Abandono del puesto de trabajo
La ruta de la teva vida

Abandonament del lloc de treball: definició i conseqüències

Gener 17, 2024 6 min

El món laboral és un espai en moviment constant, on cada empleat té una funció crucial en l’operació d’una empresa. Tot i això, de vegades, hi ha situacions en què un empleat abandona el seu lloc de feina de manera sobtada i sense avís previ. En aquest article, explorarem què es considera com a “abandonament del lloc de treball”, quants dies d’absència es requereixen perquè això es configuri, i les conseqüències tant per a l’empleat com per a l’empresa.

Què és i quan es considera abandonament del lloc de treball

Per comprendre bé aquest terme i tot el que suposa hem de saber identificar-lo i definir-lo. L’abandonament del lloc de treball es tracta d’una decisió presa pel mateix empleat de manera unilateral en què decideix no assistir al seu lloc de feina de manera indefinida, sense continuar fent tasques o serveis. Aquesta acció es fa sense avís previ o comunicació a l’empresa per a la qual treballa. Un altre nom que pot adquirir l’abandonament de la feina és la dimissió tàcita. 

Característiques per identificar l’abandonament de la feina

Perquè es consideri abandonament del lloc de treball s’han de complir algunes de les característiques o requisits següents:

  • És una absència prolongada. Normalment, es considera que el treballador ha abandonat el seu lloc de feina quan han passat més de tres dies sense assistir de manera injustificada. 
  • El treballador no comunica prèviament a l’empresa que deixarà d’atendre la feina i deixa d’acudir al lloc de treball sense presentar cap mena de justificació.
  • Quan l’empleat no es presenta després d’un permís aprovat per l’empresa o després d’una suspensió temporal.
  • Altres casos poden ser si el treballador es pren una excedència voluntària sense aprovació de l’empresa.

Aquests motius poden ser causa d’acomiadament per abandonament del lloc de treball, tot i que l’empresa primer ha de comprovar que és, de veritat, un cas d’abandonament laboral. Hi ha una excepció per acceptar l’abandonament laboral i és quan és una víctima de violència de gènere.

A partir de quan es considera abandonament?

El nombre exacte de dies d’absència que es considera abandonament del lloc de treball pot variar segons les polítiques i els acords laborals de l’empresa. Malgrat tot, en general, es considera que un empleat ha abandonat la seva feina si està absent de manera injustificada per un període prolongat; en general, es parla de 3 a 5 dies laborables consecutius. És important destacar que això pot variar segons l’empresa i el país, per això sempre és recomanable revisar les polítiques internes i els acords laborals específics.

Quines conseqüències té l’abandonament del lloc de treball?

Segons l’article 54 de l’Estatut dels Treballadors, abandonar el lloc de treball pot comportar l’acomiadament disciplinari de l’empleat a causa d’absències injustificades. A més, si es dona la situació que el treballador ha signat un pacte de permanència i l’incompleix, ha d’indemnitzar l’empresa per danys i perjudicis, com indica l’article 21 incís 4 d’aquest mateix Estatut. 

Cal parar atenció a les situacions d’abandonament del treball que s’esmenten a l’Estatut, perquè tenen implicacions específiques per als empleats.

L’article 40, per exemple, tracta sobre el dret a la mobilitat geogràfica: si un treballador és víctima de violència de gènere o terrorisme i es veu obligat a deixar la seva feina, té el dret prioritari a ocupar un altre lloc de treball, que sigui del mateix nivell o categoria equivalent, sempre que l’empresa tingui vacants disponibles a qualsevol dels seus llocs de treball.

Per la seva banda, l’article 45 es refereix al dret a suspendre el contracte laboral amb reserva del lloc de feina: en situacions similars, quan una treballadora es veu forçada a deixar la feina a causa de la violència de gènere, la suspensió del contracte comporta eximir ambdues parts de l’obligació d’assistir a la feina i de pagar el salari. Aquesta suspensió pot incloure la reserva del lloc de treball per un període inicial de sis mesos, que el jutge pot ampliar en intervals de tres mesos, amb un límit màxim de divuit mesos.

Diferències amb la baixa voluntària

Moltes persones confonen la baixa voluntària amb l’abandonament del lloc de treball. La diferència principal entre totes dues és que a la baixa voluntària sí que es comunica a l’empresa que es vol donar per finalitzada la relació laboral. A més, la baixa voluntària està recollida a l’Estatut dels Treballadors, per la qual cosa tindran dret a prestació per desocupació, mentre que en els casos d’abandonament del lloc de treball, l’atur és nul. 

Tampoc no tenen dret a rebre la liquidació o la indemnització, és a dir, la quantitat que rep el treballador després dels 15 dies d’avís de finalització de la relació laboral. En el cas de la baixa voluntària, com que s’ha comunicat amb 15 dies d’antelació, sí que es cobrarà aquesta indemnització. A més, els treballadors que avisin de la baixa voluntària tenen dret a retractació, cosa que significa que durant els 15 dies de preavís, el treballador podrà canviar d’opinió i mantenir el lloc de feina, cosa que no passa amb els casos d’abandonament del lloc de feina. 

Diferències amb l’absència injustificada

És important aclarir que l’abandonament del lloc de treball és una forma més extrema d’absència injustificada. Mentre que una absència injustificada es pot referir a una falta puntual sense avís previ, l’abandonament implica una absència prolongada i sense comunicació amb l’ocupador.

Es pot cobrar atur si s’abandona la feina?

Un dubte que pot sorgir és què passa si abandono el lloc de treball i si cobro l’atur. La resposta a aquesta pregunta és afirmativa: sí que es podrà sol·licitar el subsidi per desocupació sempre que se’n compleixin els requisits. Això és perquè el tipus d’acomiadament no influeix en el dret a pensió de desocupació. 

De manera molt breu

En resum, l’abandonament del lloc de treball fa referència a l’absència injustificada i perllongada d’un empleat de la seva feina, cosa que pot tenir conseqüències serioses tant per a l’empleat com per a l’empresa. A més, hi ha certes diferències entre una baixa laboral voluntària i l’abandonament de la feina. Cal que els empleats comprenguin les polítiques i els acords laborals de la seva empresa, així com les lleis laborals locals, per evitar situacions d’abandonament i les seves conseqüències. La comunicació efectiva i la transparència són claus per mantenir una relació laboral saludable i evitar malentesos relacionats amb l’abandonament del lloc de treball.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.