dona preparant la seva jubilació anticipada
Assegura la teva jubilació

Jubilació anticipada: coneix-ne aquí tots els detalls

Juny 10, 2019 5 min 12 vegades compartit

La jubilació anticipada és la que es produeix abans de l’edat legal que marca la llei per retirar-se de la vida laboral. Aquest límit anirà augmentant progressivament any rere any fins al 2027, quan l’edat ordinària de jubilació quedarà fixada en els 67 anys, excepte en aquelles carreres prolongades amb un mínim de 38 anys i 6 mesos cotitzats.

Quan té lloc la jubilació anticipada? Tant si és de manera voluntària com involuntària, jubilar-se anticipadament es fa quan la retirada de la vida laboral és prèvia a l’edat legal de jubilació i es poden donar els casos següents:

 • Jubilar-se un màxim de 2 anys abans de l’edat ordinària si és voluntària.
 • Amb 4 anys d’antelació si la jubilació anticipada és involuntària.

Les cotitzacions que s’hagin anat acumulant al llarg de la vida laboral seran les que determinaran, juntament amb la mateixa edat de l’interessat, l’edat de jubilació, que, com ja s’ha comentat, quedarà fixada en els 67 anys el 2027. Aquest 2019, els qui hagin cotitzat més de 36 anys i 9 mesos es podran retirar amb 65 anys i amb el 100% de la pensió pública. Des de l’1 de gener de 2019, l’edat legal de jubilació per cobrar el 100% de la pensió pública augmenta fins als 65 anys i vuit mesos, dos mesos més tard que el 2018. A més, aquest 2019 serà l’últim any en què, per accedir a la pensió completa (100% de la base reguladora), s’exigeixin almenys 35 anys i 6 mesos cotitzats. A partir del proper 2020 caldrà haver cotitzat com a mínim 36 anys. Ja el 2027, els qui vulguin aconseguir la pensió íntegra hauran d’haver cotitzat com a mínim 37 anys.

La jubilació anticipada presenta dos supòsits:

 • Si és involuntària:
  • Tenir com a màxim quatre anys menys que l’edat de jubilació legal.

  • Haver cotitzat un mínim de 33 anys sense comptar les pagues extres.

  • Estar inscrit en una oficina de col·locació per sol·licitar una feina com a mínim sis mesos abans de la data de jubilació.

  • La finalització o cessament de l’activitat laboral s’ha de produir sota les circumstàncies següents:

   • Reestructuració empresarial: els canvis impedeixen la continuïtat de la relació laboral.

   • Un ERO o acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, de producció o relatives a l’organització, de conformitat amb l’Estatut dels Treballadors.

   • Quan una resolució judicial extingeix el contracte.

   • Quan l’empresari mor, es jubila o acredita incapacitat.

   • Quan la personalitat jurídica del contractant finalitza.

   • Quan el contracte finalitza per causa de força major certificada per l’autoritat laboral.

La quantia de la pensió, quan es produeix la jubilació anticipada, es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i el coeficient reductor corresponent. Aquests són els coeficients reductors quan la jubilació anticipada es produeix per causa involuntària:

 • Coeficient de l’1,875% per trimestre quan s’acreditin menys de 38 anys i sis mesos cotitzats.

 • Coeficient de l’1,750% per trimestre quan s’acreditin més de 38 anys i sis mesos i menys de 41 anys i sis mesos cotitzats.

 • Coeficient de l’1,625% per trimestre quan s’acreditin més de 41 anys i sis mesos i menys de 44 anys i sis mesos cotitzats.

 • Coeficient de l’1,5% per trimestre quan s’acreditin més de 44 anys i sis mesos cotitzats.

 • Si és voluntària:
  • Tenir com a màxim dos anys menys que l’edat de jubilació legal.
  • Acreditar 35 anys com a mínim de cotització.

  • L’import de la prestació que es percebi ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat en complir els 65 anys d’edat.

Els coeficients reductors en el cas de la jubilació anticipada voluntària són:

 • Coeficient del 2% per trimestre quan s’acrediti un període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos.

 • Coeficient de l’1,875% per trimestre quan s’acrediti un període de cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos.

 • Coeficient de l’1,750% per trimestre quan s’acrediti un període de cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys i 6 mesos.

 • Coeficient de l’1,625% per trimestre quan s’acrediti un període de cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

D’altra banda, cal recordar que la millor manera de pal·liar la reducció en la pensió pública ocasionada per la jubilació anticipada és l’estalvi privat. Hi ha diferents opcions, i el pla de pensions és l’alternativa més habitual: una manera d’arribar a l’edat mínima de jubilació amb uns estalvis que complementin l’ingrés mensual públic per la jubilació. D’aquesta manera, no hauràs d’esperar fins a l’edat legal per disposar d’una pensió mensual suficient que et permeti gaudir de la jubilació.

A més, és possible rescatar un pla de pensions en cas de jubilació anticipada. El pla de pensions estarà disponible en el moment que la jubilació sigui efectiva. El beneficiari és qui decidirà com i quan vol cobrar el seu pla.

Més informació:

Si m’he acollit a la jubilació parcial, a la flexible o a l’anticipada, puc rescatar el meu pla de pensions?

Em convé avançar la meva jubilació per evitar el nou ajust en les pensions?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.