economia iceberg
La ruta de la teva vida

Què és l’economia submergida i com ens afecta?

Maig 11, 2023 5 min

L’economia de qualsevol país es pot comparar amb un iceberg, pel fet de tenir una part visible i tangible, i una altra que està submergida. En aquesta analogia, aquest tros d’iceberg ocult sota el mar pot colpejar fortament la situació econòmica d’un país. Sobretot perquè el seu caràcter ocult impedeix conèixer amb certesa les activitats que s’hi desenvolupen i el volum de diners que hi circula sense declarar.

Aquest iceberg econòmic es coneix com a economia submergida, una activitat que el 2022 va suposar gairebé un 20% del PIB d’Espanya, una dada una mica desconcertant si tenim en compte que la mitjana europea se situa en el 13%. Tot seguit, t’explicarem què és l’economia submergida i com pot afectar dràsticament el funcionament d’un país i el benestar dels seus ciutadans.

Definició d’economia submergida

Més enllà d’un iceberg, podem definir l’economia submergida com totes les activitats econòmiques que es duen a terme sense ser declarades a l’autoritat fiscal d’un país, en el cas d’Espanya, a l’Agència Tributària.

Per a l’OCDE, es tracta d’aquelles activitats que són productives en sentit econòmic i relativament legals, però que són amagades de manera deliberada a l’Administració pública.

L’economia submergida la duen a terme potencials contribuents d’un país per no pagar els impostos relacionats amb la seva activitat econòmica; d’aquesta manera, obtenen més beneficis pel fet de no pagar impostos, però incorren en una il·legalitat que afecta la resta de contribuents.

Com que són activitats no regulades tenen un caràcter il·lícit, ja que redueixen, en gran manera, la recaptació tributària a les arques públiques. Això suposa que no es comptabilitza directament en el PIB d’un país, fet que es pot traduir en grans conseqüències per a l’Estat i els seus ciutadans.

Com afecta l’economia submergida?

No declarar una activitat econòmica pot tenir conseqüències negatives tant per a l’Estat d’un país com per als seus ciutadans. Si no es paguen impostos per aquesta activitat s’estan cometent diferents fraus fiscals, entre els quals frau laboral.

Fa uns anys, la Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas) va dur a terme un estudi en el qual demostrava que amb el pas dels anys l’economia submergida espanyola havia anat augmentant considerablement fins a un 23,7% (del 1985 al 2012). Què suposa en el terreny econòmic? Doncs segons Hisenda, si en aquesta data (2012) s’hagués reduït aquesta activitat fraudulenta en un 10%, les arques públiques s’haurien incrementat en 28.000 milions d’euros anuals.

Les dades actuals del Fons Monetari Internacional (FMI) sobre el panorama econòmic espanyol mostren que l’economia submergida es va situar, el 2022, en un 20% del Producte Interior Brut del país. Una dada que supera amb escreix la mitjana de la Unió Europea, 13%.

El fet que Hisenda no canalitzi el flux monetari originat per aquestes activitats no declarades té efectes adversos sobre tots els ciutadans. Tot seguit, t’expliquem algunes de les conseqüències que té l’economia submergida:

  • Crea competència deslleial. L’economia submergida és capaç de desbancar les indústries legítimes que no poden competir amb els costos més baixos d’aquestes operacions il·legals. Això es pot traduir en un tancament d’empreses i, de retruc, un augment de la desocupació.
  • Pèrdua del benestar. En cas de no tributar, l’Estat perd ingressos que podrien ser utilitzats per proporcionar serveis al país. A més, la qualitat d’aquests serveis es podria veure afectada.
  • Genera desigualtat. Els treballadors que exerceixen una feina sota una economia submergida no estan inclosos en el recompte d’ocupació i desocupació de la força laboral. Això també implica dos problemes: aquestes persones poden estar treballant en condicions desfavorables (treball d’hores descomunals, precarietat salarial, incompliment de la prevenció de riscos laborals, manca de Seguretat Social, etc.) i una no cotització de la vida laboral, la qual cosa repercuteix greument sobre les seves futures prestacions per desocupació o pensió per jubilació.
  • Dificultat per mesurar l’activitat econòmica. Com que es tracta d’una activitat no declarada, les estadístiques oficials no poden recollir dades que reflecteixin la veritable situació econòmica del país, fet que dificulta poder instrumentar la política econòmica.

Per tant…

L’economia submergida té caràcter universal, si bé amb un pes diferent segons el país ja que, per exemple, té més intensitat en països amb menys desenvolupament econòmic. Per això, davant situacions d’inestabilitat econòmica, acostuma a augmentar el percentatge d’activitats que es duen a terme sota aquesta “economia iceberg”, tal com ha passat durant l’última dècada al nostre país.

Es tracta d’una activitat il·lícita que beneficia només a uns quants perquè, si tenim en compte les seves conseqüències socials i econòmiques, suposa un gran desavantatge que incideix directament sobre la població menys afavorida. Com hem vist, es tracta d’un frau fiscal i laboral que repercuteix directament sobre l’Estat d’un país i indirectament sobre la qualitat de vida i el benestar dels seus ciutadans.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.