Ser jove i estalviar és possible

PIES, el producte ideal per iniciar-se en l’estalvi a llarg termini

Maig 13, 2014 4 min 1 vegades compartit

El PIES o Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic és un producte d’assegurances que permet generar , de forma molt còmoda , un capital al llarg del temps que pot servir com a complement a la pensió pública de la jubilació.

Durant el primer trimestre de 2014, els PIES superen els 5.272 d’euros en estalvi gestionat, registrant un creixement en l’últim any del 48,29%, segons dades d’ Unespa.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Aquest producte ofereix la possibilitat d’estalviar en diverses carteres, com ho fa el Pla Futur Flexible de VidaCaixa, podent realitzar una combinació d’actius segons el perfil de risc i les necessitats d’inversió de cada client .

La prima aportada, que pot ser única o periòdica , no té cap impacte fiscal i , mentre no es rescata l’operació, els rendiments que es generen no estan subjectes a l’IRPF.
El PIES es pot rescatar, totalment o parcialment, en qualsevol moment, i els interessos generats es consideren rendiment del capital mobiliari, que està subjecte a retenció a compte de l’IRPF. En el rescat es recupera el valor liquidatiu de la inversió vinculada en el moment en què es produeix el rescat. Així mateix, si el contracte té una antiguitat de 10 anys o més, es pot constituir una renda mensual vitalícia amb importants avantatges fiscals.
Si es decideix cobrar en forma de renda, els rendiments generats fins a aquest moment estaran exempts de tributació, sempre que s’hagin complert els requisits següents:

• Haver transcorregut 10 anys des de la primera aportació vigent en el PIES.

• Cobrar la prestació en forma de renda vitalícia .

• No haver aportat anualment més de 8.000 € al total de PIES que tinguin contractats . Els 8.000 € són independents del límit màxim conjunt d’aportacions a plans de pensions , PPA , PPSE i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència i mutualitats de previsió social .

• No tenir un saldo acumulat d’aportacions superior a 240.000 € .

Si es percep la prestació del PIES en forma de renda vitalícia , una part de la renda es considera rendiment del capital mobiliari i se li aplica el tipus de retenció a compte vigent en cada moment .

A més , en ser un producte d’assegurança , proporciona un capital addicional en cas de defunció de l’ assegurat .

Característiques financeres dels PIES

Per la seva rendibilitat podem trobar diferents alternatives en el mercat :

PIAS garantit: producte que garanteix un tipus d’interès fix anual o plurianual amb la garantia de l’asseguradora .

• PIES risc prenedor: producte en format unit linked que permet la inversió en una o diverses carteres amb diferent perfil de risc en funció del perfil de l’inversor , i els anys pendents de la inversió . En aquest cas el risc de la inversió és assumida pel prenedor del producte.

Així mateix, es permeten traspassos entre PIES sense necessitat de tributar.

Per què és el PIES un bon producte per començar a estalviar per a la jubilació?

Les principals diferències entre els PIES i els Plans de Pensions i PPA són:

• Els plans de pensions i els PPA tenen el seu avantatge fiscal en el moment de l’aportació, no en el moment de la prestació.

• Els plans de pensions i PPA disposen de liquiditat limitada per normativa, mentre que els PIES tenen liquiditat en tot moment sense necessitat que concorri un supòsit específic .

La decisió de contractar un d’aquests productes per complementar la jubilació dependrà, exclusivament, de les circumstàncies personals de cadascú. Per a això, el més convenient és buscar un assessorament adequat per garantir un pla d’estalvi que permeti mantenir la qualitat de vida un cop jubilats.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.