quant paga un autonom a europa
Redueix els teus impostos

Quina és la quota d’autònoms a cada país d’Europa?

Maig 25, 2023 7 min

A Espanya hi havia un total de 3.347.442 autònoms donats d’alta a la Seguretat Social quan es va tancar el primer trimestre del 2023. Gairebé el 100 % estan afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i més de 2 milions són persones físiques. 

Amb l’inici del 2023 va arribar la reforma que va afectar les quotes que paguen anualment els autònoms i que va introduir alguns canvis al sistema de cotització. Amb aquesta reorganització, els treballadors per compte propi han passat de pagar 294 euros mensuals a pagar 230 euros, en el cas dels que cobren la base de cotització més baixa, fins ara de 960,6 euros i des de l’1 de gener, igual o menys de 670 euros.

Com ja vam explicar a Ruta 67, des de començaments d’aquest any, la quota d’autònoms varia per trams segons els ingressos que es tinguin i hi ha fins a 15 trams diferents. A més, hi ha algunes bonificacions i ajuts per a tots aquells que comencin com a autònoms. 

A tot Europa, ser treballador autònom s’està convertint en una opció cada cop més popular. Aquesta forma de feina ofereix més flexibilitat horària i la possibilitat de ser el teu propi cap. Malgrat els aspectes positius, també hi ha alguns inconvenients o responsabilitats que cal tenir en compte, com ara el pagament d’impostos i la cotització a la seguretat social. La situació a Espanya per a aquests treballadors pot ser desfavorable, però quant costen les quotes d’autònoms a Europa?

Portugal

Comencem pels països que tenim més a prop. En aquest cas, els nostres companys de península tenen un sistema de cotització proporcional als ingressos obtinguts. Cada trimestre, els autònoms han de calcular el 70 % de la mitjana d’ingressos d’aquest període i a la quantitat resultant se li aplica un 21,4 % d’impostos. 

La quota d’autònoms en si costa entre els 20 euros per a aquelles persones que no tinguin ingressos i fins a 1.138 euros en el cas d’aquelles que facturen més. Així mateix, durant el primer any d’alta com a nou autònom estan exempts de tributar. L’equivalent a l’IRPF és l’IRS i aplica la retenció sobre el 75 % dels ingressos, en funció del sector al qual pertanyin. Si els ingressos no superen els 12.500 euros anuals, no tenen obligació d’aplicar retencions de l’IRS a les factures ni cobrar IVA. Si els guanys superen la quantitat esmentada, afegiran un tipus general del 23 % d’IVA al continent i un 16% a Açores i un 22 % a Madeira, els arxipèlags portuguesos. 

França

Com passa a Portugal, els nostres veïns al nord de la península tampoc no paguen quota d’autònoms durant el primer any d’activitat laboral com a treballadors per compte propi, però després d’aquests 12 mesos, hauran d’abonar una quantitat pel CFE (que és l’IRPF espanyol) i canviarà segons el volum de negoci i l’activitat que facin. Si es tracta d’activitats comercials, pagaran el 12 %, si són serveis o activitats liberals no regulades serà el 22 %, i si són activitats liberals regulades (advocacia o psicologia) pagaran un 22 % també. 

Els impostos que han de pagar els autònoms francesos varien segons la facturació. Aquells que guanyin menys de 7.000 euros anuals només pagaran el 14,5 %, i si en guanyen més de 80.000, el percentatge pujarà fins al 48 %.

Itàlia

Fins a l’any passat, els autònoms italians no pagaven una quantia fixa, només l’impost lligat a la renda en funció dels ingressos obtinguts. Tot i això, amb el canvi de la llei pressupostària, des del 2022 els treballadors per compte propi hauran de pagar el següent segons els ingressos:

  • Menys de 4.800 euros l’any, exempts de tributació
  • Menys de 15.000 euros anuals, el 23 %
  • Entre 15.000 euros i 28.000 euros, paguen el 27 %
  • Fins a 55.000 euros, el 38 %
  • Entre 55.000 i 75.000 euros, el 41 %
  • Més de 75.000, el 43 %

Alemanya

Al país germànic el sistema de cotització és diferent de l’espanyol i, com passa en els casos anteriors, variarà segons els ingressos. Així, a Alemanya la quota mínima ha de ser igual al 14 % dels ingressos i un 45 % és la quota màxima. A més a més, si es perceben més de 1.700 euros mensuals, es paga una quota fixa de 140 euros. Una altra característica del sistema alemany és l’obligació de contractar una assegurança mèdica obligatòria d’un mínim de 200 euros.

Països Baixos

En aquest cas, els autònoms paguen una única quota anual de 50 euros a través de la Cambra de Comerç, però que no els cobreix pràcticament cap protecció. Per aquest motiu el govern els obliga contractar una assegurança mèdica privada per la qual paguen prop de 100 euros mensuals i se’ls recomana contractar altres assegurances extra per si de cas.

Tot i això, el país té assegurances nacionals de viduïtat, de jubilació o de despeses especials d’assistència sanitària. Destaca que les quotes no les cobra la Seguretat Social com passa a la gran majoria de països, sinó que és l’Agència Tributària d’allà qui s’encarrega de rebre aquestes cotitzacions.

Regne Unit

En aquest país hi ha dos tipus diferents de treballadors per compte propi separats en classe 2 i classe 4, en funció dels ingressos que tinguin. Els autònoms que no arribin a ingressar 6.475 lliures per any no tenen l’obligació de cotitzar.

Els autònoms que pertanyen a la classe 2 són aquells que tenen uns ingressos entre les 6.515 i les 9.659 lliures anuals. En euros es tradueix com uns 7.800 i 11.500 euros cada any, aproximadament. Aquest grup paga 3,05 lliures per setmana, 12,20 lliures al mes, l’equivalent a 15 euros mensuals.

Els autònoms de classe 4 són els que cobren més de 9.569 lliures, però menys de 50.270 lliures anuals (entre 11.500 i 60.400 euros l’any). Aquests tornen un 9 % dels seus ingressos i, en cas de superar les 50.70 lliures l’any, s’afegeix un 2 % més a l’import que cal tornar. Aquesta tarifa seria la més semblant a la d’Espanya, ja que si es facturen uns 30.000 euros s’haurien de pagar uns 300 euros mensuals, molt semblants als 230 del nostre país.

Cal destacar que tots els empresaris britànics que tinguin ingressos inferiors a les 9.569 lliures l’any, només paguen 12 euros de quota al mes, però gairebé no els cobreixen els serveis mèdics públics ni la prestació per desocupació o jubilació.

Dinamarca, el millor país per als autònoms

El país situat al nord del continent té els nivells més alts d’autònoms satisfets amb la condició laboral. Això és perquè per ser autònom a Dinamarca només cal donar-te d’alta, i ho pots fer de manera telemàtica, cosa que estalvia molt de temps. També cal destacar que és completament gratuït registrar-se com a autònom i no es paga cap tipus de quotes. Els impostos que paguen els treballadors per compte propi van en relació amb els beneficis econòmics que obtenen, entre el 25 % i el 50 %.

En conclusió

En conclusió, les quotes d’autònoms a Europa varien considerablement segons diversos factors, com ara l’economia, el sistema fiscal i la legislació laboral. Tot i que alguns països tenen quotes més baixes i condicions més favorables per als autònoms, d’altres tenen requisits més estrictes i quotes més altes. 

Malgrat que els governs europeus estan treballant per millorar la situació dels autònoms, encara queda molt per fer per garantir una igualtat d’oportunitats i un tracte just per a tots els treballadors per compte propi. En última instància, és important que es prenguin mesures per donar suport als autònoms a tot Europa i fomentar l’esperit empresarial i la innovació a la regió.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.