precio de la gasolina
Redueix els teus impostos

Quins impostos té la gasolina?

Maig 2, 2023 6 min

Quan el preu de la gasolina es va desorbitar i va deixar les nostres butxaques sota mínims, es va estendre una inquietud generalitzada i una sensació d’incertesa entre els conductors habituals. A partir d’aquesta crisi, moltes persones vam començar a preguntar-nos: de què depèn el preu de la gasolina? Quins impostos inclou el seu preu?

I amb més de 16 milions de persones amb permís de conduir a Espanya, sembla convenient desglossar cadascun dels impostos i factors que incideixen sobre el preu d’aquest or líquid que ens permet desplaçar-nos, arribar a la feina cada dia i, fins i tot, escapar de la rutina els caps de setmana. Comencem!

Impostos sobre la gasolina

Pel que fa a impostos, a Espanya la gasolina tributa mitjançant dos impostos que s’apliquen directament en el seu preu final: l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i l’Impost Especial d’Hidrocarburs (IEH).

Segons les dades actuals, el 43% del preu final de la gasolina correspon als impostos que s’apliquen sobre aquest combustible, mentre que la resta es distribueix més o menys en un 15% en costos de distribució i marges de les gasolineres, i un 42% correspon al preu mateix de la matèria primera.

Impost Especial d’Hidrocarburs

L’Impost Especial d’Hidrocarburs (26% del preu de la gasolina) és un tipus de gravamen que s’aplica directament als hidrocarburs com ara la gasolina, el gasoil, el gas natural, el fueloil o els biocarburants, entre d’altres. Especialment grava sobre aquests compostos si la seva finalitat és ser utilitzats com a combustible o carburant.

En aquest impost s’aplica una quantitat fixa per cada litre, que és determinada per Hisenda, que ho calcula per cada 1.000 litres. Per exemple, per cada litre de gasolina sense plom 95, 0,4001 euros per litre van destinats a aquest impost. En el cas del gasoil d’automoció, l’impost establert per Hisenda arriba als 307 € per 1.000 litres, de manera que per cada litre de gasoil, 0,307 € són de gravamen.

  • Gasolina amb plom: 433,79 € per cada 1.000 litres, la qual cosa equival a 0,43379 €/l.
  • Gasolina sense plom 98: 431,92 € per cada mil litres de combustible (0,43129 €/l).
  • Resta de gasolines sense plom: 400,69 euros per 1.000 litres (0,40069 €/l).
  • Dièsel: 307 euros per 1.000 litres (0,307 €/l).

Com indica l’Administració del Govern, aquest impost presenta exempcions per a alguns casos com el de vehicles de motor dedicats exclusivament al transport de mercaderies per carretera, els vehicles de motor dedicats al transport de passatgers o els agricultors que fan servir hidrocarburs per a la seva activitat hortícola, ramadera o de conreu.

A més, parlant d’exempcions, l’IEH de la gasolina només s’aplica a la Península i les Illes Balears, de manera que en queden exemptes la Comunitat Autònoma de Canàries i les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

L’IVA

A la suma de l’Impost Especial d’Hidrocarburs, hi afegim l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), un tipus de gravamen indirecte que estem segurs que coneixes, ja que s’aplica a tots els béns de consum. Depenent de la naturalesa i la classificació del tipus de bé, s’hi aplica un percentatge d’IVA més gran o, per contra, més petit.

En el cas de la gasolina, se segueix un tipus general del 21% i no s’aplica el tipus reduït (10%) com en alguns productes alimentaris, l’aigua o l’habitatge. I sobre el còmput total dels factors que conformen el preu d’aquest bé, l’IVA equival al 17%, és a dir, per cada euro de gasolina, 0,17 cèntims són recaptats com a IVA.

Tot i així, igual que amb l’IEH, els professionals que justifiquin en consums de gasolina podran desgravar en la seva totalitat, o parcialment, aquest impost.

Per què pateix tantes variacions el preu de la gasolina?

El desglossament del preu de la gasolina, a més dels impostos esmentats, es basa en altres factors com el seu preu base, els costos de distribució i comercialització i els marges.

Cal tenir en compte tots aquests factors, ja que estan sotmesos a les fluctuacions del mercat, que varien per l’estat econòmic i social de cada país. Per això, el preu dels hidrocarburs pateix contínues variacions; pujades en el cost de la matèria primera o reajustaments dels marges són el resultat que en els marcadors de les gasolineres puguin aparèixer preus diferents d’un moment a l’altre.

El preu base de la gasolina

Si hi ha un component rellevant en el preu de la gasolina és el cost de la matèria primera, un element que ve donat per la cotització del petroli en els mercats internacionals.

A Europa s’agafa com a referència el barril de Brent, en dòlars, el preu del qual no solament depèn de l’extracció, sinó també del mercat d’oferta i demanda de la matèria. Seguint la llei de l’oferta i la demanda, si hi ha més demanda que oferta, els preus pugen i, al contrari, si hi ha menys demanda que oferta de combustible, els preus disminueixen.

Si bé hi ha altres variables per les quals el preu base de la gasolina es pot encarir o abaratir, com els nivells de reserves o la mateixa política internacional. Sobre el preu de venda al públic (PVP), aquest factor representa el 42% del que es paga pel combustible.

Els costos secundaris de la gasolina

Finalment, els processos derivats de l’“explotació” del petroli ja refinat també suposen un cost. Entre aquests processos hi ha el transport de la mercaderia, la seva comercialització i els marges establerts per les empreses.

Es tracta de costos secundaris que no solen variar gaire i que de mica en mica s’estan reduint com a resultat dels nous processos de gestió i venda que s’estan establint per part dels majoristes, un canvi que beneficia la butxaca dels consumidors, ja que pot reduir el tiquet final.

Pel que fa a PVP, aquests costos suposen, més o menys, un 15% del cost del combustible, és a dir, el percentatge més petit dels elements que componen el preu de la gasolina.

En resum…

En la majoria dels productes que passen per diversos processos fins a arribar a nosaltres, el consumidor final es veu afectat per un conjunt de gravàmens que incideixen directament sobre el preu final.

Tal com hem vist en el desglossament del preu de la gasolina, la major part del seu preu es deu al cost mateix de la matèria primera (42%), als impostos (17% IVA i 26% IEH) i als mateixos costos derivats de la distribució i la comercialització del producte (15%).
Són factors que poden afectar la nostra butxaca, i per això tenim l’article “Com estalviar en gasolina?”, perquè a final de mes les teves finances personals no es vegin afectades i puguis continuar destinant els teus diners a l’estalvi o a gaudir de la vida sense més preocupacions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.