Parella aprenent conceptes bàsics financers
Rendibilitza els teus estalvis

Glossari financer per a principiants: de la K a la R

Novembre 25, 2019 4 min 9 vegades compartit

Continuem amb la segona part del diccionari financer per a principiants. T’expliquem més vocabulari econòmic perquè et familiaritzis millor amb l’economia i les finances domèstiques. És un glossari financer per a principiants fàcil d’entendre!

Glossari financer de la K a la R

Fallida: situació legal en què una persona o empresa es declara insolvent (sense diners suficients) per pagar els seus deutes.

Lletra de canvi: és un document que obliga al pagament d’una quantitat de diners en una data determinada i a favor d’un tercer (el seu nom figurarà a la lletra). Qui emet la lletra es diu lliurador i és el que ordena el pagament de la quantitat fixada.

Liquidar: significa completar la totalitat d’un pagament pendent relacionat amb un deute (crèdit o préstec). En liquidar, el comprador lliura els diners i el venedor cedeix els títols, amb la qual cosa s’acaba l’operació.

Liquiditat: és la facilitat amb què un actiu es pot convertir en diners. Els actius poden ser béns mobles o immobles, divises, valors i dipòsits.

Mercat financer: també anomenat mercat de capitals. És un lloc físic o virtual on oferents i demandants intercanvien instruments financers. Aquí es negocien i es fixen els seus preus de compravenda.

Microcrèdit: un crèdit de petita quantitat que es concedeix a negocis de petita escala.

Microeconomia: branca que estudia les activitats econòmiques de les empreses i els consumidors a nivell individual. Mesura el comportament concret d’un agent del mercat. La suma de microeconomies conforma la macroeconomia (economia global d’una zona, país o grup de països).

Nòmina: document que reflecteix el pagament mensual a un empleat per la seva feina.

Novació: acord entre les parts d’un contracte que permet modificar una part del seu contingut. Exemple: modificació de les condicions d’un préstec hipotecari.

Opció de compra: és un contracte en el qual una de les parts es compromet a comprar o vendre un actiu determinat en el futur, a un preu i en una data que s’han fixat prèviament. El venedor està obligat a vendre aquest actiu sota les condicions pactades quan el comprador exerceixi el seu dret de compra.

Ordre de domiciliació: té lloc quan un client dona permís a la seva entitat bancària perquè es paguin determinades factures de manera automàtica i periòdica. Exemples: rebuts de la llum, aigua, comunitat, telèfon, etc.

Patrimoni: és el conjunt de tots els béns amb valor econòmic que té una persona.

PIB (Producte Interior Brut): valor total dels béns i serveis produïts en un país durant un període determinat (normalment un any).

PIES (Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic): és un producte d’assegurances que permet generar, de manera molt còmoda, un capital al llarg del temps que pot servir com a complement de la pensió pública de la jubilació. Descobreix-ne els avantatges fiscals aquí.

Pla de pensions: és un producte d’estalvi per a la jubilació amb importants avantatges fiscals. Complementa la pensió pública de jubilació per poder mantenir una qualitat de vida determinada després de la retirada professional. Descobreix com funciona.

Pressupost: en economia és el conjunt d’ingressos, despeses i estalvis que has previst per a un determinat període de temps.

Recessió: període de creixement negatiu en l’economia, acompanyat de l’augment en les taxes d’atur i l’encariment de productes o serveis.

Renda vitalícia: és l’eina que transforma els nostres estalvis en un ingrés mensual per a tota la vida, una assegurança que garanteix una vellesa tranquil·la i sense imprevistos. Descobreix com funciona i els seus beneficis aquí.

Termini fix: mitjançant aquesta operació financera, una entitat et reportarà una compensació econòmica (interès) a canvi de mantenir part dels teus diners immobilitzats durant un període de temps determinat.

Si t’ho vas perdre, no t’oblidis de llegir la primera part del glossari financer per a principiants!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.