Ahorro e inversión
Rendibilitza els teus estalvis

Estalvi i inversió: coneixes les millors alternatives per rendibilitzar els teus estalvis?

Novembre 22, 2016 7 min 14 vegades compartit

Coneixes quines són les millors alternatives on invertir els teus estalvis? T’expliquem totes les opcions que tens a l’abast i aspectes que cal tenir en compte per optimitzar els teus estalvis per al futur.

A més d’un pla de pensions, tens moltes altres opcions on invertir la teva capacitat d’estalvi per complementar la teva pensió durant la jubilació. Hi ha diferents solucions que es poden adaptar a les nostres necessitats en funció de com vulguem fer les aportacions, de com triem percebre l’estalvi generat per començar a gaudir-ne i del perfil de risc que vulguem adoptar.

Comencem pel principi: Què és exactament un producte d’estalvi i inversió? És una assegurança. Concretament, una assegurança de vida. És a dir, és un instrument financer que permet estalviar mitjançant la realització d’aportacions periòdiques amb l’objectiu final d’obtenir un capital en el futur fruit de les nostres aportacions i dels rendiments generats. Com que es tracta d’una assegurança de vida, en el suposat cas de la mort del prenedor, els familiars rebrien el capital que s’hagués estalviat i, a més, una prima. D’altra banda, té interessants avantatges fiscals.

En definitiva és un instrument bàsic de planificació de les finances de la família de cara al futur.

Seguretat

Si el nostre perfil de risc és baix, és a dir, si el que volem és estalviar de manera sistemàtica, sense risc i assegurar-nos una rendibilitat mínima, el producte que més s’ajusta a les nostres necessitats entre l’oferta d’assegurances d’estalvi i inversió és l’AIELT o Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Aquest producte ens permet decidir quina quantia tindran les aportacions que anem efectuant cada mes i obtenir uns interessos pels nostres diners, a més d’un seguit d’avantatges fiscals. És una bona manera de crear un hàbit d’estalvi i de rendibilitzar-lo sense risc. Es tracta d’una assegurança semblant a un dipòsit bancari, amb l’avantatge que els interessos que l’AIELT genera de la nostra capacitat d’estalvi també capitalitzen, és a dir, els interessos també generen interessos.

D’altra banda, després de l’entrada en vigor de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, va aparèixer al mercat un nou producte: el PIES, o Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, un producte financer a mig camí entre un pla de pensions tradicional i una assegurança de vida estalvi.

La principal diferència amb el pla de pensions és que, com que es tracta d’una assegurança de vida, ofereix una cobertura en cas de defunció del titular i té total liquiditat, és a dir, l’estalvi es pot rescatar en qualsevol moment i no cal esperar a la jubilació. Aquesta assegurança està pensada per crear una renda vitalícia en el futur que pot ser un bon complement a la pensió de jubilació. Les primes que el prenedor va aportant mentre estalvia poden ser periòdiques o esporàdiques, o fins i tot es poden suspendre temporalment en el cas, per exemple, que tinguem una temporada de més despeses i no vulguem destinar una part dels nostres ingressos a l’estalvi.

Però l’aspecte més particular d’aquest tipus d’assegurances és que és personalitzable. Podem decidir quin percentatge de la cartera d’inversió es destina a renda variable. Si volem adoptar un perfil molt conservador, podem optar per invertir únicament en renda fixa i aconseguir així un interès tècnic garantit al llarg dels anys, sense risc. Si, per contra, volem assumir cert risc amb vista a obtenir una rendibilitat més gran, hi ha diferents modalitats que van gradualment incrementant el percentatge destinat a renda variable, fins al 100% si així ho desitgem. Per tant, es tracta d’un producte que pot ser interessant per a diferents perfils de risc, ja que ens permet estalviar de manera immediata i gaudir dels estalvis quan vulguem.

Coneix els avantatges fiscals de plans de pensions, PIES i AIELT

Més rendibilitat

Si volem prendre un cert risc a l’hora d’invertir els nostres estalvis, ja sigui perquè disposem d’un capital que ara mateix no necessitem i que volem invertir, o bé perquè tenim un horitzó temporal fins a la jubilació encara llunyà, estem en disposició d’explorar tots aquells productes que tinguin una part de renda variable. A partir d’aquí, hem de decidir quin percentatge hi destinem.

Llavors, com puc invertir un capital que ja tinc estalviat?

Si ja disposem d’un capital i el que volem és invertir-lo, ens pot semblar interessant una renda vitalícia. Mitjançant una aportació inicial, aquesta assegurança permet cobrar una renda mensual per a tota la vida de manera immediata o en la data que establim, alhora que obtenim una atractiva rendibilitat i un avantatjós tractament fiscal. En totes les seves modalitats, disposa de liquiditat i de diverses alternatives d’inversió en funció de les nostres necessitats i perfil de risc.

Igual que passava amb el PIES, el més interessant de les rendes vitalícies és que es poden configurar a mida de cadascú. En aquest cas, per configurar el tipus d’inversió que volem que tingui la renda vitalícia hem de decidir quin serà el nostre perfil de risc, i per establir com volem gaudir dels nostres estalvis, hem de decidir si el nostre objectiu és planificar l’herència familiar (deixant un capital reservat als nostres hereus), o bé aconseguir un complement per a la nostra pensió mentre gaudim de la jubilació.

El principal objectiu de la renda vitalícia és proporcionar un complement salarial per a un moment en què els nostres ingressos baixin, com pot ser durant la jubilació, o en què les nostres despeses pugin, per exemple per temes de salut.

Això no obstant, la renda vitalícia és també una manera molt eficient de planificar l’herència familiar, ja que ens permet triar quina part dels diners es destinarà als nostres beneficiaris quan faltem (renda o capital) i quina part volem anar obtenint en forma de renda mensual. Com més vulguem deixar d’herència, menys serà la quantia mensual que cobrarem mes a mes. I a l’inrevés, com més gran sigui la renda mensual, menys quantitat destinarem a capital cedit. L’avantatge és que és possible modificar aquestes proporcions si en un moment determinat necessitem disposar de més ingressos.

Llegeix també: Renda vitalícia: les vuit claus

El perfil de risc

Queda clar que el perfil de risc és una de les qüestions clau que hem de resoldre de cara a escollir un d’aquests productes. Però com podem saber quin és el nostre perfil de risc? Laura Rodríguez, formadora de canals de VidaCaixa, aclareix que en realitat aquesta no és la pregunta correcta que ens hem de fer. “El que en realitat hauríem de preguntar-nos per saber quin és el nostre perfil de risc és quina és l’expectativa d’estalvi que tenim i quant volem estalviar.” Tal com explica Rodríguez, si volem estalviar poc, és a dir, que les aportacions a l’estalvi siguin petites, haurem d’invertir en renda variable i assumir un cert risc per poder assolir així el nostre objectiu d’estalvi. Si, per contra, estem disposats a fer aportacions més grans, podem adoptar un perfil més conservador o de menys risc. “Aquest és el nostre perfil de risc”, conclou.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.