Jubilación anticipada denegada
Assegura la teva jubilació

Motius pels quals et poden denegar la jubilació anticipada 

Maig 27, 2024 5 min

La jubilació anticipada és un dret a què molts treballadors aspiren, però algunes ocasions pot ser denegada. El 2023 prop d’un 35 % de les jubilacions van ser de treballadors que van accedir amb la jubilació anticipada voluntària, cosa que vol dir que sigui per voler el descans o bé per necessitat, és una modalitat de jubilació que està molt demandada. 

La veritat és que per accedir a la jubilació anticipada cal complir una sèrie de requisits perquè, si no és així, no s’acceptarà. Tot i això, la Seguretat Social recorda que hi ha un requisit menys conegut, que pot impedir-ne l’accés

Continua llegint aquest article per entendre la importància de conèixer aquests motius i evitar contratemps en el procés de sol·licitud, a més de preparar-se adequadament per garantir l’accés a aquest benefici. 

En quins casos em poden denegar la jubilació?

Hi ha diversos motius pels quals les autoritats poden denegar una sol·licitud de jubilació anticipada. Entre els més comuns hi ha el fet de complir l’edat legal de jubilació i no tenir deutes amb la Seguretat Social. En concret, has de complir el següent:

  • L’any 2024, l’edat legal de jubilació ordinària és de 66 anys i 6 mesos si s’han cotitzat menys de 38 anys. I als 65 anys si s’ha acumulat un període de cotitzacions superior a 38 anys. Per accedir a la jubilació voluntària es pot fer 2 anys abans de l’edat ordinària. 
  • Haver cotitzat un mínim de 35 anys, 2 dels quals hauran d’estar compresos en els últims 15 anys previs a l’accés a la jubilació (concretament, previs a la data del fet causant, que en el cas de treballadors d’alta és el dia de cessament a l’empresa).
  • Estar al dia amb els pagaments a la Seguretat Social és clau per poder optar a la jubilació anticipada voluntària, ja que qualsevol deute pendent podria ser motiu de rebuig. Sobretot, has de tenir una edat mínima, només és possible accedir a la jubilació anticipada voluntària 24 mesos abans de l’edat ordinària de jubilació. 

Un requisit indispensable per a la jubilació anticipada

A més dels motius esmentats abans, en el cas de les jubilacions anticipades és crucial complir un requisit econòmic específic. Aquest requisit no és necessari per a la jubilació ordinària, però sí per a la voluntària anticipada. Si no es compleix aquest requisit econòmic, es pot perdre l’oportunitat d’accedir a la jubilació anticipada. 

La Seguretat Social recorda que tot i complir tots els requisits generals i específics, és possible que la jubilació anticipada sigui denegada. La raó és que caldrà complir un requisit econòmic.

Per accedir a aquesta modalitat, caldrà calcular la pensió de jubilació i assegurar-se que l’import resultant, després d’aplicar els coeficients reductors, sigui més gran que la quantia de la pensió mínima corresponent al beneficiari de la pensió en complir els 65 anys. És a dir, la pensió resultant ha de ser superior a la mínima. 

Penalitzacions per acollir-se a la jubilació anticipada 

Cal tenir en compte que acollir-se a la jubilació anticipada voluntària comporta penalitzacions, que creixen en funció dels mesos que se sumen a l’avançament. Per calcular-la, hauràs d’aplicar els coeficients reductors, en funció del nombre de mesos d’avançament de l’edat de jubilació i del període de cotització total acumulat.

Des del gener del 2022, aquests coeficients són mensuals, se situen entre els percentatges màxims i mínims següents: un màxim d’un 21 % en cas d’avançar dos anys, o 24 mesos, l’edat de jubilació i tenir menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats. El mínim és al 2,81 % en cas d’avançar un mes la jubilació i tenir més de 44 anys i 6 mesos cotitzats.

Què fer en cas d’una sol·licitud de jubilació denegada?

Si la sol·licitud de jubilació anticipada és denegada, cal actuar ràpidament. Se sol atorgar un termini de 30 dies per presentar una reclamació a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Durant aquest període, es pot proporcionar documentació addicional o presentar arguments que donin suport a la sol·licitud de jubilació anticipada.

En resum, comprendre els motius pels quals es pot denegar una jubilació anticipada és fonamental per garantir un procés sense contratemps. Saber els requisits de cotització, mantenir-se al corrent dels pagaments amb la seguretat social i complir els requisits d’edat són passos clau per assegurar l’accés a aquest benefici. En cas d’una denegació, és essencial actuar dins el termini establert per presentar una reclamació i defensar el dret a una jubilació anticipada.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.