Cómo dar dinero a un hijo pagando los menos impuestos posibles
Redueix els teus impostos

Com es poden donar diners a un fill pagant els mínims impostos possibles

Octubre 6, 2023 6 min 2 vegades compartit

Tots hem rebut alguna vegada diners dels nostres pares, des d’unes monedes quan érem petits per comprar-nos llaminadures o una revista, fins a aportacions més grans quan hem començat a construir la nostra vida. Però això és correcte davant els ulls de la llei? Podem donar o rebre grans sumes de diners entre pares i fills sense pagar impostos?

És bastant normal que, com a pares, estiguem disposats a oferir una certa ajuda econòmica als nostres descendents, sigui per a l’entrada d’un pis o per comprar-se el seu primer cotxe. Aquesta acció, feta amb tot l’afecte, pot comportar certes conseqüències fiscals de les quals hem d’estar al corrent, de manera que en aquest article veurem com es poden donar diners a un fill sense pagar impostos, o almenys els mínims possibles. Estàs preparat? Som-hi!

Com es poden donar diners a un fill? És una donació?

Partint d’un punt de vista econòmic, donar una gran suma econòmica a un familiar es pot considerar com una donació. El terme donació es defineix com un acte de liberalitat d’una persona que transmet de manera gratuïta alguna cosa que li pertany a favor d’una altra persona que ho accepta. Quan es dona alguna cosa sense demanar cap compensació a canvi, es tracta d’una donació.

Tenint en compte aquesta informació podem dir que donar diners a un fill voluntàriament i sense rebre res a canvi sí que es considera una donació. Això també significa que està subjecte a l’Impost de Successions i Donacions, independentment de com sigui de gran o petit l’import d’aquesta donació, ja que així ho indica la llei.

Quan cal notificar a Hisenda aquests moviments?

Com hem vist, la llei indica que qualsevol donació està subjecta a l’Impost de Successions i Donacions. Això no obstant, des del punt de vista pràctic, Hisenda no s’encarrega dels regals o obsequis la quantia o valor dels quals és mínim.

L’Agència Tributària exigeix que se l’hi notifiqui obligatòriament sempre que la donació sigui superior a 3.000 euros i/o es facin servir bitllets de 500 euros. L’Administració té permès sol·licitar el tribut per donacions menors durant els 4 anys següents a l’acció.

Tributació de les donacions als fills

Els pares que vulguin deixar diners a un fill han de saber que cal tributar per la quantitat que han donat. Aquest percentatge podrà canviar depenent de la comunitat autònoma en la qual tributin. A més, els fills hauran de pagar l’Impost de Successions i Donacions, que també varia segons la comunitat.

Cada organisme autonòmic és l’encarregat d’establir els trams de tributació, però en el cas de la donació de pares a fills acostuma a estar bonificada gairebé al 100%. Per exemple, a Andalusia, La Rioja o Madrid, la reducció d’impostos arriba al 99%.

Per poder dur a terme aquest tràmit, cal omplir el model 651 de l’adquisició de béns per donació, que s’haurà de lliurar a l’Agència Tributària dins dels primers 30 dies des que es formalitza la donació. Juntament amb aquest document, caldrà lliurar també el document privat de donació o l’escriptura d’aquesta.

Excepcions de tributació en l’IRPF

Si bé és obligatori tributar per qualsevol tipus de donació, hi ha alguns casos on el donant està exempt de tributar en l’IRPF. Per a això, cal que es doni la situació que la donació s’hagi efectuat per costejar aliments, educació, sosteniment o assistència mèdica.

I si no volem pagar cap mena d’interès?

Pot ser que estiguis pensant en com es poden donar diners a un fill sense pagar impostos. Resulta que hi ha una opció per a aquelles persones que no vulguin ni declarar ni pagar impostos per aquesta acció. Es tracta d’un préstec sense interessos en el qual no caldrà tributar ni es tindran despeses intermèdies. Normalment, aquestes situacions es donen quan el fill vol adquirir un habitatge o un altre bé material de gran valor. Aquí tens els detalls importants al respecte:

  • Prestatari: Si decideixes fer un préstec sense interessos, cal que t’asseguris d’incloure els pagaments acordats per amortitzar el capital en la base deduïble per a l’adquisició d’habitatge.
  • Fill: En el cas del fill que rep el préstec, cal que presenti l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Tanmateix, no ha de fer cap pagament en relació amb aquest impost.

Una de les condicions que ha de complir aquest préstec sense interessos és la devolució garantida dels diners i alguna manera de demostrar-ho a Hisenda. Normalment es demostra a través d’un contracte de préstec entre les dues parts on s’inclou la informació següent:

  • Lloc i data on es duu a terme el préstec
  • Dades identificatives de les dues parts
  • La quantia prestada
  • El termini i la forma de devolució
  • Expressar de manera clara que és un préstec sense interessos

Aquest document s’ha de formalitzar davant un notari per escriptura pública, alhora que cal completar el model 600 de l’Impost de Transmissions Patrimonials a la comunitat autònoma respectiva.

Resumint

Malgrat el que es creu, la donació de diners als fills no surt gratis davant els ulls de la llei. Es tracta d’una donació més i, com a tal, ha de tributar. Tot i que és comú oferir suport financer als fills per efectuar adquisicions importants, és essencial entendre com això s’ajusta a les lleis i regulacions fiscals.

La donació de diners a un fill es considera una transacció subjecta a l’Impost de Successions i Donacions, independentment de la suma. Si el regal supera els 3.000 euros i/o implica bitllets de 500 euros, cal notificar-ho a Hisenda. Els percentatges de tributació varien segons la comunitat autònoma, però en el cas de les donacions de pares a fills solen estar altament bonificades.

Això no obstant, hi ha una opció per a aquells que busquen evitar impostos: atorgar un préstec sense interessos. En aquest escenari, cal que el fill que rep el préstec presenti l’Impost de Transmissions Patrimonials, però no ha de fer pagaments relacionats amb aquest impost. El préstec s’ha de formalitzar a través d’un contracte notarial i complir certes condicions per demostrar-ne el caràcter de préstec sense interessos. Aquest enfocament pot proporcionar una alternativa fiscalment beneficiosa per ajudar els fills en les seves necessitats financeres.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.