Certificado fe de vida y estado
La ruta de la teva vida

Com es pot sol·licitar el certificat de fe de vida i estat?

Abril 2, 2024 4 min

És possible que et sorprengui, però tal com indica el seu nom, el certificat de fe de vida és un document amb el qual s’acredita que continuem en aquest món. Depèn del Ministeri de Justícia i, més concretament, del Registre Civil, i és justament aquí on pots aconseguir aquest document, en el qual no solament consta la confirmació oficial que, en la data de la seva expedició, la persona titular encara és viva, sinó que a més es reconeix el seu estat civil.

Si et preguntes per a què serveix aquest document i com es pot sol·licitar el certificat de fe de vida per Internet, continua llegint; te’n donem tots els detalls en aquest apunt. Espòiler: cal que hi vagis presencialment.

Per a què et poden demanar el certificat de fe de vida i estat?

El certificat de fe de vida té múltiples utilitats, i aquest document el poden sol·licitar des de la mateixa Seguretat Social, a manera de confirmació, perquè puguis continuar percebent la pensió de jubilació, fins a organismes públics i privats per acreditar el teu estat civil a l’hora de donar-te ajudes, préstecs o en el cas que sol·licitis la nacionalitat espanyola. I, per descomptat, el necessitaràs per contraure matrimoni per la via civil.

Entre totes aquestes utilitats, destaca la confirmació per continuar percebent la pensió de la Seguretat Social. Això vol dir que els beneficiaris d’una pensió estan obligats a remetre cada any, dins del primer trimestre, la fe de vida i estat a la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per evitar que se suspengui la prestació.

  • Garanteix la teva pensió amb el certificat de fe de vida i estat.

Les persones que reben una pensió contributiva per part de la Seguretat Social poden acreditar la vida, excepte els qui viuen a l’estranger. A causa del caràcter especial d’aquest tràmit, l’interessat ha d’anar personalment al Registre Civil. En el cas que disposis d’un pla de pensions, no caldrà que presentis aquest document.

  • Permet contraure matrimoni o inscriure’s com a parella de fet.

La fe de vida i estat prova la vida, però també l’estat civil. Se sol expedir per tramitar un expedient matrimonial o una inscripció com a parella de fet. A l’efecte de contraure matrimoni o registrar-se com a parella de fet, per provar l’estat civil, caldrà aportar, a més, un certificat de naixement. Per provar l’estat civil d’algú casat, divorciat o vidu s’haurà d’aportar el certificat de matrimoni i, en la resta de supòsits, la sentència de divorci o el certificat de defunció del cònjuge.

  • En el cas d’estrangers, per sol·licitar la nacionalitat.

Els estrangers que necessitin un certificat de fe de vida o una fe de vida i estat s’han d’adreçar a les autoritats del país de la seva nacionalitat, però podran obtenir fe de vida i estat a l’Oficina Consular quan el seu naixement estigui inscrit al Registre Civil espanyol. Per acreditar la vida davant una autoritat espanyola, també podran fer-ho per compareixença davant l’òrgan competent o per acta notarial.

Com es pot demanar el certificat de fe de vida?

“De manera presencial”, així de clara és la Seguretat Social a l’hora d’indicar com es pot demanar el certificat de fe i vida; aquest tràmit no es pot expedir per altres vies. La persona que el necessiti haurà d’anar presencialment a l’oficina del Registre Civil més propera o del seu lloc de residència, on estigui inscrit per naixement.

Sol·licitar la fe de vida per Internet seria molt poc veraç, si el que pretén aquest document és acreditar que l’interessat continua amb vida; per tant, es tracta d’una qüestió de pes que obliga a fer aquest tràmit de manera presencial, presentant el DNI i el llibre de família.

En cas d’incapacitat pel fet d’estar impedida, podrà fer-ho una altra persona aportant còpia del seu DNI, còpia del DNI de la persona interessada i un certificat mèdic recent, ja que no s’admetran certificats mèdics d’una antiguitat superior a quinze dies, que acrediti la situació d’impossibilitat de desplaçament de l’interessat.

L’expedició d’aquest document és gratuïta i no cal esperar cap termini per aconseguir-lo, ja que s’obté en el mateix moment de sol·licitar-lo.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.