termini reclamacio asseguranca vida
Protegeix-te a tu i als teus

Termini per reclamar una assegurança de vida

Juny 29, 2023 6 min

L’assegurança de vida és una eina financera essencial que dona protecció econòmica als beneficiaris designats en el cas que la persona assegurada mori. Això no obstant, és fonamental entendre que, igual que qualsevol altre contracte, les assegurances de vida tenen terminis i requisits específics per presentar una reclamació.

Com vam explicar en aquest apunt sobre l’herència de les assegurances de vida, l’assegurança de vida per mort la pot cobrar el beneficiari o l’hereu si així ho indica la pòlissa de l’assegurança. Per saber si la persona morta tenia contractada una assegurança de defunció, el Ministeri de Justícia va crear el Registre d’Assegurances de Vida.

En aquest article, explorem el termini per reclamar una assegurança de vida, la seva importància i algunes consideracions clau que cal tenir en compte.

Termini de reclamació

Si ens han notificat que som els beneficiaris d’una assegurança de defunció, el més probable és que, entre les mil preguntes que ens passin pel cap, ens fem aquesta: quant temps tinc per reclamar una assegurança de vida?

Segons la Llei, hi ha un termini de comunicació d’un sinistre de set dies després de conèixer el fet. Si a la pòlissa hi figura una altra data límit, s’aplicarà la que estigui escrita al contracte de l’assegurança de vida. En aquest sentit, la persona que comuniqui el sinistre haurà de donar tota la informació possible sobre el que ha passat i les conseqüències que ha tingut.

Però l’article de la Llei té lletra petita: en el cas que no es comuniqui en el termini de set dies, únicament es perdrà la indemnització, sempre que no hi hagi dol o mala fe / culpa greu.

Què és el dol o mala fe?

El dol o culpa greu fa referència a quan no s’ha oblidat la data de reclamació de l’assegurança de manera deliberada per intentar perjudicar altres persones o causar danys. Per tant, si no hi ha hagut negligències en la reclamació de l’assegurança de vida, sigui per distracció o per desconeixement, el termini per sol·licitar la indemnització és més gran.

Termini de prescripció

Tenint en compte els paràgrafs anteriors, el beneficiari disposa de cinc anys fins que el termini prescrigui. Això vol dir que el beneficiari té com a termini màxim per cobrar una assegurança de mort fins a cinc anys des de la data en què es comunica la mort a l’asseguradora. La companyia d’assegurances té l’obligació d’obrir el sinistre i resoldre la sol·licitud de cobrament.

Requisits i documentació per cobrar una assegurança de vida

Per poder cobrar l’assegurança de vida, cal presentar certa documentació a la companyia perquè puguin comprovar el succés i donar pas al pagament de la indemnització:

  • Certificat de defunció
  • El contracte de la pòlissa de vida
  • DNI de la persona que estava assegurada o la seva acta de naixement
  • Certificat del Registre d’Actes d’Última Voluntat i còpia del testament
  • En el cas de ser el cònjuge i reclamar el cobrament com a tal, cal presentar el certificat matrimonial
  • DNI o document d’identificació del beneficiari de l’assegurança
  • Justificant de pagament de l’Impost de Successions i Donacions
  • En el cas que la defunció hagi estat per accident, cal presentar els informes de l’autòpsia, l’atestat i les diligències judicials

Depenent de la companyia, és possible que et demanin altres documents, a més dels ja esmentats.

Quant temps es triga a cobrar una assegurança de vida?

Un cop hem presentat tota la documentació necessària, el més normal és que et preguntis quin és el termini màxim per cobrar una assegurança de vida per mort. El temps pot variar en funció de factors com la companyia, el tipus de pòlissa o les circumstàncies de la defunció, atès que hi ha diferents tipus d’assegurances de vida.

Quan s’han lliurat els documents necessaris, l’asseguradora obre un procés durant el qual revisa la informació i investiga la validesa del fet per determinar si compleix les condicions de la pòlissa. En concloure aquesta investigació, i si tot ha anat bé, s’aprova la reclamació i la companyia procedeix al pagament de la indemnització. A causa d’això, el temps és variable i no es pot dir una xifra exacta, però el més normal és que trigui entre un i tres mesos des de l’aprovació de la reclamació.

Formes de cobrament de l’assegurança de vida

Tal com passa amb el termini de la pòlissa de vida, el beneficiari té diferents maneres de rebre la indemnització. Això no obstant, aquesta decisió no correspon al beneficiari, sinó que és el prenedor de l’assegurança qui decideix en el seu contracte com es cobraran aquests diners. Hi ha dues maneres de rebre els diners:

  • Pagament únic. Els beneficiaris reben els diners en una sola vegada i poden gaudir-ne immediatament.
  • Renda determinada. Aquesta és l’opció més utilitzada: el prenedor de l’assegurança decideix que els beneficiaris cobrin la indemnització repartida en determinats terminis, siguin de 5, 10 o 15 anys.

Situacions excepcionals

Pot passar que els beneficiaris no sàpiguen que hi ha una assegurança de vida i, per tant, no hagin pogut sol·licitar-ne el cobrament. En aquesta situació, el termini de prescripció començarà a comptar des de la data en què el beneficiari tingui coneixement de la seva existència.

Una altra situació freqüent és quan el beneficiari és menor d’edat o es tracta d’una persona amb discapacitat que es troba legalment incapacitada. El termini de prescripció es podria suspendre fins que la persona arribi a la majoria d’edat o recuperi la capacitat legal.

Resumint

El termini per reclamar una assegurança de vida és de cinc anys a partir del moment que el beneficiari té coneixement de la mort de l’assegurat. És essencial estar informat sobre aquest termini i complir els requisits legals per presentar la reclamació. Mantenir una comunicació constant amb la companyia asseguradora i conservar els documents pertinents ajudarà a agilitzar el procés. Recorda que, en cas de dubtes o dificultats, sempre pots buscar assessorament legal per protegir els teus drets com a beneficiari d’una assegurança de vida.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.