Despido durante baja laboral
La ruta de la teva vida

Et poden acomiadar estant de baixa? Com cal actuar

Març 5, 2024 7 min

Em poden acomiadar estant de baixa? Què passaria si això succeís? És legal? Com he d’actuar si m’acomiaden estant de baixa? La crua realitat és que sí, que et poden acomiadar estant de baixa, però sempre que hi hagi una raó legal per fer-ho

Si et trobes en aquesta situació, vols conèixer quins són els teus drets o saber més coses sobre l’aclaparador món laboral i la branca de recursos humans, tranquil, en aquest post t’expliquem les claus sobre aquest cas en concret perquè disposis de tota la informació que et cal. Som-hi! 

Em poden acomiadar estant de baixa?

Comencem per respondre la primera pregunta i la més recurrent. Quan et trobes en una baixa laboral i la relació amb l’empresa és delicada i fins i tot has arribat a patir certs comentaris o comportaments que freguen les amenaces, és habitual caure en la por que t’acomiadin estant de baixa. 

Al nostre país la llei no preveu que això pugui passar, però no vol dir que no passi. Com s’acostuma a dir, cada cas és un món i el millor és comptar amb l’ajuda d’assessors experts, ja que existeixen algunes situacions i casos tan concrets com treballadors. 

I si no està recollit a la llei, per què succeeix? Perquè només et poden acomiadar estant de baixa si existeix una raó legal i objectiva per fer-ho. És a dir, la llei no preveu l’acomiadament durant un període de baixa per incapacitat temporal, però les empreses poden al·legar una raó legal per dur-ho a terme i que s’accepti davant d’un jutge. Així, la legislació preveu una sèrie de requisits especials per poder acomiadar un treballador que està de baixa. 

Què diu la norma general respecte dels acomiadaments durant les baixes? 

La llei, modificada recentment, marca que ningú no pot ser discriminat per raó de malaltia o incapacitat temporal, per això tot aquell treballador que hagi estat acomiadat mentre està de baixa, per raons que es puguin deure a la malaltia o al motiu de la baixa, té la llei a la mà per aconseguir no només que el reincorporin al lloc de treball, sinó una indemnització pels danys i perjudicis causats.

Els jutges van determinar que els acomiadaments que es produïen durant un període de baixa eren improcedents. Tanmateix, després de les últimes modificacions de la norma, han passat a ser nuls sempre que no hi hagi un motiu objectiu o legal per dur-lo a terme.

Això sí, a la pregunta de si et poden acomiadar mentre estàs de baixa, la resposta és senzilla: sí, sempre que l’acomiadament no menyscabi el dret fonamental del treballador i estigui basat en una raó objectiva, es pot fer. Però el treballador, sense que importi quina sigui la seva professió, té el dret de demandar l’empresa que l’ha acomiadat i sol·licitar la nul·litat de l’acomiadament. 


A manera de recordatori:

 • Es considera que un acomiadament és improcedent quan no existeix un motiu justificat per fer-lo, les raons al·legades no són objectives, i també es produeix quan la fi del contracte no es duu a terme seguint els requisits legals, per exemple quan no s’avisa l’empleat amb quinze dies d’antelació.
 • Es considera que un acomiadament és nul quan l’empresa o l’ocupador ha vulnerat o ha menyscabat els drets del treballador, que recull la Constitució. Això sol passar de manera molt evident quan s’acomiada algú durant una baixa de paternitat o de maternitat. 

Com cal actuar si l’empresa m’acomiada mentre estic de baixa 

El treballador sempre té dret a demandar l’empresa i a sol·licitar la nul·litat de l’acomiadament. Però en cas que l’empresa al·legui raons objectives i motius legals pels quals es vol acomiadar l’empleat, el procés s’allargarà i caldrà decidir-ho tot davant d’un jutge. 

Com a treballador, el que et recomanem que facis davant d’un acomiadament estant de baixa és que segueixis una sèrie de passos que et detallem a continuació:

 • Si l’empresa t’envia una notificació, ja sigui per carta o per qualsevol altra via durant la baixa o la incapacitat temporal, la clau és que signis com a “no conforme”.
 • Deixa una via oberta a la reclamació, el primer pas és interposar una papereta de conciliació. 
 • Busca un advocat especialitzat en dret laboral, i adreça’t al Servei de Mediació i Conciliació per negociar un acord amb l’empresa que eviti un procés judicial.
 • Amb una citació al jutjat en què hi hagi ambdues parts, però sense que es consideri un judici, s’aixequen les actes sobre tot el que ha passat per mirar d’arribar a un acord. 
 • Només un jutge pot dictar la nul·litat de l’acomiadament. 

Què passa si es declara nul l’acomiadament? Doncs que et podries incorporar a la feina i que, fins i tot, podries aconseguir una indemnització. Si al final els tribunals decideixen a favor del treballador amb la nul·litat de l’acomiadament, l’empresari té l’obligació, tret que es negociï un altre acord, de readmetre el treballador al seu lloc, en un termini de tres dies, amb les mateixes condicions laborals. 

A més, en alguns casos, tot i que no sempre és fàcil, pots rebre una indemnització si es demostra que l’empresa ha causat danys i perjudicis greus contra el treballador. De nou, és el jutge qui decideix.

Raons per les quals et poden acomiadar mentre estàs de baixa

Hi ha situacions que poden activar l’acomiadament disciplinari i que es poden aplicar també a casos de baixa per malaltia, però en els quals s’incorri en irregularitats com el que l’Estatut dels treballadors descriu, textualment, així:

 • Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.
 • La indisciplina o desobediència a la feina.
 • Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa o als familiars que hi convisquin.
 • La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’execució de la feina.
 • La disminució continuada i voluntària en el rendiment del treball normal o pactat.
 • L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en la feina.

És a dir, si et preguntes quan et poden acomiadar estant de baixa, la resposta remet a aquests supòsits, que no tenen tant en compte la baixa per incapacitat temporal com els motius disciplinaris.

És clar que es pot acomiadar sense aquestes proves, cosa que obriria, si el treballador ho volgués fer, un període de litigis als tribunals per demostrar la culpabilitat o la innocència de l’acomiadat, així com la procedència o no de l’acomiadament.

Un exemple: si es veiés de viatge un treballador en situació de baixa per malaltia, o bé practicant esport, o bé fent qualsevol activitat incompatible amb la malaltia que ha motivat la baixa, l’empresa podria al·legar transgressió de la bona fe contractual. Una exageració de la malaltia o qualsevol tipus de picaresca amb el metge que li certifica la baixa també podria ser motiu per iniciar els tràmits de l’acomiadament disciplinari.

En cas que l’acomiadament no respongui a motius justificats i, per tant, sigui improcedent, el treballador pot iniciar un procés legal per aconseguir la nul·litat de l’acomiadament. No obstant això, si accepta l’acomiadament, ha de percebre la indemnització habitual per a casos d’acomiadament, com són els vint dies per any treballat. Perquè pot haver-hi casos d’acomiadaments massius o d’ERO que no tinguin en compte la situació personal de cada treballador, i aquest cop no sigui pertinent parlar de discriminació quan la resta de treballadors, aliens a la situació de baixes per malaltia, també hagin estat acomiadats.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.