que està “pendent de revisió” o “no conforme”. I si no s’ha rebut encara la transferència de la liquidació, cal posar “pendent de rebre”, per demostrar que no s’han cobrat els diners que s’indiquen. I, finalment, quan les dues parts estiguin conformes —i només llavors—, se signarà el document. 

Què és la indemnització?

La indemnització fa referència a una compensació econòmica que una part, generalment l’empresa, paga a l’altra, l’empleat, com a resultat d’una acció legal o una obligació contractual. Es pot dir que la indemnització és la compensació per haver ocasionat alguna situació amb perjudici laboral: acomiadaments injustificats, accidents laborals, incompliment de contractes, entre d’altres.

En el context laboral, una indemnització per acomiadament és el pagament que fa l’ocupador al treballador quan l’acomiada de manera injustificada o sense una causa justa. El propòsit de la indemnització per acomiadament és proporcionar a l’empleat una compensació financera per la pèrdua de la feina i ajudar-lo a enfrontar la transició a una nova situació laboral.

En un acomiadament, normalment es cobrarà la indemnització per l’acomiadament a més de la liquidació. Ara s’entén la diferència entre la quitança, la liquidació i la indemnització, i és que aquesta és la clau: la quitança/liquidació s’usa per formalitzar la fi d’un contracte de feina i establir la liquidació, mentre que la indemnització és una compensació econòmica que es paga en situacions específiques, com ara acomiadaments injustificats o en cas d’incompliment de contractes. 

En resum, la diferència principal entre la liquidació i la indemnització rau en el seu propòsit i abast. La liquidació s’utilitza per formalitzar la terminació d’un contracte de treball i establir els termes de la liquidació final, mentre que la indemnització és una compensació econòmica que es paga en situacions específiques, com ara acomiadaments injustificats o incompliment de contractes.

Quins tipus d’indemnització hi ha?

Les indemnitzacions per acomiadament poden ser de diversos tipus, cadascun dels quals dona dret a una indemnització diferent. 

  • Indemnització per fi de contracte temporal. Si aquesta és la teva situació i l’empresa ha decidit no renovar-te el contracte temporal, la indemnització que haurà de pagar és de 12 dies per any treballat, en funció de la data en què s’hagi formalitzat el contracte. 
  • Per acomiadament disciplinari. Aquesta situació no sembla tan habitual, però passa quan l’empresa considera que el treballador ha incomplert alguna de les normes de l’empresa o ha comès alguna falta greu. I, per tant, en aquests casos ha de ser un jutge qui determini si es tracta d’un acomiadament procedent o no. És un procés una mica més complex, però si es determina com a acomiadament procedent, el treballador no rep cap indemnització. En cas de ser improcedent, la indemnització és de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats o de 45 dies amb 45 mensualitats per a contractes signats abans del 12 de febrer de 2012. 
  • Si es tracta d’un acomiadament per causes objectives, és a dir, per alguna de les causes que preveu l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors, la indemnització serà de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. 
  • En un acomiadament col·lectiu o ERO (expedient de regulació d’ocupació), la indemnització serà també de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. 

Diferència entre liquidació i indemnització: en resum 

En resum, la diferència principal entre liquidació i indemnització rau en el seu propòsit i abast. La liquidació s’utilitza per formalitzar la terminació d’un contracte de treball i establir els termes de la liquidació final, mentre que la indemnització és una compensació econòmica que es paga en situacions específiques, com ara acomiadaments injustificats o incompliment de contractes.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.