940×480 pluriempleo
Assegura la teva jubilació

Pluriocupació, pluriactivitat i jubilació: què cal tenir en compte?

Gener 18, 2024 6 min 11 vegades compartit

Un dels dubtes més comuns per a les persones que fan dues feines alhora en un o dos règims diferents, és com afectarà això a la pensió de jubilació. La cotització simultània en dos règims de la Seguretat Social és possible, i també ho és cotitzar per dues feines diferents del mateix règim.

Ara bé, els anys de pluriocupació compten per a la jubilació? Com computen els dies cotitzats en pluriactivitat? Veurem aquestes qüestions en aquest apunt. Continua llegint!

Pluriocupació o pluriactivitat

Abans d’entrar en matèria, aclarim una cosa important. En què es diferencien la pluriocupació i la pluriactivitat? La pluriocupació es produeix quan, de manera simultània, es treballa en dues feines del mateix règim de cotització; això sí, han de ser treballadors per compte d’altri, ja que els autònoms no entren en aquesta denominació. Com indica l’Administració, es tracta de prestar els “serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats d’un mateix règim de la Seguretat Social”.

Vegem-ho d’una manera més senzilla amb un exemple. Si treballes en una botiga al matí i en una altra a la tarda, o si tens una feina en un restaurant durant la setmana i en un parc d’atraccions el cap de setmana, llavors estàs pluriocupat.

Per contra, si cotitzes en diferents règims, per exemple, en el règim general i en el RETA, la teva situació és de pluriactivitat i tindràs dret a més d’una pensió de jubilació. Ara ho veurem.

Cotització simultània en dos règims de la Seguretat Social

Per tant, sí que és possible cotitzar simultàniament en dos règims de la Seguretat Social. A l’hora de cobrar la pensió, es poden complementar totes dues prestacions si es compleixen una sèrie de requisits. Si no, els treballadors rebran la pensió del règim en què es trobin cotitzant en el moment de sol·licitar la prestació (sempre que s’hagi cotitzat el temps suficient per generar pensió).

Com computen els dies cotitzats amb pluriocupació?

En cotitzar en diferents empreses, l’Estat limita la base de cotització màxima; és a dir, per més hores que es treballi o per més empreses on es treballi, mai es podrà superar la base màxima de cotització, que el 2023 era de 4.495,50 euros al mes.

Per la seva banda, els ocupadors tenen l’obligació de comunicar a la Seguretat Social en el moment de l’alta que el treballador es troba en situació de pluriocupació. Això sí, la responsabilitat última de comunicar-ho és del treballador. De fet, si l’Administració no coneix que s’està en situació de pluriocupació, hi pot haver un problema de càlcul de l’IRPF, el qual serà erroni i s’haurà de corregir amb un pagament a Hisenda a l’hora de fer la declaració de la renda.

Llavors, els anys de pluriocupació compten per a la jubilació? Si un treballador està pluriocupat, es tindrà en compte la suma de les bases de cotització a les diferents empreses en què hagi cotitzat.

La jubilació d’un treballador en situació de pluriocupació no és gaire diferent de la d’un treballador per compte d’altri que ha prestat serveis a una única empresa durant el mateix temps. Si les cotitzacions són a temps parcial, s’aplica un coeficient multiplicador –1,5– per determinar el nombre de dies cotitzats, el qual no podrà excedir el nombre de dies efectivament treballats.

Com computen els dies cotitzats en pluriactivitat?

Tornem ara a la pluriactivitat, que, com ja hem comentat, consisteix a simultaniejar diverses feines en diferents règims de cotització. I quin és el cas típic de pluriactivitat? Treballar per compte d’altri i estar donat d’alta d’autònoms al mateix temps.

Les cotitzacions que es duguin a terme en un o altre règim són independents de cara a generar prestacions de jubilació diferents, sempre que es compleixin els requisits necessaris. Ara bé, si quan un decideix jubilar-se no està donat d’alta en algun dels dos règims, cal acreditar que sí que ho ha estat almenys 15 anys per poder optar a dues pensions. A més, almenys dos d’aquests anys han d’haver estat durant els 15 anys previs a la sol·licitud de jubilació.

Què passa si no puc acreditar aquests 15 anys? En el cas de generar pensió pública de jubilació només d’un dels règims, les cotitzacions de l’altre es poden acumular i sumar a la que sí que genera pensió (però mai superar el límit màxim anual de cotització).

En conclusió, per rebre la pensió de jubilació sent pluriactiu cal complir almenys un d’aquests requisits:

  • Estar donat d’alta en tots dos règims alhora en el moment de jubilar-se.
  • En cas contrari, cal acreditar que s’ha cotitzat en tots dos règims de manera simultània durant un mínim de 15 anys.

En definitiva

A l’hora de determinar la pensió de jubilació en situació de pluriocupació (quan es treballa alhora en dues feines del mateix règim de la Seguretat Social), es tindrà en compte la suma de les bases de cotització a les diferents empreses en què s’hagi cotitzat.

I en efectuar el càlcul de la teva jubilació amb pluriactivitat (quan es treballa al mateix temps en dues feines de règims diferents), les cotitzacions en un o altre règim generaran dues prestacions de jubilació diferents, sempre que es compleixin els requisits necessaris.

Això sí, en cap dels dos casos es podrà superar la base màxima de cotització, que el 2023 era de 4.495,50 euros al mes.

Si et preguntes quants diners cobraràs quan et jubilis, hi ha una eina que, en funció d’un seguit de senzilles respostes, proporciona una estimació del que serà el nostre futur en matèria econòmica un cop ens hàgim jubilat: el simulador de jubilació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.