Mare soltera amb dos fills petits a càrrec
Redueix els teus impostos

Què és la pensió per fill a càrrec?

Octubre 8, 2020 6 min 10 vegades compartit

La pensió per fill a càrrec és una ajuda econòmica que es lliura a famílies amb dificultats. És una prestació de tipus no contributiu. És a dir, per a la qual no fa falta haver cotitzat a la Seguretat Social. Si et trobes en aquesta situació, és un complement important per al benestar dels teus fills.

Podem definir aquesta ajuda com una prestació familiar que consisteix en el lliurament d’una quantitat econòmica periòdica. Pots obtenir-la per cadascun dels teus fills menors d’edat. Però també per aquells que siguin més grans de 18 anys, sempre que pateixin una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%. Fins i tot pots demanar-la si tens fills adoptius o en règim d’acolliment familiar. Això no obstant, per obtenir aquesta prestació, cal que compleixis uns requisits.

Requisits per obtenir una pensió no contributiva per fill a càrrec

La principal condició perquè et concedeixin aquesta pensió és econòmica. Concretament, els ingressos de la teva família no poden superar el 2020 els 12.424 € l’any. Això no obstant, aquesta quantitat s’augmenta en una quantia del 15% a partir del segon fill (inclòs) i encara més si tens família nombrosa. En aquest cas, el límit per a aquest any se situa en els 18.699 €, el qual al seu torn s’incrementa en 3.029 € a partir del quart descendent (inclòs).

D’altra banda, aquesta limitació regeix només per al cas dels teus fills a càrrec menors de 18 anys. És a dir, quan el considerat fill a càrrec és major d’edat i està afectat per una discapacitat, no hi ha aquest requisit econòmic. No oblidis que aquesta ajuda és una pensió no contributiva per fill a càrrec. Per tant, la seva finalitat és pal·liar l’escassetat d’ingressos en la teva família.

Una altra condició imprescindible perquè puguis optar a aquesta pensió és que resideixis legalment a Espanya. Però, d’altra banda, també hi ha certes incompatibilitats.

Pensió per fill a càrrec: incompatibilitats

Pel que fa a la pensió per fill a càrrec i incompatibilitats, t’expliquem a continuació quines són. Concretament, no hi tens dret si la teva unitat familiar percep qualsevol altra ajuda del mateix tipus per part de qualsevol altra institució pública dedicada a la protecció social. En aquest sentit, la prestació per fill a càrrec no és compatible amb l’ingrés mínim vital aprovat recentment. Si reps aquest últim, la primera queda suspesa.

De fet, si la teva família cobrava la prestació per fill a càrrec, ara té dret d’ofici a percebre l’ingrés mínim vital. Però també pots triar quina de les dues ajudes vols rebre. És a dir, pots optar o bé per continuar cobrant la pensió per fill o bé canviar a l’ingrés mínim. L’Institut Nacional de la Seguretat Social envia una carta amb les instruccions pel que fa al cas. Però si no la reps, tu mateix pots realitzar els tràmits necessaris a les oficines d’aquesta entitat.

Pare solter a càrrec de la seva filla petita

Quantia d’aquesta prestació

Tant la pensió no contributiva per fill a càrrec amb discapacitat com la bàsica per descendent sota la teva empara tenen una determinada quantia econòmica. Per a l’any 2020 està fixada en 341 euros. Això no obstant, per a aquest any s’ha inclòs un nou supòsit al qual potser pots acollir-te. Es tracta del de pobresa severa. Si et trobes en aquesta situació, la quantitat que percebràs per fill a càrrec és de 588 € anuals per cada descendent que tinguis.

Al seu torn, l’avaluació de si et trobes en pobresa severa es duu a terme a partir de dues variables. La primera és el nombre d’integrants de la teva unitat familiar, mentre que la segona té a veure amb els ingressos que obtinguis. Per exposar-ho més clarament, es considera que et trobes en una situació de pobresa severa si la teva família està composta per tu i per un menor de 14 anys i reps 4.723 € de rendes l’any. Però també rebràs la mateixa consideració si la teva unitat està formada per tres menors i tres més grans de 14 anys i obtens ingressos de fins a 10.534 € anuals. Entre una situació i l’altra, hi ha diferents possibilitats de rendes i nombre de membres de la família.

En aquest sentit, és important que sàpigues que la prestació per fill a càrrec és acumulativa. És a dir, sempre que compleixis els requisits per rebre-la, tindràs dret a fer-ho per cadascun dels teus fills.

Quan s’extingeix el dret a percebre aquesta pensió?

Aquesta prestació no és vitalícia. És a dir, pots deixar de tenir dret a cobrar-la, cosa que es coneix com a extinció del dret. El principal motiu pel qual aquesta ajuda s’extingeix és que millori la teva situació econòmica. Si has trobat feina o qualsevol altra raó fa que percebis més de 12.424 € l’any, deixaràs de cobrar aquesta pensió.

També pots perdre aquest dret per altres causes. Per exemple, que el teu fill no discapacitat en més de 65% arribi a la majoria d’edat. En el cas de la pensió per fill a càrrec amb discapacitat, no canvia res encara que aquest compleixi els 18 anys.

Un altre motiu rellevant pel qual pots deixar de percebre aquesta prestació és que el teu fill deixi d’estar al teu càrrec. És a dir, que estigui treballant. Això no obstant, la pèrdua de l’ajuda també depèn dels ingressos que tingui. Perquè això passi, cal que percebi almenys l’equivalent al salari mínim interprofessional. Igualment, deixaràs de cobrar aquesta prestació si el teu fill a càrrec obté una pensió contributiva, ja sigui d’Espanya o d’un altre país. Però aquesta ha de ser diferent de la pensió a favor de familiars que siguin nets o germans i de la d’orfandat.

En definitiva, la pensió per fill a càrrec és una prestació no contributiva que pots rebre per als teus descendents si et trobes en dificultats econòmiques. La seva finalitat és, precisament, millorar la seva situació vital i per rebre-la cal que compleixis un seguit de requisits. Si creus que ho fas, anima’t a sol·licitar aquesta ajuda.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.