Dona autónoma calculant quant cotitza al 2019
Redueix els teus impostos

Quant, com i quan cotitza un autònom? Totes les novetats del 2019

Juny 20, 2019 4 min 8 vegades compartit

Tant si treballes pel teu compte o per compte d’altri, una part del que es guanya es destina a una caixa, la de la Seguretat Social, que val per al pagament de baixes per malaltia o pensions d’invalidesa o jubilació, entre altres coses. En el primer cas, el de l’autònom, els pagaments i les quantitats es gestionen individualment. Tot seguit resolem alguns interrogants pel que fa al cas.

Quan haig de cotitzar?

El treballador autònom té l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s’inicia l’activitat. Tot i que la quota és mensual, hi ha la possibilitat de cotitzar des del dia en què s’inicia l’activitat fins que es dona de baixa.

En les situacions d’incapacitat temporal, l’autònom deixarà de pagar la quota d’autònoms a partir dels 61 dies de baixa. Aquesta mesura arriba a partir de l’1 de gener del 2019. Tampoc pagaran quota d’autònoms les mares i els pares que gaudeixin de la baixa de maternitat o paternitat, als quals se’ls bonifica el 100% de la quota sense necessitat de contractació.

Quant cotitza un autònom?

Des de l’1 de gener del 2019, l’autònom paga més en concepte de cotització per més prestacions socials. Cobertures com contingències professionals, cessament d’activitat i formació continuada s’afegeixen a la cotització, i la base mínima experimenta un augment de l’1,25%, és a dir, se situa en els 944,40 euros. Dit d’una altra manera, la quota d’autònoms, per a la base mínima, incloent-hi la incapacitat temporal, el cessament d’activitat i la formació contínua, és el 2019 el 30% de 944,35 euros, és a dir, 283,30 euros. La base màxima arriba als 4.070 euros i la base límit per a més grans de 47 anys queda fixada en 2.023,50 euros.

Amb relació a aquest darrer punt sobre l’edat de l’autònom cal assenyalar dos aspectes:

 • Si té 47 anys a 1 de gener de 2019:
  • Si el desembre del 2018 tenien una base de cotització de 2.052 euros, poden optar entre la franja dels 944,40 euros i 4.070,10 euros.
  • Si la base de cotització era inferior a 2.052 euros o s’opta per una de més gran abans del juny del 2019, la base queda entre 944,40 euros i una màxima de 2.077,80 euros.
 • Si té 48 anys o més a 1 de gener de 2019:
  • La base de cotització mínima estarà compresa entre 1.018 i 2.077 euros (llevat d’algunes excepcions).
 • Si abans dels 50 anys s’ha cotitzat 5 o més anys:
  • Amb última base de cotització igual o inferior a 2.052 euros: entre 944,35 i 2.077 euros mensuals.
  • Amb base superior a 2.052 euros: entre 944,40 euros mensuals i l’import de l’última base de cotització incrementat en un 7%.

Com cotitza un autònom?

De la mateixa manera que un treballador per compte d’altri. Les cotitzacions es van acumulant a la Seguretat Social i generen drets com el d’una pensió pública.

En tot cas, cal tenir en compte que les pensions dels autònoms solen ser més baixes que les dels treballadors per compte d’altri. Per què? Bàsicament perquè no tots resten dels seus guanys una quota suficient per tenir una pensió més gran. Dit d’una altra manera, molts estan molt temps cotitzant pel mínim.

La llibertat d’elecció de base de cotització comporta que un treballador autònom cotitzi per uns guanys determinats però que els seus ingressos siguin més grans. Això té l’avantatge de rebre un net més generós, però l’inconvenient de tenir una pensió més baixa en el futur si no es pal·lia cotitzant més o estalviant amb diferents instruments destinats a aquesta finalitat. També és veritat que un autònom pot guanyar menys d’aquesta quantitat però sempre estarà obligat a cotitzar per aquest mínim.

Si tenim en compte que actualment cal cotitzar un mínim de 15 anys per obtenir pensió contributiva i es fa sempre per la quota mínima, la pensió de jubilació no arribarà als 400 euros.

Quan es cotitza?

Durant la vida laboral, el cotitzador va aportant diners al sistema. Després es revisa aquest historial i, si es compleixen els requisits, es cobra una pensió de jubilació en el moment oportú. Per cotitzar per un treball professional o per una activitat per compte propi cal estar donat d’alta en el RETA, el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

El pagament de la quota, que dona drets de cotització, es paga mensualment. Això és important tenir-ho en compte. Cal passar per caixa a final de mes mitjançant domiciliació; l’impagament de la quota, encara que després s’aboni amb un dia de retard, comporta una multa del 20%.

Més informació

L’estalvi dels autònoms de cara a la jubilació

Totes les claus sobre l’ajuda familiar per als treballadors autònoms

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
 1. Bon dia,
  Sóc autònom i estic cotitzant el mínim, ara tinc 50 anys i voldria saber si ara puc pujar la quota d'autònoms o la edat màxima era als 49.

  Moltes gràcies