940×480 pluriempleo
Assegura la teva jubilació

Pluriocupació, pluriactivitat i jubilació: què cal tenir en compte?

Gener 29, 2018 5 min 8 vegades compartit

Com serà la meva jubilació si estic en situació de pluriocupació, és a dir, si treballo per compte d’altri i cotitzo al mateix règim de la Seguretat Social? I si em trobo en situació de pluriactivitat, és a dir, amb règims diferents? Vegem-ho.

En el cas de la pluriocupació, que es produeix quan de manera simultània es treballa en dues feines sota el mateix règim de cotització, únicament entren en aquesta categoria els treballadors per compte d’altri, i en queden fora els autònoms. Es tracta, com s’indica des de l’Administració, de prestar els “serveis professionals a dos o més empresaris diferents i en activitats que donin lloc a l’alta obligatòria en un mateix Règim de la Seguretat Social”.

Dit en altres termes, si treballes, per exemple, en una botiga al matí i en una altra a la tarda, o si tens una feina en un restaurant durant la setmana i en un parc d’atraccions el cap de setmana, llavors ets pluriocupat. Per contra, si cotitzes en diferents règims, la teva situació és de pluriactivitat i tens dret a més d’una pensió de jubilació. Ara ho veurem.

Continuem amb la pluriocupació. En cotitzar en diferents empreses, l’Estat limita la base de cotització màxima, la qual cosa assegura que les companyies per a les quals es treballa es reparteixin aquestes cotitzacions de manera proporcional i sense sobrepassar l’esmentada base màxima de cotització. És a dir, per més hores que es treballi o per més empreses on es col·labori, mai no es podrà excedir la base màxima de cotització. La base màxima el 2017 puja a 3.751,20 euros i la base mínima a 825,60 euros.

Per la seva banda, els ocupadors tenen l’obligació de comunicar a la Seguretat Social en el moment de l’alta que el treballador es troba en situació de pluriocupació. La responsabilitat última de comunicar-ho a la Seguretat Social, però, correspon al treballador. De fet, cal tenir en compte que si l’Administració no coneix que s’està en situació de pluriocupació es pot crear un problema amb l’IRPF, el qual serà erroni i s’haurà de corregir posteriorment amb un pagament a Hisenda.

Pel que fa a la jubilació, si un treballador es troba en situació de pluriocupació en termes de cotització, únicament comptarà una base reguladora –que serà la suma de les bases reguladores proporcionals–. De fet, la seva situació serà bastant semblant a la de qualsevol altre treballador per compte d’altri.

La jubilació d’un treballador en situació de pluriocupació no difereix substancialment de la d’un treballador per compte d’altri que ha prestat serveis a una única empresa al mateix temps. Si les cotitzacions són a temps parcial, s’aplica un coeficient multiplicador –1,5– per determinar el nombre de dies cotitzats, el qual no haurà d’excedir mai el nombre de dies efectivament treballats.

Tornem ara a la pluriactivitat, que, com sabem, consisteix a simultaniejar diverses feines en diferents règims de cotització. Quin és el cas típic de pluriactivitat? Doncs treballar per compte d’altri i estar donat d’alta d’autònoms al mateix temps.

Les cotitzacions que es realitzin en un o altre règim són independents de cara a generar prestacions de jubilació diferents, sempre que es compleixin els requisits necessaris. Ara bé, si quan un decideix jubilar-se no està donat d’alta en algun dels règims, cal acreditar necessàriament que alguns dels règims siguin simultanis almenys 15 anys per poder optar a dues pensions.

Què passa si no puc acreditar aquests 15 anys? En el cas de només poder generar drets per al cobrament d’una pensió pública de jubilació, les cotitzacions dels altres règims es poden acumular i sumar a la que sí que genera pensió, sense que la suma de les bases pugui excedir el límit màxim anual de cotització. Dit en altres termes, no es perden les cotitzacions en un dels dos règims si no s’arriben a complir els requisits mínims per a l’accés a la pensió.

Tant en un cas com en l’altre és important que es prenguin decisions d’estalvi a llarg termini per assegurar una pensió digna quan arribi el moment de la jubilació. Arribats a aquest punt, molts es pregunten quants diners cobraran quan es jubilin. El sistema públic de pensions a Espanya no garanteix que la quantia que un cobrarà de l’Estat un cop s’hagi retirat de la vida professional sigui suficient per poder viure la vida a la qual aspira.

Per poder aportar una mica de llum als dubtes sobre la pensió pública de jubilació, recentment s’ha posat en marxa una eina que, en funció d’un seguit de senzilles respostes, proporciona una estimació del que serà el nostre futur en matèria econòmica un cop ens hàgim jubilat.

Com funciona? Es duu a terme un càlcul dels ingressos previstos un cop jubilats i els ingressos actuals, dades amb les quals el simulador de jubilació estima la diferència entre els uns i els altres, tenint en compte les nostres aspiracions vitals. Es tracta de quatre senzills passos per conèixer el nostre nivell d’ingressos quan ens jubilem i si seran necessaris més o menys estalvis per complementar la pensió pública de jubilació.

Més informació:

Base reguladora de la pensió de jubilació: què és i com es calcula

Com estalviar per a la jubilació i tenir liquiditat?

 

Temes relacionats