Com afectarà la jubilació dels baby boomers a la nostra economia? Descobreix-ho!

Assegura la teva jubilació

Quant cobraré quan em jubili?

Setembre 16, 2021 1 min

La quantia que es percep de la pensió pública es calcula mitjançant uns càlculs en què principalment es tenen en compte factors com: el nivell de cotització del treballador, quant ha pagat a la Seguretat Social i el temps que ho ha fet, i els anys de cotització al sistema.

Cal tenir en compte, d’una banda, la base reguladora, és a dir, el nivell de cotització d’un contribuent al sistema. Això és diferent d’un salari i té un mínim i un màxim. Es tracta de la mitjana de la base de cotització durant un nombre determinat d’anys previs a la jubilació. I, de l’altra, el percentatge de la base reguladora, que és el temps de cotització del treballador.


A partir de l’any 2022, la base reguladora serà el quocient que resulta de dividir per 350 les bases de cotització de l’interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al del mes previ al del fet causant.


Convé saber que per calcular la pensió de jubilació és important saber quan és possible jubilar-se. Per fer-ho, cal saber quina és l’edat de jubilació, que el 2027 quedarà fixada en 67 anys.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.