Dona autónoma calculant quant cotitza al 2019
Redueix els teus impostos

Quant, com i quan cotitza un autònom? El que has de saber

Març 22, 2023 5 min 8 vegades compartit

Tant si treballes pel teu compte o per compte d’altri, una part del que es guanya es destina a una caixa, la de la Seguretat Social, que val per al pagament de baixes per malaltia o pensions d’invalidesa o jubilació, entre altres coses. En el primer cas, el de l’autònom, els pagaments i les quantitats es gestionen individualment. Tot seguit resolem alguns interrogants pel que fa al cas.

Quan deu cotitzar un autònom?

Durant la vida laboral, el cotitzador va aportant diners al sistema. Després es revisa aquest historial i, si es compleixen els requisits, es cobra una pensió de jubilació en el moment oportú. Per cotitzar per un treball professional o per una activitat per compte propi cal estar donat d’alta en el RETA, el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

El pagament de la quota, que dóna drets de cotització, es paga mensualment. És important tenir-ho en compte. Tot i que la quota es carrega automàticament cada mes al compte bancari que tingui la Seguretat Social, si no pots pagar un mes, s’aplicarà la corresponent multa segons el temps de retard:

  • Un mes natural de retard: multa del 10% del total del deute.
  • Dos mesos naturals de retard: multa del 20% del total del deute.
  • Tres mesos naturals de retard: multa del 35% del total del deute.

El treballador autònom té l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes que s’inicia l’activitat. Tot i que la quota és mensual, hi ha la possibilitat de cotitzar des del dia en què s’inicia l’activitat fins que es dóna de baixa.

En situacions d’incapacitat temporal, el treballador deixarà de pagar la quota d’autònoms a partir dels dos mesos de baixa, concretament, a partir del dia 61. Tampoc no pagaran quota d’autònoms les mares i els pares que gaudeixin de la seva baixa de maternitat o paternitat, als quals se’ls bonifica el 100% de la quota sense necessitat de fer contractacions.

Com cotitza un autònom?

De la mateixa manera que un treballador per compte d’altri. Les cotitzacions es van acumulant a la Seguretat Social i generen drets com el d’una pensió pública.

En tot cas, cal tenir en compte que les pensions dels autònoms solen ser més baixes que les dels treballadors per compte d’altri. Per què? Bàsicament perquè no tots resten dels seus guanys una quota suficient per tenir una pensió més gran. Dit d’una altra manera, molts estan molt temps cotitzant pel mínim.

La llibertat d’elecció de base de cotització comporta que un treballador autònom cotitzi per uns guanys determinats però que els seus ingressos siguin més grans. Això té l’avantatge de rebre un net més generós, però l’inconvenient de tenir una pensió més baixa en el futur si no es pal·lia cotitzant més o estalviant amb diferents instruments destinats a aquesta finalitat. També és veritat que un autònom pot guanyar menys d’aquesta quantitat però sempre estarà obligat a cotitzar per aquest mínim.

Si tenim en compte que actualment cal cotitzar un mínim de 15 anys per obtenir pensió contributiva i es fa sempre per la quota mínima, la pensió de jubilació no arribarà als 400 euros.

Quant cotitza un autònom?

Des de l’1 de gener del 2019, l’autònom paga més en concepte de cotització per més prestacions socials. Cobertures com contingències professionals, cessament d’activitat i formació continuada s’afegeixen a la cotització.

Canvis a les cotitzacions dels autònoms a partir del 2023

El sistema de cotitzacions dels treballadors per compte propi és a pocs mesos de patir canvis importants. Les noves cotitzacions aniran augmentant al llarg del 2023, 2024 i 2025 i s’ajustaran en funció dels ingressos reals dels autònoms, és a dir, dels beneficis que obtinguin de la seva activitat econòmica.

Aquest canvi s’aplicarà gradualment durant nou anys fins al 2032, quan serà totalment efectiva.

Amb aquesta reforma del sistema es pretén igualar a poc a poc les prestacions del règim general i del RETA. La quota d’autònoms variarà a partir del 2023 per als trams inferiors al salari mínim i per als ingressos superiors als 1.700 euros al mes, encara que es mantindrà igual per als trams mitjans. S’han establert 15 trams diferents en funció dels ingressos, i les quotes variaran de 230 a 500 euros per al tram més alt.

Recapitulant

Els autònoms cotitzen mensualment, igual que els assalariats, per obtenir prestacions socials en situacions com la jubilació, la baixa per malaltia o la incapacitat. En el cas dels treballadors autònoms, aquestes cotitzacions a la Seguretat Social es gestionen de manera individual. Això vol dir que decideixen per quina base cotitzar, des d’un mínim de 294 euros mensuals fins a un màxim de 1.266,66 (en 2022), independentment dels ingressos que obtinguin.

Tot i això, per alinear el sistema de cotització dels autònoms amb el de la resta de treballadors, es planeja durant els propers anys fer obligatòria la cotització en funció dels ingressos.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.