Pensió compensatòria en divorcis
La ruta de la teva vida

Pensió compensatòria: què és i en què consisteix?

Desembre 24, 2020 6 min 9 vegades compartit

La pensió compensatòria sol suscitar diferents dubtes. Hi ha, fins i tot, qui no sap en què consisteix o com s’arriba a obtenir. Així doncs, per aclarir aquesta qüestió, seguidament trobaràs tota la informació referent a aquest tipus de pensió. Si vols conèixer-la bé, continua llegint!

Què és una pensió compensatòria?

Consisteix en una prestació econòmica que un dels cònjuges proporciona a l’altre en cas de separació o de divorci. El seu objectiu és reparar una possible situació de desequilibri entre tots dos, com a conseqüència del mateix procés de divorci; és a dir, pal·liar el fet que un dels membres de la parella es vegi perjudicat econòmicament. Així, la part que n’hagi sortit més malparada tindrà uns ingressos que li permetran subsistir mentre reajusta la seva vida.

No es pretén igualar les economies dels dos cònjuges, sinó evitar una pèrdua brusca de nivell de vida per part del que s’hagi vist perjudicat. Així, el que té una millor situació ajudaria l’altre. Això no obstant, és important recalcar que aquesta pensió no té un caràcter indemnitzador. No es pretén pas reparar els danys que el procés causi a qui hi surt perdent. Cal destacar que aquesta situació també es produeix en les parelles de fet que es trenquen.

Per poder accedir a la pensió compensatòria de divorci cal demostrar que ha tingut lloc un perjudici econòmic. Per exemple, si els dos cònjuges tenien un negoci i vivien dels seus beneficis, es podria establir aquesta pensió per evitar que uns d’ells en sortís malparat. Aquest tindria accés a una quantia determinada per començar a reconstruir la seva vida o, com a mínim, trigar menys a aconseguir unes condicions de vida adequades.

La pensió compensatòria i els seus requisits

Arriba el moment de conèixer la pensió compensatòria i els seus requisits. El principal entre aquests últims és que es produeixi un perjudici econòmic en un dels membres de la parella. Però què vol dir això? Es tracta que es doni un empitjorament econòmic en comparació amb la situació de la qual es gaudia durant el matrimoni. Així doncs, si et trobes en aquesta situació hauràs de justificar aquest aspecte, d’acord amb la normativa vigent. Altrament, podries perdre aquest tipus de compensació.

D’altra banda, la pensió serà sol·licitada sempre pel cònjuge afectat, i en cap cas pot fixar-la el jutge sense aquesta sol·licitud. Raó de més per justificar degudament que s’està en situació de desequilibri econòmic.

En quins casos no serà atorgada? Molt senzill: això passarà si tots dos pateixen un perjudici semblant, si es disposa de prou mitjans per subsistir o si la separació no suposa una pèrdua significativa del poder adquisitiu que es tenia durant el matrimoni. Així mateix, el jutge s’encarregarà de fixar la quantia que cal pagar si no hi ha acord entre les parts.

Acuerd de divorci

Hi ha diferents tipus de pensió?

La realitat és que no. Això sí, aquest és un tipus de pensió que es concedeix en cas de separació o divorci, i no has de confondre-la amb la prestació alimentària. Amb aquesta última s’evita que un dels cònjuges no contribueixi al manteniment del benestar dels fills que tingui en comú el matrimoni, i s’hi inclou tot allò que és indispensable per a la seva subsistència: menjar, habitació, vestit, assistència mèdica i educació.

Cal que tinguis present també que, en aquest cas, el jutge serà qui determini la quantia que s’ha de pagar, i ho farà tenint en compte els ingressos de la parella i les despeses que pugui ocasionar la criança dels fills. Com pots veure, totes dues tenen un caràcter diferent, i s’adapten a les diverses situacions que pot causar un divorci.

Com es determina si hi ha desequilibri i la seva durada?

A l’hora de determinar si hi ha desequilibris econòmics, es recorre a una sèrie de criteris senzills. Per començar, es tenen en compte els acords als quals hagi arribat la parella, l’edat i la salut de tots dos, la facilitat per aconseguir feina, la col·laboració en les activitats mercantils de l’altre cònjuge, la durada del matrimoni o la pèrdua eventual del dret a pensió.

A més, es podrien estimar oportuns altres criteris que puguin esdevenir rellevants en funció del cas concret. Un cop s’arribi a un acord entre les parts, aquest es formalitzarà davant d’un secretari judicial o notari, es fixarà la periodicitat del pagament i com cal dur-lo a terme, el moment del cessament i quines seran les garanties de compliment.

Els dos cònjuges es poden posar d’acord, en funció de la situació. Això no obstant, calcular una quantia exacta i general és molt complicat, i és millor que quedi en mans d’especialistes amb experiència en aquest tipus de casos. En qualsevol cas, cada separació és diferent, i aquesta pensió s’hauria d’ajustar a les circumstàncies de la parella.

Pel que fa al període de temps durant el qual es percebrà, també hi ha diverses opcions. Pot ser vitalícia, efectuar-se en un pagament únic, durant un seguit de mesos o anys, fins que es trobi feina o s’hagi acabat de pagar una hipoteca… Fins i tot es podria substituir per la titularitat d’un habitatge. També es podria acordar una pensió compensatòria amb separació de béns.

La pensió compensatòria i l’IRPF

La pensió compensatòria i l’IRPF estan relacionats. Cal que tinguis en compte que la part creditora té dret a la reducció de la base imposable de l’import abonat a l’antic cònjuge. A més, s’entén que la pensió és un rendiment del treball, però no computa igual que una pensió alimentària.

Quan et disposis a indicar-ho en la teva declaració, hauràs d’anar a l’apartat I i al punt de «Reduccions per pensions compensatòries a favor del cònjuge i anualitats per aliments, excepte a favor dels fills». Tot seguit hauràs d’omplir les caselles des de la 0482 fins a la 0486, on podràs indicar que es tracta d’un divorci i pensió compensatòria per a esposa o marit.

Això és, a grans trets, tot el que has de saber respecte a la pensió compensatòria, gràcies a la qual s’evita que sorgeixin problemes econòmics greus per a un dels cònjuges durant una separació. Normalment s’estableix en funció del que hagin pactat els interessats.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.